Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_30.1

 

Reasoning  दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Directions (1-5): माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खाली दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
A,B,C,D,E,F आणि G या सात व्यक्ती सात वेगवेगळ्या मजल्याच्या इमारतीत अशा प्रकारे राहत आहेत तळ मजला 1 आहे आणि वरच्या मजल्याची संख्या 7 आहे. प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या इयत्तेत शिकत आहे. . म्हणजेच VI,VII,VIII,IX,X,XI आणि XII. सर्व माहिती समान क्रमाने असणे आवश्यक नाही.
A आणि G दरम्यान फक्त दोन व्यक्ती राहतात, जे सम संख्या मजल्यावर राहतात. एक व्यक्ती A आणि VI मध्ये शिकत असलेल्या दरम्यान राहते. XI मध्ये शिकणारा जो VIII शिकतो त्याच्या अगदी वरच राहतो. E सहाव्या मजल्यावर राहतो आणि XII शिकतो. VIII वीत शिकणारा जो VII शिकतो त्यापेक्षा वर आणि X मध्ये शिकणाऱ्याच्या खाली G. G VIII वीत शिकत नाही किंवा VII अभ्यास करत नाही. एक व्यक्ती F आणि IX मध्ये शिकणाऱ्याच्या दरम्यान राहते. B D च्या वर आणि C खाली राहतो. XI मध्ये A किंवा G अभ्यास करत नाहीत. एक व्यक्ती A आणि B दरम्यान राहतो, जो सहावीमध्ये शिकत नाही.

Q1. खालील व्यक्तींपैकी कोण वरच्या मजल्यावर राहते?
(a) E
(b) A
(c) F
(d) B
(e) None of these

Q2. खालील व्यक्तींपैकी कोण X मध्ये अभ्यास करते?
(a) जो चौथ्या मजल्यावर राहतो
(b) F
(c) B
(d) जो पाचव्या मजल्यावर राहतो
(e) यापैकी काहीही नाही

Q3. E आणि G दरम्यान किती व्यक्ती राहतात?
(a) 2
(b) 4
(c) 3
(d) 1
(e) यापैकी काहीही नाही

Q4. खालील व्यक्तींपैकी कोण नववीत अभ्यास करते?
(a) जो दुसर्या मजल्यावर राहतो
(b) A
(c) जो तिसऱ्या मजल्यावर राहतो
(d) B
(e) यापैकी काहीही नाही

Q5. खालील पाचपैकी चार गटावर आधारित विशिष्ट मार्गाने समान आहेत, त्या गटाशी संबंधित नाहीत असे शोधा?
(a) C
(b) जो आठवीत शिकतो
(c) जो नववीत शिकतो
(d) D
(e) A

Directions (6-8): खालील माहितीचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि दिलेल्या प्रश्नांची उत्तरे द्या.
बिंदू K बिंदू B च्या पश्चिमेकडे 9 मीटर आहे. बिंदू C च्या उत्तरेकडे I 16 मीटर आहे. बिंदू K बिंदू D च्या उत्तरेकडे 6 मीटर आहे. बिंदू F बिंदू D च्या पश्चिमेकडे 11 मीटर आहे. बिंदू C बिंदू D च्या दक्षिणेकडे 4 मीटर आहे. पॉईंट L बिंदू D च्या पूर्वेकडे 4 मीटर आहे.

Q6. बिंदू D हा I कोणत्या दिशेने आहे?
(a) दक्षिण
(b) वायव्य
(c) पूर्व
(d) ईशान्य
(e) निश्चित करता येत नाही

Q7. पॉईंट L आणि पॉईंट B मधील सर्वात कमी अंतर काय आहे?
(a) 2√10मी.
(b) 2√5मी.
(c) 10मी.
(d) √61मी.
(e) यापैकी काहीही नाही

Q8.C च्या संदर्भात बिंदू K ची दिशा काय आहे?
(a) पूर्व
(b) नैऋत्य
(c) उत्तर
(d) दक्षिण
(e) यापैकी काहीही नाही

Directions (9-10): या प्रश्नांमध्ये वेगवेगळ्या घटकांमधील संबंध विधानांमध्ये दिसून आले आहेत. या विधानांनंतर दोन निष्कर्ष काढले जातात. उत्तर शोधा
(a) फक्त निष्कर्ष 1 अनुसरण केल्यास
(b) फक्त निष्कर्ष II अनुसरण केल्यास.
(c) जर कोणताही निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करत असेल
(d) जर कोणताही निष्कर्ष I किंवा II अनुसरण करत नाही.
(e) I आणि II दोन्ही निष्कर्षांचे अनुसरण केल्यास.

Q9. Statements: A > B ≤ C = D ≤ E, C ≥ F = G > H
Conclusions: I. G ≤ E II. A > H

Q10. Statements: H ≥ T > S ≤ Q, T ≥ U = V > B
Conclusions: I. V > S II. B ≤ H

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी AppYouTube channel- Adda247 Marathi

| Add247Marathi Telegram group

 

 

 

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1

 

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_50.1

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_80.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_90.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.