Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_30.1

 

Reasoning दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 22 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 22 जून 2021 ची Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): खालील क्रमाचा अभ्यास करा आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
A @ 3 % 4 E N M $ 8 & 6 L D S ♠ 9 8 6 Q Y Z 1 7 % R O G ⧫ 2 I B 2 U &
Q1. खालीलपैकी कोणता घटक दिलेल्या व्यवस्थेच्या डाव्या टोकापासून विसाव्या घटकाच्या डावीकडे बारावा आहे?
(a) 6
(b) &
(c) M
(d) $
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q2. जर सर्व चिन्हे मालिकेतून वगळण्यात आली, तर कोणता घटक उजव्या टोकापासून बाराव्या असलेल्या घटकाच्या उजवीकडे चौथा असेल?
(a) 9
(b) O
(c) R
(d) 7
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q3. दिलेल्या मालिकेत असे किती आकडे आहेत ज्याच्या आधी लगेच चिन्ह असते आणि त्यानंतर एक अक्षर असते?
(a) एकही नाही
(b) एक
(c) दोन
(d) दोन
(e) चार

 

Q4. खालील पाचपैकी चार विशिष्ट प्रकारे समान आहेत आणि एक गट तयार करतात. त्या गटाशी संबंधित नाही असा शोधा?
(a) 3E%
(b) R⧫2
(c) M&$
(d) D9S
(e) Y7Z

 

Q5. वरील व्यवस्थेच्या आधारे खालील मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय आले पाहिजे ?
34% N$M 6DL 8Q6 ?
(a) %OR
(b) 7Z%
(c) O%R
(d) R%O
(e) R%7

 

Directions (6-10): खालील प्रश्न खाली दिलेल्या पाच तीन अंकी संख्येवर आधारित आहेत.
763 952 841 695 391     
Q6. जर प्रत्येक क्रमांकातील सर्व अंक संख्येच्या आत वाढत्या क्रमाने व्यवस्थित केले गेले तर खालीलपैकी कोणता क्रमांक संख्येच्या नवीन व्यवस्थेत सर्वात कमी होईल?
(a) 391
(b) 695
(c) 763
(d) 841
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q7. जर सर्व संख्या डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने व्यवस्थित केल्या गेल्या तर, नवीन व्यवस्थेत उजवीकडून तिसर्या क्रमांकावर असलेल्या संख्येच्या तीनही अंकांची बेरीज खालीलपैकी कोणती असेल?
(a) 18
(b) 16

(c) 14
(d) 11
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q8. जेव्हा तिसऱ्या सर्वात कमी संख्येचा तिसरा अंक सर्वाधिक संख्येच्या दुसर्या अंकासह गुणाकार केला जाईल आणि सेकोएनडी सर्वोच्च संख्येचा तिसरा अंक सर्वात कमी संख्येच्या दुसर्या अंकासह गुणाकार केला जाईल तेव्हा काय फरक असेल?
(a) 4
(b) 8
(c) 9
(d) 5
(e) यापैकी काहीही नाही

Q9. जर प्रत्येक संख्येच्या दुसर्या आणि तिसर्या अंकाची स्थिती बदलली गेली तर किती सम संख्या तयार होतील?
(a) एकही नाही
(b) 1
(c) 2
(d) 3
(e) 4

 

Q10. जर प्रत्येक संख्येच्या दुसर्या अंकात एक वजा केला गेला आणि प्रत्येक संख्येच्या तिसर्या अंकात एक जोडला गेला तर अशा प्रकारे किती संख्या तयार झाल्या हे नवीन व्यवस्थेत तीनद्वारे विभाज्य होईल?
(a) एकही नाही
(b) 1
(c) 2
(d) 3
(e) 4

 

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

 

Solutions (1-5):
S1.Ans(c)
S2.Ans(c)
S3.Ans(d)
S4.Ans(b)
S5.Ans(a)
Solutions (6-10):
S6.Ans (a)
S7.Ans (b)
S8.Ans (e)
S9.Ans(c)
S10.Ans (a)

 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मराठी मध्ये मासिक चालू घडामोडी, Download करा 

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 22 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.