Reasoning Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_00.1
Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1

 

Reasoning दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 21 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 21 जून 2021 ची Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

BAR GRAPHS DI

 

Directions (1 – 5): बार ग्राफच्या खाली दिले आहे ज्यात सहा वेगवेगळ्या दुकानांनी विकल्या गेलेल्या एकूण
तीन वस्तू दर्शवितात. डेटा काळजीपूर्वक वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या:

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_50.1

Q1. P,R आणि T यांनी एकत्रितपणे विकलेले एकूण पेन,P आणि U ने एकत्रितपणे विकल्या गेलेल्या एकूण
वहींपैकी किती टक्के?
(a) 85
(b) 83
(c) 87
(d) 81 %
(e) 79

Q2. R आणि S एकत्र विकलेल्या एकूण पेन्सिल आणि Q आणि U ने एकत्र विकल्या जाणार् या एकूण
पेन्सिलमधील गुणोत्तर शोधा?
(a) 25 : 21
(b) 25 : 22
(c) 25 : 19

(d) 25 : 17
(e) 25 : 13

Q3. P आणि U ने एकत्रितपणे विकलेल्या एकूण वह्या R आणि T यांनी एकत्र विकल्या गेलेल्या एकूण
पेनपेक्षा किती टक्के जास्त आहेत?
(a) 84
(b) 80
(c) 86
(d) 88
(e) 82

Q4. P, Q आणि T द्वारे विकल्या जाणार्या पेनची सरासरी संख्या आणि T आणि U ने विकलेल्या नोट बुकची
सरासरी संख्या यांच्यात फरक शोधा?
(a) 60
(b) 40
(c) 100
(d) 80
(e) 120

Q5. Q,S आणि U यांनी एकत्र विकलेल्या पेन्सिलची एकूण संख्या आणि P, R आणि T यांनी एकत्र
विकलेल्या नोट बुकची एकूण संख्या यांच्यात फरक शोधा?
(a) 180
(b) 160
(c) 140
(d) 200
(e) 120

Directions (6-10): खालील बार ग्राफचा अभ्यास करा आणि त्यानंतरच्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
खाली दिलेला बार ग्राफ आहे ज्यात 2014 मध्ये पाच महाविद्यालयांमध्ये तीन वेगवेगळे खेळ खेळणाऱ्या
विद्यार्थ्यांची संख्या दर्शविली आहे.
टीप- एक विद्यार्थी फक्त एकच खेळ खेळतो

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

Q6. जर कॉलेज L ची हॉकी खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी महिला आहेत त्यानंतर एकाच महाविद्यालयातून
हॉकी खेळणार्या पुरुषांची संख्या महाविद्यालय M आणि O मधून हॉकी खेळणार्या विद्यार्थ्यांच्या सरासरी
संख्येच्या______टक्के आहे ?
(a) 88 8/9%
(b) 63 1/3%
(c) 68 8/9%
(d) 72 2/7%
(e) 82 2/3%

Q7. जर क्रिकेट खेळणार्या महाविद्यालय n च्या विद्यार्थ्यापैकी क्रिकेट खेळणे सोडले आणि त्याच
महाविद्यालयात फुटबॉल खेळण्यास सुरवात केली आणि त्यानंतर महाविद्यालय N आणि M चा फुटबॉल
खेळणार्या विद्यार्थ्याची संख्या आणि K आणि N क्रिकेट खेळणार्या विद्यार्थ्याची संख्या गुणोत्तर शोधा?
(a) 3 : 2
(b) 1 : 2
(c) 1 : 1
(d) 1 : 3
(e) 2 : 1

Q8. कॉलेज K,L आणि O ची हॉकी खेळणार्या विद्यार्थ्यांची सरासरी संख्या K,L आणि M कॉलेजचा फुटबॉल
खेळणार्या विद्यार्थ्यांच्या सरासरी संख्येपेक्षा किती जास्त आहे?
(a) 120
(b) 50
(c) 80
(d) 40
(e) 100

Q9. कॉलेज L आणि M मध्ये क्रिकेट खेळणार्या विद्यार्थ्यांची एकूण संख्या महाविद्यालय K आणि M एकत्र
हॉकी खेळणार्या विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येपेक्षा किती टक्के जास्त/कमी आहे?
(a) 32 1/3%
(b) 17 9/13%
(c) 12 3/13%
(d) 23 2/3%
(e) 7 9/13%

Q10. जर 2015 मध्ये महाविद्यालय K मधील एकूण विद्यार्थ्यांची संख्या 2014 च्या संदर्भात 20 टक्क्यांनी
वाढली आणि फुटबॉल, क्रिकेट आणि हॉकी खेळणार्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अनुक्रमे 5 : 2 : 3 झाले तर 2014
आणि 2015 मध्ये एकाच महाविद्यालयात फुटबॉल खेळणाऱ्या विद्यार्थ्यांची सरासरी संख्या शोधा ?
(a) 640
(b) 525
(c) 625
(d) 545
(e) 454

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Solution

S1. Ans.(a)
Sol.
Total pens sold by P, R & T together
= 180 + 180 + 120
= 480
Total note books sold by P & U together
= 280 + 280
= 560
Required % = 480/560×100 = 85 5/7%

S2. Ans.(b)
Sol.
Required ratio = (320+180)/(220+220)
= 500/440
= 25 : 22

S3. Ans.(c)
Sol.
Total note books sold by P & U together
= 280+280
= 560
Total pens sold by R & T together = 180 + 120 = 300
Required % = (560 –300)/300×100
= 260/300×100
= 86 2/3%

S4. Ans.(d)
Sol.
Average number of pen sold by P, Q & T
= (180+240+120)/3
= 540/3
= 180
Average number of note books sold by T & U
= (240+280)/2
= 520/2
= 260
Required difference = 260 – 180 = 80

S5. Ans.(c)
Sol.
Total number of pencils sold by Q, S & U together
= 220 + 180 + 220
= 620
Total number of note books sold by P, R & T together
= 280 + 240 + 240
= 760
Required difference = 760 – 620 = 140

S6. Ans.(a)
Sol.
No. of male student playing Hockey of college L
= 450×8/9 = 400
Average no. of student playing Hockey of college M & O
= (400+500)/2
= 450
Required percentage = 400/450×100 = 88 8/9%

S7. Ans.(c)
Sol.
Student who left playing Cricket of college N
= 350×1/7 = 50
Total student playing Football of college N
= 450 + 50 = 500
Required ratio = (500+300)/(500+300) = 1∶1

S8. Ans.(b)
Sol.
Average no. of student playing Hockey of college K, L and O
= ((250+450+500))/3 = 400
Average no. of student playing Football of college K, L and M
= (400+350+300)/3 = 350
Required difference = 400 – 350 = 50

S9. Ans.(e)
Sol.
Total no. of student playing Cricket of college L and M together
= 400 + 300 = 700
Total no. of student playing Hockey of college K and M together
= 250 + 400 = 650
Required percentage = (700–650)/650×100 = 7 9/13%

S10. Ans.(d)
Sol.
Total student in college K in 2014 = 400 + 500 + 250 = 1150
Total student in college K in 2015
= 1150×120/100 = 1380
Student playing Football of college K in 2015
= 1380×5/10
= 690
Required average = (400+690)/2
= 1090/2
= 545

 

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 21 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_70.1

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?