Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Visual English Vocabulary Word

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 16 August 2021 | मराठी मध्ये अर्थासह व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह

Visual English Vocabulary Word:

Visual English Vocabulary Word: स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करण्याऱ्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) हा एक खूप कठीण जाणारा विषय वाटतो. परंतु आजच्या जगात जवळ जवळ सर्व स्पर्धा परीक्षेत English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) खूप प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे बरेच विधार्थी या विषयात चांगले गूण मिळवू शकत नाहीत. परंतु खरं सांगायचे म्हणजे English हा एक scoring विषय असून त्यातल्या प्रत्येक भागाचा चांगला अभ्यास केला तर नक्कीच यश मिळते. भाषेच्या विभागात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि आपली एकूण गुणसंख्या वाढवण्यासाठी English Vocabulary वर चांगली पकड ठेवणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच Adda247-Marathi ने Visual English Vocabulary (व्हिज्युअल शब्दसंग्रह) आणि त्यांच्या English आणि मराठीत अर्थांसह इच्छुकांची English Vocabulary  सुधारित करण्यासाठी एक नवीन पुढाकार सुरू केला आहे.

 

Visual English Vocabulary Words

 1. Drub (verb)

Meaning; To beat

Meaning in Marathi: झोडपून काढणे, वारंवार (कोणीतरी) मारणे

Drub (verb) To beat
Drub (verb) झोडपून काढणे, वारंवार (कोणीतरी) मारणे

Synonyms: hit, beat

Antonyms: protect, guard

 

 1. Invoke (verb)

Meaning; To bring about as an inevitable consequence.

Meaning in Marathi: नियम, कायदे इत्यादी वापरणे (एखाद्या क्रियेच्या समर्थनार्थ)

Invoke (verb) Meaning; To bring about as an inevitable consequence. Meaning in Marathi: नियम, कायदे इत्यादी वापरणे (एखाद्या क्रियेच्या समर्थनार्थ)
Invoke (verb) नियम, कायदे इत्यादी वापरणे (एखाद्या क्रियेच्या समर्थनार्थ)

Synonyms: evoke, cause

Antonyms: neglect, avoid

 

 1. Disseminate (verb)

Meaning; To sow and scatter principles, ideas, opinions

Meaning in Marathi: (सूचना, ज्ञान आदि का) व्यापक प्रसार करना, वितरण करना, फैलाना, प्रचार करना

Disseminate (verb) Meaning; To sow and scatter principles, ideas, opinions
Disseminate (verb)(सूचना, ज्ञान आदि का) व्यापक प्रसार करना, वितरण करना, फैलाना, प्रचार करना

Synonyms: disperse, spread

Antonyms: order, bind

 

 1. Upheaval (noun)

Meaning; A sudden violent upset, disruption or convulsion.

Meaning in Marathi: अचानक हिंसक अस्वस्थता, व्यत्यय किंवा आघात.

Upheaval (noun) Meaning; A sudden violent upset, disruption or convulsion. Meaning in Marathi:
Upheaval (noun)अचानक हिंसक अस्वस्थता, व्यत्यय किंवा आघात.

Synonyms: turbulence

Antonyms: stability

 

 1. Sulk (noun)

Meaning;  ill humor or A dull, spiritless person.

Meaning in Marathi: कंटाळवाणा, आत्माहीन व्यक्ती.

Sulk (noun) Meaning;  ill humor or A dull, spiritless person.
Sulk (noun)कंटाळवाणा, आत्माहीन व्यक्ती.

Synonyms: grouchy

Antonyms: cheerful

 

 1. Sagacity (adjective)

Meaning; The quality of being sage, wise

Meaning in Marathi: ज्ञानी, चतुर असण्याची गुणवत्ता.

Sagacity (adjective) Meaning; The quality of being sage, wise
Sagacity (adjective) ज्ञानी, चतुर असण्याची गुणवत्ता.

Synonyms: wisdom, intelligence

Antonyms: foolishness, stupidity

 

 1. Salubrious (adjective)

Meaning; Promoting health or well-being

Meaning in Marathi: आरोग्य किंवा कल्याणासाठी प्रोत्साहन,

Salubrious (adjective) Meaning; Promoting health or well-being
Salubrious (adjective) आरोग्य किंवा कल्याणासाठी प्रोत्साहन,

Synonyms; medicinal, healthful

Antonyms; unhealthy, harmful

 

 1. Dodge (verb)

Meaning; To avoid

Meaning in Marathi:  हुलकावणी देणे, च्यापासून पळून जाणे

Dodge (verb) Meaning; To avoid Meaning in Marathi:  हुलकावणी देणे, च्यापासून पळून जाणे
Dodge (verb) हुलकावणी देणे, च्यापासून पळून जाणे

Synonyms: avoid, evade

Antonyms: face, confront

 

 1. Percolate (verb)

Meaning; To pass a liquid through a porous substance

Meaning in Marathi: (एखादा द्रव, वायू वगैरेंच्या संदर्भात वापर) जाळीदार पृष्ठभागातून सावकाशपणे जाणे; निचरणे, झरणे, पाझरणे, स्त्रवणे.

Percolate (verb) Meaning; To pass a liquid through a porous substance Meaning in Marathi: (एखादा द्रव, वायू वगैरेंच्या संदर्भात वापर) जाळीदार पृष्ठभागातून सावकाशपणे जाणे; निचरणे, झरणे, पाझरणे, स्त्रवणे.
Percolate (verb) (एखादा द्रव, वायू वगैरेंच्या संदर्भात वापर) जाळीदार पृष्ठभागातून सावकाशपणे जाणे

Synonyms: penetrate

Antonyms: restrict

 

The motive of the Visual English Vocabulary Words व्हिज्युअल इंग्रजी शब्दसंग्रहाचा हेतू 

आपल्या सर्वांना माहित आहे की काहीतरी शिकण्यासाठी Visual आपल्या मनावर खोलवर प्रभाव पाडतात. या नवीन व्हिज्युअल शब्दसंग्रहात (Visual English Vocabulary), आम्ही आपल्याला दररोज Visual English Words आणि त्याचा English आणि मराठीत अर्थ, Synonyms, आणि Antonyms यासह नवीन शब्द देत आहोत जे आपल्याला विविध प्रकारच्या शब्दांसह परिचित करेल आणि आपली एकूण English Vocabulary वाढवेल.

 

Importance of Visual English Vocabulary Words | Visual English शब्दसंग्रहाचे महत्त्व

 • वाचन आकलन ज्यामधून इंग्रजी भाषेच्या विभागातील 50% प्रश्न आधारित आहेत, त्यास उमेदवारास चांगले वाचन कौशल्य असणे आवश्यक आहे आणि English Vocabulary वर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. एक चांगली English Vocabulary उमेदवारांना समजून घेण्यास अधिक चांगली समज देते ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यात फायदा होईल.
 • चांगली English Vocabulary एखाद्या उमेदवारास स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत चांगला उपयोग होतो. जर त्याच्याकडे / तिच्याकडे चांगली English Vocabulary असेल तर उमेदवार उत्तम प्रकारे वाक्य तयार करू शकतो.
 • वाचन आकलन विभागाव्यतिरिक्त, English मध्ये अनेक चाचण्या आहेत जेथे English Vocabulary वापरली जाऊ शकतात.
 • तर चला दररोजच्या Visual English Vocabulary  ने तुमची English Vocabulary वाढवा.

 

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

MPSC Combined Group B Prelims 2021 Online Test Series
MPSC Combined Group B Prelims 2021 Online Test Series

Sharing is caring!