Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_00.1
Marathi govt jobs   »   Reasoning Quiz For Talathi / Police...

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_40.1

 

Reasoning  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. जर ‘+’ विभाजनासाठी आहे, ‘÷’ गुणाकारासाठी आहे, ‘×’ वजाबाकीसाठी आहे आणि ‘–’ बेरजेसाठी आहे, खालीलपैकी कोणते बरोबर आहे?
(a) 18 ÷ 6 – 7 + 5 × 2 = 20
(b) 18 + 6 ÷ 7 × 5 – 2 = 18
(c) 18 × 6 + 7 ÷ 5 – 2 = 16
(d) 18 ÷ 6 × 7 + 5 – 2 = 22

 

Q2. जेव्हा आपण प्रश्नात दर्शविलेल्या चिन्हकिंवा संख्यांमध्ये अदलाबदल करता तेव्हा खालील समीकरण गणितीयदृष्ट्या योग्य होते. योग्य पर्याय शोधा. दिलेले समीकरण:
(16– 4) × 6 ÷ 2 + 8 = 30

(a) 4 आणि 2
(b) – आणि +
(c) 16 आणि 6
(d) ÷ आणि –

 

Q3. जर ÷ म्हणजे अधिक, × म्हणजे वजाबाकी, तर
(15 × 9) ÷ (12 × 4) × (4 ÷ 4)= ?
(a) 96
(b) 6
(c) 3/128
(d) 143/4

 

Q4. समीकरणात योग्य प्रकारे बसविल्या जाऊ शकणाऱ्या चिन्हांचा संच निवडा.
5 _ 3 __8_4_2 = 21
(a) +, ×, +, ÷
(b) –, ×, +, ÷
(c) ×, +, –, ÷
(d) +, ×, –, ÷

 

Q5. एका विशिष्ट संहितेमध्ये 0, 1, 2 …… 9 सांकेतिक आहे a,b,c…….., j मग शोधा
baf ÷ bf × d
(a) cb
(b) df
(c) be
(d) d

 

Q6. जर A + साठी असेल , Q – साठी असेल , V × साठी असेल, R ÷ साठी असेल, मग दिलेल्या समीकरणाचे मूल्य काय आहे?
225 R 5 A 64 Q 13 V 6 = ?
(a) 376
(b) 476
(c) 576
(d) 31

 

Q7. खालीलपैकी कोणता प्रतिसाद योग्य आहे?

8 * 5 * 27 * 3 * 16
(a) ×, =, +, –
(b) –, =, ×, +
(c) ×, =, – , +
(d) +, –, =, ×

 

Q8. काही समीकरणे विशिष्ट नमुन्याच्या आधारे सोडविली गेली आहेत. त्या आधारावर न सुटलेल्या समीकरणाचे योग्य उत्तर शोधा:
2 * 3 * 5 = 523
6 * 4 * 1 = 164
8 * 2 * 4 = 482,
तर 6 * 8 * 2 =?
(a) 826
(b) 268
(c) 286
(d) 628

 

Q9. A * B म्हणजे B दोन युनिटच्या अंतरावर A च्या पूर्वेकडे आहे.
A # B म्हणजे B एका युनिटच्या अंतरावर A च्या दक्षिणेकडे आहे.
A @ B म्हणजे B A च्या पश्चिमेकडे दोन युनिट्सच्या अंतरावर आहे.
A $ B म्हणजे B A च्या उत्तरेला दोन युनिट्सच्या अंतरावर आहे.

जर P $ Q # R @ S, तर S P च्या संदर्भात कोणत्या दिशेने आहे?
(a) वायव्य
(b) नैऋत्य
(c) ईशान्य
(d) आग्नेय

 

Q10. + आणि –, 8 आणि 7 मध्ये बदल केल्यानंतर, खालीलपैकी कोणता योग्य बनतो?
(a) 6 + 8 × 2 – 7 = 0
(b) 8 × 2 + 7 – 6 = 9
(c) 8 – 7 + 3 × 5 = 35
(d) 7 × 8 + 6 – 9 = 25

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_50.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_60.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_70.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_80.1

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

 

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?