Marathi govt jobs   »   Reasoning Quiz For Talathi / Police...

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 23 July 2021

Reasoning  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा?
3, 15, 35, 63, ?
(a) 77
(b) 84
(c) 99
(d) 98

Q2. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्यायनिवडा?
3, 7, 23, 95, ?
(a) 575
(b) 479
(c) 128
(d) 381

Q3. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा?
48, 24, 96, 48, 192, ____ ?

(a) 98
(b) 90
(c) 96
(d) 76

Q4. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा?
8, 24, 12, ? , 18, 54
(a) 36
(b) 28
(c) 38
(d) 46

Q5. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा?
FNC, HQG, JTK, ?
(a) LXO

(b) LMO
(c) KMT
(d) LWO

Q6. मालिका पूर्ण करणार्या दिलेल्या पर्यायांमधून योग्य पर्याय निवडा?
A C B E C G D ? ?
(a) HE
(b) EI
(c) IE
(d) EH

Q7. दिलेल्या मालिकेत चुकीची संज्ञा शोधा.
11    20    38    74    144    290     578

(a) 20
(b) 74
(c) 290
(d) 144

Q8. दिलेल्या अक्षर मालिकेतील अंतरांवर क्रमाक्रमाने ठेवल्यावर अक्षरांचा कोणता संच ते पूर्ण करेल?
(a) b a d d d b
(b) b b b d d d
(c) a d d d d b
(d) a d d b b b

Q9. खालील व्यवस्थेचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
4 K % R T 3 E P # A 7 B 9 D I Q @ 2 8 V U © H J 5 F 1 % 6 M W
वरील व्यवस्थेत डाव्या टोकापासून तेराव्याच्या डावीकडे खालीलपैकी सहावा?
(a) E
(b) 8
(c) 5
(d) 9

Q10. दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील माहितीचा अभ्यास करा:
% R 3 6 M @ 5 S B W 9 C $ 12 T * 15 L K # H 4 Q D R 3 6 M 5 S B W 9 C 12 T 15 L K H 4 Q D

जर सर्व चिन्हे मालिकेतून काढून टाकली गेली, तर खालीलपैकी कोणता घटक मालिकेच्या मध्यभागी असेल?
(a) 4
(b) K
(c) T
(d) C

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 23 July 2021_30.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 23 July 2021_40.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 23 July 2021_50.1

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Sharing is caring!