Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_30.1

 

Reasoning  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): या प्रश्नांमध्ये वेगवेगळ्या घटकांमधील संबंध विधानांमध्ये दिसून येते. निवेदनांनंतर निष्कर्ष काढले जातात. दिलेल्या विधानांच्या आधारे निष्कर्षांचा अभ्यास करा आणि योग्य उत्तर निवडा:

 

Q1.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1

(a) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत

(b) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे

(c) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे

(d) I किंवा II कोणतेही निष्कर्ष खरे नाही

(e) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे

 

Q2.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_50.1

(a) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत

(b) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे

(c) I किंवा II कोणतेही निष्कर्ष खरे नाही

(d) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे

(e) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे

 

Q3.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

(a) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत

(b) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे

(c) I किंवा II कोणतेही निष्कर्ष खरे नाही

(d) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे

(e) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे

 

Q4.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_70.1

(a) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे

(b) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे

(c) I आणि II दोघेही खरे आहोत

(d) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही

(e) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे

 

Q5.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_80.1

(a) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही

(b) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत

(c) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे

(d) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे

(e) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे

 

Directions (6-10): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.

Q6.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_90.1

(a) जर केवळ निष्कर्ष I खरा आहे

(b) जर केवळ निष्कर्ष II खरा असेल तर

(c) जर एकतर निष्कर्ष I किंवा निष्कर्ष II खरा असेल तर

(d) जर I किंवा निष्कर्ष II खरा आहे

(e) जर दोन्ही निष्कर्ष I आणि II खरे

 

Q7.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_100.1

(a) जर केवळ निष्कर्ष I खरा आहे

(b) जर केवळ निष्कर्ष II खरा असेल तर

(c) जर एकतर निष्कर्ष I किंवा निष्कर्ष II खरा असेल तर

(d) जर I किंवा निष्कर्ष II खरा आहे

(e) जर दोन्ही निष्कर्ष I आणि II खरे

 

Q8.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_110.1

((a) जर केवळ निष्कर्ष I खरा आहे

(b) जर केवळ निष्कर्ष II खरा असेल तर

(c) जर एकतर निष्कर्ष I किंवा निष्कर्ष II खरा असेल तर

(d) जर I किंवा निष्कर्ष II खरा आहे

(e) जर दोन्ही निष्कर्ष I आणि II खरे

 

Q9.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_120.1

(a) जर केवळ निष्कर्ष I खरा आहे

(b) जर केवळ निष्कर्ष II खरा असेल तर

(c) जर एकतर निष्कर्ष I किंवा निष्कर्ष II खरा असेल तर

(d) जर I किंवा निष्कर्ष II खरा आहे

(e) जर दोन्ही निष्कर्ष I आणि II खरे

 

Q10.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_130.1

(a) जर केवळ निष्कर्ष I खरा आहे

(b) जर केवळ निष्कर्ष II खरा असेल तर

(c) जर एकतर निष्कर्ष I किंवा निष्कर्ष II खरा असेल तर

(d) जर I किंवा निष्कर्ष II खरा आहे

(e) जर दोन्ही निष्कर्ष I आणि II खरे

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

 

Solutions

S1. Ans.(c)

Sol. I. M < S(true)             II. O ≥ Q(false)

S2. Ans.(d)

Sol. I. G ≤ D(false)            II. G > D(false)

S3. Ans.(e)

Sol. I. V > Z (false)           II. W> V(true)

S4. Ans.(b)

Sol. I. L < O(false)            II. K ≥O(false)

S5.Ans.(b)

Sol. I.  C < H(true)           II. R > K(true)

 

S6. Ans.(b)

Sol. I. R > H (false)             II. R > S(true)

S7. Ans.(d)

Sol. I. D < M (false)           II. M ≥ D (false)

S8. Ans.(a)

Sol. I. N > B(true)             II. B ≤ R(false)

S9. Ans.(a)

Sol. I. W > K (true)            II. H ≤ M(false)

S10. Ans.(e)

Sol. I. Q < R (true)              II. R ≥ M (true)

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_150.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_160.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.