Marathi govt jobs   »   Reasoning Daily Quiz In Marathi |...

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Reasoning Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_2.1

 

Reasoning दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 16 जून 2021

 

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Reasoning बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 16 जून 2021 ची Reasoning ची दैनिक क्विझ पहा.

Inequalities

 

Directions (1-5): या प्रश्नात वेगवेगळ्या घटकांमधील संबंध विधानांमध्ये दिसून आले आहेत. निवेदनांनंतर निष्कर्ष काढले जातात. दिलेल्या विधानाच्या आधारे निष्कर्षांचा अभ्यास करा आणि योग्य उत्तर निवडा.

Q1.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_3.1
(a) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(b) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही.
(c) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(d) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(e) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे.

 

Q2. Reasoning Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_4.1
(a) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(b) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही.
(c) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(d) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(e) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे.

Q3. TReasoning Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_5.1
(a) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(b) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही.
(c) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(d) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(e) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे..

 

Q4.Reasoning Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_6.1
(a) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(b) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही.
(c) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(d) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(e) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे.

 

Q5. Reasoning Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_7.1
(a) फक्त निष्कर्ष I खरा आहे.
(b) I किंवा II कोणताही निष्कर्ष खरा नाही.
(c) फक्त निष्कर्ष II खरा आहे.
(d) I आणि II हे दोन्ही निष्कर्ष खरे आहेत.
(e) एकतर निष्कर्ष I किंवा II सत्य आहे.

 

Q6. खालीलपैकी कोणत्या चिन्हाने दिलेल्या अभिव्यक्तीतील प्रश्नचिन्ह बदलले पाहिजे जेणेकरून A ≥ D निश्चितपणे सत्य होईल?
A= G ≥ B ? F ? M = D
(a) >, >
(b) =, >
(c) ≤, ≤
(d) ≤, <
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q7. खालीलपैकी कोणत्या चिन्हाने दिलेल्या अभिव्यक्तीमध्ये प्रश्नचिन्ह (?) बदलले पाहिजे जेणेकरून अभिव्यक्ती A < B निश्चितपणे सत्य आणि D ≤ A निश्चितपणे सत्य होईल?
B ? E = A ? F ≥ N = D
(a) >, ≤
(b) =, >
(c) <, >
(d) >, =
(e) ≤, <

 

Q8. N ≥ D निश्चितपणे सत्य बनविण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या चिन्हाने दिलेल्या अभिव्यक्तीतील प्रश्नचिन्ह बदलले पाहिजे?
A= G ≥ B, N ? F ? M = D, B > N
(a) >, ≥
(b) =, >
(c) ≤, ≤
(d) ≤, <
(e) यापैकी काहीही नाही

 

Q9. खालीलपैकी कोणत्या चिन्हाने दिलेल्या अभिव्यक्तीमध्ये प्रश्नचिन्ह (?) बदलले पाहिजे जेणेकरून M < E हे अभिव्यक्ती निश्चितपणे खोटे आणि B ≤ A निश्चितपणे सत्य होईल?
M ? B ? E = A
(a) >, ≤
(b) =, >
(c) <, >
(d) =, =
(e) ≤, <

 

Q10. G ≥ F आणि M < B निश्चितपणे सत्य बनविण्यासाठी खालीलपैकी कोणत्या चिन्हाने दिलेल्या अभिव्यक्तीतील प्रश्नचिन्ह बदलले पाहिजे?
A? G ? B ? F ? M
(a) >, >,>, ≤
(b) =, >,>, ≤
(c) ≤, ≤,>, ≤
(d) ≤, <,>, ≤
(e) यापैकी काहीही नाही

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

S1.Ans.(a)

S2.Ans.(e)

S3.Ans.(d)

S4.Ans.(b)

S5.Ans.(c)

S6. Ans (e)

S7. Ans (d)

S8. Ans (e)

S9. Ans (a)

S10. Ans (e)

 

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

 

 

Sharing is caring!