Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 29 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 29 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_2.1

 

Reasoning  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी खालील माहितीचा अभ्यास करा.

In a certain code language,

‘beast of Lion mafia’ हे `ga  lfo  nui  su’ असे लिहिले जाते

‘horn red beast burn on’, हे  ‘epi  zo  lfo  ye  na’ असे लिहिले जाते

‘mafia red spiritual energy’ हे  `zo  ra  nui  da’  असे लिहिले जाते

‘spiritual fire of burn’ हे `da  ga  nic  epi’. असे लिहिले जाते

 

Q1. ‘on’ साठी कोड काय आहे?

(a) ye

(b) na

(c) zo

(d)   na or zo

(e) एकतर ye किंवा na

 

Q2. ‘su’ कशासाठी आहे?

(a) mafia

(b) beast

(c) of

(d) Lion

(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q3. ‘energy beast fire’ ची संहिता काय आहे? 

(a) nic  ye  nui

(b) lfo  ra  nic

(c) ra  ga  lfo

(d) da ra nic

(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q4. खालीलपैकी कोणते ‘epi nui na’ साठी आहे?

(a) burn of beast

(b) horn beast burn

(c) mafia burn horn

(d) mafia burn on

(e) एकतर (c) किंवा (d)

 

Q5. खालीलपैकी कोणते प्रतिनिधित्व करू शकते ‘bright side of beast’?

(a) ga  zo  nui  da

(b) ga  ba  lfo  nee

(c) ga  ba  nic  epi

(d) lfo  ba  nui  ra

(e) यापैकी काहीही नाही

 

Directions (6-10): दिलेल्या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी खालील माहितीचा अभ्यास करा.

एका विशिष्ट कोड भाषेत,

‘return deadline change payment’ हे  ‘su da nc ki’, असे लिहिले जाते

‘twice payment stylish success’ हे  ‘ph ra ti da’, असे लिहिले जाते

‘decline success change customer’ हे  ‘ti gi ki mo’, असे लिहिले जाते

‘customer global stylish return’ हे  ‘zo nc ph gi’. असे लिहिले जाते

 

Q6. ‘deadline’ साठी कोड काय आहे?

(a) da

(b) su

(c) nc

(d) ki

(e) निश्चित करता येत नाही

 

Q7. ‘twice customer change’ साठी कोड काय आहे?

(a) zo ra ki

(b) ra su mo

(c) ti su ra

(d) ki ra gi

(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q8.  ‘mo’ कशासाठी आहे?

(a) change

(b) customer

(c) decline

(d) stylish

(e) निश्चित करता येत नाही

 

Q9. खालीलपैकी कोणते da ph nc’ कोडद्वारे प्रतिनिधित्व केले जाते ‘?

(a) stylish success return

(b) return payment global

(c) return payment stylish

(d) stylish twice success

(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q10. खालीलपैकी कोणता संभाव्य कोड असू शकतो ‘team deadline decline payment’?

(a) su ye ph da

(b) mo gi da su

(c) da su mo ye

(d) ti ye su da

(e) यापैकी काहीही नाही

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 29 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_3.1

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 29 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_4.1

 

 

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

 

Sharing is caring!