Marathi govt jobs   »   Reasoning Quiz For Talathi / Police...

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_20.1

 

Reasoning  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

तलाठी / पोलीस भरती च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Q1. जर ‘+’ विभाजनासाठी आहे, ‘÷’ गुणाकारासाठी आहे, ‘×’ वजाबाकीसाठी आहे आणि ‘–’ बेरजेसाठी आहे, खालीलपैकी कोणते बरोबर आहे?
(a) 18 ÷ 6 – 7 + 5 × 2 = 20
(b) 18 + 6 ÷ 7 × 5 – 2 = 18
(c) 18 × 6 + 7 ÷ 5 – 2 = 16
(d) 18 ÷ 6 × 7 + 5 – 2 = 22

 

Q2. जेव्हा आपण प्रश्नात दर्शविलेल्या चिन्हकिंवा संख्यांमध्ये अदलाबदल करता तेव्हा खालील समीकरण गणितीयदृष्ट्या योग्य होते. योग्य पर्याय शोधा. दिलेले समीकरण:
(16– 4) × 6 ÷ 2 + 8 = 30

(a) 4 आणि 2
(b) – आणि +
(c) 16 आणि 6
(d) ÷ आणि –

 

Q3. जर ÷ म्हणजे अधिक, × म्हणजे वजाबाकी, तर
(15 × 9) ÷ (12 × 4) × (4 ÷ 4)= ?
(a) 96
(b) 6
(c) 3/128
(d) 143/4

 

Q4. समीकरणात योग्य प्रकारे बसविल्या जाऊ शकणाऱ्या चिन्हांचा संच निवडा.
5 _ 3 __8_4_2 = 21
(a) +, ×, +, ÷
(b) –, ×, +, ÷
(c) ×, +, –, ÷
(d) +, ×, –, ÷

 

Q5. एका विशिष्ट संहितेमध्ये 0, 1, 2 …… 9 सांकेतिक आहे a,b,c…….., j मग शोधा
baf ÷ bf × d
(a) cb
(b) df
(c) be
(d) d

 

Q6. जर A + साठी असेल , Q – साठी असेल , V × साठी असेल, R ÷ साठी असेल, मग दिलेल्या समीकरणाचे मूल्य काय आहे?
225 R 5 A 64 Q 13 V 6 = ?
(a) 376
(b) 476
(c) 576
(d) 31

 

Q7. खालीलपैकी कोणता प्रतिसाद योग्य आहे?

8 * 5 * 27 * 3 * 16
(a) ×, =, +, –
(b) –, =, ×, +
(c) ×, =, – , +
(d) +, –, =, ×

 

Q8. काही समीकरणे विशिष्ट नमुन्याच्या आधारे सोडविली गेली आहेत. त्या आधारावर न सुटलेल्या समीकरणाचे योग्य उत्तर शोधा:
2 * 3 * 5 = 523
6 * 4 * 1 = 164
8 * 2 * 4 = 482,
तर 6 * 8 * 2 =?
(a) 826
(b) 268
(c) 286
(d) 628

 

Q9. A * B म्हणजे B दोन युनिटच्या अंतरावर A च्या पूर्वेकडे आहे.
A # B म्हणजे B एका युनिटच्या अंतरावर A च्या दक्षिणेकडे आहे.
A @ B म्हणजे B A च्या पश्चिमेकडे दोन युनिट्सच्या अंतरावर आहे.
A $ B म्हणजे B A च्या उत्तरेला दोन युनिट्सच्या अंतरावर आहे.

जर P $ Q # R @ S, तर S P च्या संदर्भात कोणत्या दिशेने आहे?
(a) वायव्य
(b) नैऋत्य
(c) ईशान्य
(d) आग्नेय

 

Q10. + आणि –, 8 आणि 7 मध्ये बदल केल्यानंतर, खालीलपैकी कोणता योग्य बनतो?
(a) 6 + 8 × 2 – 7 = 0
(b) 8 × 2 + 7 – 6 = 9
(c) 8 – 7 + 3 × 5 = 35
(d) 7 × 8 + 6 – 9 = 25

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_30.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_40.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_50.1

Reasoning Quiz For Talathi / Police Constable | 1 July 2021_60.1

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

 

Sharing is caring!