Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Quiz for Krushi Vibhag Exam: 26 April 2023 | कृषी विभाग परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चे  दैनिक क्विझ: 26 एप्रिल 2023

Agriculture  Exam Quiz: कृषी विभाग परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Krushi Vibhag Exam Quiz for Reasoning चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Krushi Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Krushi Vibhag  Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते. 

Krushi Vibgag Exam Quiz : Reasoning 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट General knowledge Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Reasoning Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. 

Krushi Vibhag Exam Quiz – Reasoning 

Q1. खालील प्रश्नात दिलेल्या पर्यायांमधून विषम अक्षर निवडा.

(a) BDF

(b) LNP

(c) TVX

(d) JLP

Q2. दिलेले शब्द शब्दकोशात ज्या क्रमाने येतात त्या क्रमाने मांडा.

  1. Wan
  2. Want
  3. Walker
  4. Wag
  5. Wake

(a) 41523

(b) 45312

(c) 51243

(d) 34521

Q3. खालील प्रश्नामध्ये, दिलेल्या मालिकेतील गहाळ संख्या निवडा?

9, 16, 13, 12, 17, 8, ?, ?

(a) 21, 4

(b) 4,21

(c) 9, 12

(d) 12,18

Q4. एक टर्म गहाळ असलेली मालिका दिली आहे. दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य पर्याय निवडा जो मालिका पूर्ण करेल.

FL, IO, LR, ?, RX

(a) OP

(b) OU

(c) PS

(d) QT

Q5. विकास आणि रमण यांचे सध्याचे वय अनुक्रमे 6 : 5 या प्रमाणात आहे. जर रोहनचे सध्याचे वय 98 वर्षे असेल आणि विकासचे सध्याचे वय रोहनच्या सध्याच्या वयाच्या 3/7 असेल, तर विकास आणि रमण यांचे वय किती वर्षांनी 7 : 6 च्या प्रमाणात असेल?

(a) 6

(b) 7

(c) 5

(d) 8

Q6. दिलेल्या पर्यायांमधून, दिलेल्या शब्दाची अक्षरे वापरून बनवता येणार नाही असा शब्द निवडा.

Headstrong

(a) Gang

(b) Head

(c) Sead

(d) Strong

Q7. एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, “LATIN” हे “ODWLQ” असे लिहिले जाते. त्या सांकेतिक भाषेत “ROUTE” कसे लिहिले जाईल?

(a) HWXRU

(b) URXWH

(c) HTZAH

(d) VRVLH

Q8. विशिष्ट कोड लँग्वेजमध्ये, ‘x’ हे  ‘+’,  ‘÷’ हे ‘x’,  ‘-‘हे ‘÷’  आणि ‘+’ हे  ‘-‘ दर्शवते. खालील प्रश्नाचे उत्तर काय यईल.

13 + 8 x 2 ÷ 25 – 10 = ?

(a) 46

(b) 10

(c) 49

(d) 19

Q9. खालील समीकरण चुकीचे आहे. समीकरण दुरुस्त करण्यासाठी कोणत्या दोन चिन्हांची अदलाबदल करावी लागेल?

26 – 2 x 30 ÷ 6 + 16 = 20

(a) ÷ आणि x

(b) – आणि +

(c) x आणि –

(d) ÷ आणि –

Q10. जर 3!5 = 30, 6!1 = 12 आणि 5!8 = 80, तर 2!2 = ची किंमत किती?

(a) 28

(b) 12

(c) 8

(d) 32

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

Krushi Vibhag Exam Quiz – Reasoning: Solutions.

S1. Ans.(d)

Sol. +2 pattern except option (d)

S2. Ans.(b)

Sol.  Wag, Wake, Walker, Wan, Want

S3. Ans.(a)

Sol.

S4. Ans.(b)

Sol.  +3 Series

S5. Ans.(b)

Sol.  We have,

Present age of Vikas = 98 ×  = 42

∴ Present age of Raman = 35

After  years  →

S6. Ans.(a)

Sol.  Gang

S7. Ans.(b)

Sol.  LATIN  ODWLQ

+3 pattern

Similarly,  ROUTE  URXWH

S8. Ans.(b)

Sol.

13 + 8 × 2 ÷ 25 – 10

= 13 – 8 + 2 × 25 ÷ 10

= 13 – 8 + 5 = 10

S9. Ans.(b)

Sol.  26 – 2 × 30 ÷ 6 + 16 = 20

Inter changing – &+ we get,

26 + 2 × 30 ÷ 6 – 16

= 26 + 10 – 16 = 20
S10. Ans.(c)

Sol.

3!5 = (3×5) 2 = 30

5!8 = (5×8) 2 = 80

6!1 = (6×1) 2 = 12

∴ 2!2 = (2×2) 2 = 8

FAQs: Krushi Vibhag Exam Quiz, Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Daily Quiz For Krushi Vibhag Exam: 26 April 2023_4.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.