Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Reasoning Quiz

Reasoning Quiz for Krushi Vibhag Exam: 21 April 2023 | कृषी विभाग परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चे  दैनिक क्विझ: 21 एप्रिल 2023

Agriculture  Exam Quiz: कृषी विभाग परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Aptitude Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Krushi Vibhag Exam Quiz for Reasoning चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Krushi Vibhag Exam Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Krushi Vibhag  Exam Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे Quiz आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते. 

Krushi Vibgag Exam Quiz : Reasoning

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट General knowledge Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB, MAHA-TAIT इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Reasoning Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. 

Krushi Vibhag Exam Quiz – Reasoning

दिशानिर्देश (1-3): खाली दिलेल्या माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या.

एका कुटुंबात सात व्यक्ती P, Q, R, S, T, U आणि V आहेत. या कुटुंबात दोन विवाहित जोडपी आणि तीन पिढ्या आहेत. Q हा T चा सासरा आहे. P ही R ची आई आहे. S हा T चा पुतण्या आहे. R ही U ची भाची आहे. V ही T चा मेहुणा आहे. U ही S ची आई आहे.

Q1. खालीलपैकी R चा पिता कोण आहे?

(a) P

(b) V

(c )T

(d) Q

Q2. खालीलपैकी Q ची मुले कोण आहेत?

(a) T, U

(b) S, R

(c) V, P

(d) T, S

Q3. U Q शी कसे संबंधित आहे?

(a) सून

(b) सासरे

(c) मुलगी

(d) सासू

दिशानिर्देश (4-5): खालील माहितीचा अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

कुटुंबात A, B, C, D, E, F, G आणि H असे आठ सदस्य असतात. B C चा मुलगा आहे पण C ही आई नाही.

  1. A आणि C हे विवाहित जोडपे आहेत. E हा C चा भाऊ आहे. D ही A ची मुलगी आहे आणि F हा भाऊ आहे
  2. G हा A चा सासरा आहे. B हा H चा नातू आहे. G हा विवाहित पुरुष आहे.

(a) वडील

(b) सासरे

(c) बहीण

(d) सासू

Q5. D चा F शी कसा संबंध आहे?

(a) मुलगा

(b)काका

(c) मुलगी

(d) भाची

दिशा (6-10): खालील प्रश्न खाली दिलेल्या पाच तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहेत.

713 486 635 562 875

Q6. प्रत्येक संख्येचा दुसरा आणि तिसरा अंक जोडल्यास कोणत्या संख्येच्या बेराजेला

3 ने भाग जाईल ?

(a) 486

(b) 713

(c) 562

(d) 875

Q7. जर प्रत्येक संख्येत दुसरा आणि तिसरा अंक बदलला तर किती विषम संख्या तयार होतील?

(a) 2

(b)3

(c) 5

(d) 1

Q8. जर प्रत्येक संख्येमध्ये सर्व अंक डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने लावले तर तयार होणाऱ्या संख्ये पैकी कोणती संख्या सर्वात मोठी असेल?

(a) 486

(b) 713

(c) 562

(d) 875

Q9. जर प्रत्येक संख्येतील पहिला आणि तिसरा अंक अदलाबदल केला तर सम संख्या किती तयार होतील?

 (a) 2

(b) 3

(c) 5

(d) 1

Q10. जर प्रत्येक संख्येमध्ये सर्व अंक डावीकडून उजवीकडे उतरत्या क्रमाने लावले असतील, तर खालीलपैकी कोणती संख्या दुसरी सर्वात लहान संख्या असेल?

(a) 486

(b) 713

(c) 562

(d) 635

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Adda247 App

Krushi Vibhag Exam Quiz – Reasoning: Solutions.

Solutions (1-3):

Reasoning Daily Quiz For Krushi Vibhag Exam: 21 April 2023_4.1

solution

S1. Ans. (c)

S2. Ans. (c)

S3. Ans. (a)

Solutions (4-5):

Reasoning Daily Quiz For Krushi Vibhag Exam: 21 April 2023_5.1

Sol.

S4. Ans. (d)

S5. Ans. (d)

Solution (6-10):

S6. Ans. (d)

Sol. Given series – 713 486 635 562 875

Sum of 2 nd and 3 rd digits:

713 = 1+3 = 4

486 = 8 + 6 = 14

635 = 3 + 5 = 8

562 = 6 + 2 = 8

875 = 7 + 5 = 12

Hence, only 12 is divisible by 3. Hence, 875 is the correct answer.

S7. Ans. (b)

Sol. Given series – 713 486 635 562 875

After interchanging 2 nd and 3 rd digits – 731 468 653 526 857

Hence, three odd numbers formed.

S8. Ans. (d)

Sol. Given series – 713 486 635 562 875

Digits are arranged in Ascending order – 137 468 356 256 578

So, 578 is highest. Hence, 875 is the correct answer.

S9. Ans. (b)

Sol. Given series – 713 486 635 562 875

After interchanging 1 st and 3 rd digits– 317 684 536 265 578

So, three even numbers formed.

S10. Ans. (d)

Sol. Given series – 713 486 635 562 875

Digits are arranged in Descending order – 731 864 653 652 875

So, 653 is second lowest number. Hence, 635 is the correct answer

FAQs: Krushi Vibhag Exam Quiz, Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Daily Quiz For Krushi Vibhag Exam: 21 April 2023_6.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?