Marathi govt jobs   »   WRD Recruitment 2023   »   WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक...

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप: WRD जलसंपदा विभाग भरती तयारी करतांना आपणास WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 परीक्षेचे स्वरूप बद्दल माहिती असणे आवश्यक आहे. तेव्हाच आपण आपल्या अभ्यासाला योग्य दिशा देऊ शकतो. WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 अंतर्गत 1963 तांत्रिक पदांसाठी भरती होणार आहे. आज या लेखात आपण पदानुसार WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023  तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप याबद्दल सविस्तर पाहणार आहे.

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप: विहंगावलोकन

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 परीक्षेच्या दृष्टीने प्रत्येक उमेदवाराला WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप माहिती असणे गरजेचे आहे. तरच आपल्याला चांगले यश मिळू शकते. WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप बद्दल संक्षिप्त माहिती खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आली आहे.

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप: विहंगावलोकन
श्रेणी परीक्षेचे स्वरूप
विभाग जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र राज्य
भरतीचे नाव WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 
पदांची नावे
 • वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट ब
 • निम्नश्रेणी लघुलेखक गट ब
 • कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • भूवैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • आरेखक गट क
 • सहाय्यक आरेखक गट क
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क
 • प्रयोगशाळा सहाय्यक गट क
 • अनुरेखक गट क
 • दफ्तर कारकून गट क
 • मोजणीदार गट क
 • कालवा निरीक्षक गट क
 • सहाय्यक भांडारपाल गट क
 • कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक गट क
एकूण रिक्त पदे 4497
लेखाचे नाव WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप
लेख तुम्हाला काय प्रदान करतो तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप
निवड प्रक्रिया

ऑनलाईन परीक्षा

अधिकृत संकेतस्थळ http://wrd.maharashtra.gov.in/

जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांची यादी 

खाली उमेदवार जलसंपदा विभागाअंतर्गत येणाऱ्या तांत्रिक पदांची यादी तपासू शकतात.

 • वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट ब
 • कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • भूवैज्ञानिक सहाय्यक गट क
 • आरेखक गट क
 • सहाय्यक आरेखक गट क
 • स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क
 • प्रयोगशाळा सहाय्यक गट क
 • अनुरेखक गट क
 • कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक गट क

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप 

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 अंतर्गत एकूण 4497 रिक्त पदांची भरती केल्या जाणार आहे. त्यातील 1963 पदे तांत्रिक स्वरुपाची आहेत. WRD जलसंपदा विभागाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेनुसार ऑनलाईन परीक्षा होणार आहे. या लेखात आपण WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप पाहणार आहे. ज्याचा आपणास नक्की फायदा होईल. WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप पदानुसार खाली देण्यात आले आहे.

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 परीक्षेचे स्वरूप
पदाचे नाव मराठी संबंधित   प्रश्न इंग्रजी  संबंधित   प्रश्न सामान्य ज्ञान  संबंधित   प्रश्न बौद्धिक  संबंधित   प्रश्न तांत्रिक प्रश्न एकूण वेळ
प्रश्न गुण प्रश्न गुण प्रश्न गुण प्रश्न गुण प्रश्न गुण प्रश्न गुण
वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट ब 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
भूवैज्ञानिक सहाय्यक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
आरेखक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
सहाय्यक आरेखक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
प्रयोगशाळा सहाय्यक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
अनुरेखक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट
कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक गट क 15 30 15 30 15 30 15 30 40 80 100 200 120 मिनिट

सविस्तरपणे तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप अनुषंगिक सूचना 

जलसंपदा विभाग भरती 2023 मधील तांत्रिक पदांसाठी मराठी, इंग्रजी, सामान्य ज्ञान, बौद्धिक चाचणी आणि तांत्रिक विषय या विषयावर एकूण 100 प्रश्न 200 गुणांकरिता विचारल्या जातील. तांत्रिक पदे व तांत्रिक पदाच्या परीक्षेचे स्वरूप खालीलप्रमाणे आहे.

वरिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक व कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 पदवी मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 पदवी इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 पदव्युत्तर पदवी मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 पदव्युत्तर पदवी
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 पदव्युत्तर पदवी इंग्रजी
एकूण 100 200      

भू वैज्ञानिक सहाय्यक व प्रयोगशाळा सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 बारावी मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 बारावी इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30  पदवी मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30  पदवी
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80  पदवी इंग्रजी
एकूण 100 200      

आरेखक, सहाय्यक आरेखक व स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.)
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 पदवीका इंग्रजी
एकूण 100 200      

अनुरेखक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.)
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) व अनुरेखक संबंधित प्रश्न इंग्रजी
एकूण 100 200      

कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक

अ. क्र. विषय प्रश्नांची संख्या गुण दर्जा  मध्यम  कालावधी
1 मराठी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) मराठी 2 तास
2 इंग्रजी भाषा 15 30 माध्यमिक शालान्त परीक्षा (S.S.C.) इंग्रजी
3 सामान्य ज्ञान 15 30 बारावी मराठी व इंग्रजी
4 बौद्धिक चाचणी 15 30 बारावी
5 तांत्रिक प्रश्न 40 80 बारावी इंग्रजी
एकूण 100 200      

 

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

WRD Non-Tech Preparation Batch
WRD Non-Tech Preparation Batch

Sharing is caring!

FAQs

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप या बद्दल सविस्तर माहिती मला कोठे मिळेल?

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचे स्वरूप या बद्दल सविस्तर माहिती या लेखात दिली आहे.

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचा कालावधी किती असणार आहे?

WRD जलसंपदा विभाग भरती 2023 तांत्रिक पदांसाठी परीक्षेचा कालावधी 2 तास असणार आहे.