Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz for Van Vibhag

Reasoning Quiz For Van Vibhag Exam: 25 April 2023 | वन विभाग परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 25 एप्रिल2023

Van Vibhag Exam Quiz:  Van Vibhag परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Van Vibhag  Exam Quiz for Aptitude चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Van Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Van Vibhag Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Van Vibhag Exam Quiz :  Reasoning 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Aptitude Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Aptitude Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Van Vibhag Exam Quiz of Aptitude in Marathi आपली Van Vibhag Exam ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Questions  

Q1. दिलेल्या क्रमांक ‘6547893243’ मध्ये, सर्व विषम अंक 1 ने वजा केले जातात आणि एक नवीन संख्या तयार होते. आता, डावीकडून तयार होणाऱ्या संख्येतील चौथ्या सम अंकामध्ये 2 जोडला जातो, त्यानंतर  अंक उजवीकडून डावीकडे उतरत्या क्रमाने लावल्यास  डाव्या टोकापासून 2रा, 5वा आणि 7वा अंकाची बेरीज किती?

(a) 15

(b) 12

(c) 10

(d) 13

(e) 14

Q2. PROLIFERATION या शब्दाच्या डाव्या टोकापासून 1ल्या, 4व्या, 7व्या आणि 12व्या अक्षरांमधून चार अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द बनवणे शक्य असल्यास त्या शब्दाचे तिसरे अक्षर खालीलपैकी कोणते असेल? जर असे एकापेक्षा जास्त शब्द तयार करता येत असतील तर उत्तर म्हणून ‘M’ द्या आणि असा कोणताही शब्द तयार होत नसेल तर उत्तर म्हणून ‘X’ द्या.

(a) X

(b) M

(c) L

(d) E

(e) P

Q3. CONUNDRUM या शब्दाच्या डाव्या टोकापासून 2ऱ्या, 3ऱ्या, 5व्या आणि 8व्या अक्षरांमधून चार अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द बनवता येत असल्यास, त्या शब्दाचे शेवटचे अक्षर कोणते असेल? जर असे एकापेक्षा जास्त शब्द तयार करता येत असतील तर उत्तर म्हणून ‘Y’ द्या आणि असा कोणताही शब्द तयार होत नसेल तर उत्तर म्हणून ‘X’ द्या.

(a) X

(b) N

(c) Y

(d) U

(e) O

Q4. ‘SUBSUME’ या शब्दाच्या डाव्या टोकापासून 2ऱ्या, 4व्या, 5व्या आणि 7व्या अक्षरांमधून चार अक्षरी अर्थपूर्ण शब्द बनवणे शक्य असल्यास, त्या शब्दाचे तिसरे अक्षर खालीलपैकी कोणते असेल? जर असे एकापेक्षा जास्त शब्द तयार होऊ शकत असतील, तर उत्तर म्हणून ‘M’ द्या आणि असा कोणताही शब्द तयार होत नसेल तर उत्तर म्हणून ‘Y’ द्या.

(a) Y

(b) M

(c) S

(d) E

(e) U

Q5. एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, जर ‘MATCH’ ला ‘MYFWR’ म्हणून कोड केले असेल आणि ‘EXTRA’ ला ‘UBFHY’ म्हणून कोड केले असेल, तर ‘SCALE’ साठी कोड काय आहे?

(a) GWYUN

(b) GWNYU

(c) GWYNU

(d) GWYMU

(e) यापैकी नाही

दिशानिर्देश (6-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि त्यानुसार प्रश्नांची उत्तरे द्या.

चौकोनी टेबलाभोवती आठ जण बसले आहेत. त्यापैकी चार कोपऱ्यांवर बसले आहेत आणि चार टेबलच्या बाजूंच्या मध्यभागी बसले आहेत. त्यापैकी काही आतील बाजूस आहेत आणि काही टेबलच्या बाहेर आहेत. M आणि N चे तोंड R च्या विरुद्ध दिशेला आहे. R हा  S च्या उजवीकडे तिसरा बसला आहे. T हा U च्या उजवीकडे तिसरा बसला आहे. V हे W च्या लगेच उजवीकडे बसले आहे ज्याचे तोंड बाहेर च्या दिशेने आहे. N हा R च्या डावीकडे दुसऱ्या बाजूला बसतो. S हा T च्या लगेच डावीकडे बसतो पण कोपऱ्यात नाही. U हा V च्या समोर बसतो जो S च्या विरुद्ध दिशेला तोंड करतो.

Q6. एकूण  किती जनाचे तोंड आतल्या दिशेने आहे ?

(a) दोन

(b) पाच

(c) एक

(d) तीन

(e) यापैकी नाही

Q7. N चा तात्काळ उजवा दिशेने  कोण बसला आहे?

(a) T

(b) W

(c) S

(d) U

(e) यापैकी नाही

Q8. R आणि T मध्ये किती लोक बसतात?

(a) पाच

(b) चार

(c) तीन

(d) एक

(e) काहीही नाही

Q9. खालीलपैकी कोण कोपऱ्यावर बसले आहे?

(a) T, W, R, U

(b) S, V, T, W

(c) N, T, M, U

(d) R, N, W, T

(e) यापैकी नाही

Q10. खालीलपैकी चार विशिष्ट प्रकारे समान असतात आणि एक गट बनवतात. जो त्या गटाशी साम्य नाही तो  शोधा?

(a) M

(b) T

(c) N

(d) U

(e) R

 

Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

Van Vibhag Exam Quiz –  Reasoning: Solutions.

S1. Ans. (b)

Sol.

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 April 2023_4.1

S2. Ans. (b)

Sol.  Given word- PROLIFERATION

1st, 4th, 7th and 11th letters = P, L, E, O

Meaningful words formed are=POLE and LOPE

S3. Ans. (b)

Sol. Given word- CONUNDRUM

2nd, 3rd, 5th and 8th letters = O, N, N, U

Word formed = NOUN

So, last letter of the word is N.

S4. Ans. (a)

Sol. Given word- SUBSUME

2nd, 4th, 5th and 7th letters = U, S, U, E

No meaningful word is form.

S5. Ans. (c)

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 April 2023_5.1

S. (6-10)

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 April 2023_6.1

S6. Ans.(b).

S7. Ans.(c)

S8. Ans.(c)

S9. Ans.(d)

S10. Ans.(e)

 

FAQs: Van Vibhag Exam Quiz,  Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning daily Quiz For Van Vibhag Exam: 25 April 2023_7.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.