Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_00.1
Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

 

Direction (1–5): खाली दिलेल्या टेबलवरून असे दिसून येते की पाच कंपन्यांचा एकूण कर्मचारी कार्यालयात जाण्यासाठी स्वत:च्या वाहनाला प्राधान्य देतो आणि कर्मचार्यांची टक्केवारी कार्यालयात जाण्यासाठी मेट्रो आणि बसला प्राधान्य देते. डेटा काळजीपूर्वक वाचा आणि प्रश्नांची उत्तरे द्या.

 

कंपन्या स्वत: च्या वाहनाला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचार्यांची संख्या मेट्रोला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचार्यांची टक्केवारी बसला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचार्यांची टक्केवारी
      P                 92            68%            24%
      Q                 39            60%            35%
      R                 192            55%             30%
      S                  91            70%             16%
      T                 110            72.5%             15%

नोट : कार्यालयात पोहोचण्यासाठी वाहतुकीची केवळ तीन पद्धत आहे.

 

Q1. कंपनी T, P आणि S एकत्र बसला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचार्यांपेक्षा S आणि T कंपनीकडून मेट्रोला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचार्यांमध्ये काय फरक आहे?    

(a) 571

(b) 581

(c) 561

(d) 589

(e) 597

 

Q2.  P आणि S मध्ये कर्मचार्यांची सरासरी संख्या शोधा ?

(a) 950

(b) 750

(c) 800

(d) 900

(e) 1050

 

Q3. जर दुसर्या कंपनीत मेट्रोला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचार्यांची संख्या Q कडून मेट्रोला प्राधान्य देणाऱ्या कर्मचार्यांच्या संख्येपेक्षा 25% जास्त असेल आणि कंपनी ‘A’ कडून मेट्रोला प्राधान्य देणारा कर्मचारी त्या कंपनीतील एकूण कर्मचार्यांपैकी 45% आहे. कंपनी T मधील कर्मचार्यांची एकूण संख्या जे कंपनी ‘ए’ मधील एकूण कर्मचार्यापेक्षा किती टक्के कमी आहे?

(a) 32

(b) 34

(c) 38

(d) 42

(e) 36

 

Q4.  कंपनी R कडून बस ला प्राधान्य देणाऱ्या एकूण कर्मचार्यामधील आणि कंपनी S कडून बस ला प्राधान्य देणाऱ्या एकूण कर्मचार्यांमध्ये गुणोत्तर शोधा?

(a) 48 : 19

(b) 48 : 13

(c) 48 : 23

(d) 48 : 11

(e) 48 :  7

 

Q5.  एकूण कर्मचार् यांची संख्या P, Q आणि R कडून मेट्रोला प्राधान्य देतात ?

(a) 1954

(b) 1855

(c) 1654

(d) 2014

(e) 1964

 

 

Direction (6-10): खाली दिलेल्या ओळीच्या चार्टमध्ये तीन वेगवेगळ्या विक्रेत्यांनी विकलेल्या पाच प्रकारच्या वस्तु संख्या दर्शविली आहे. डेटाचा काळजीपूर्वक अभ्यास करा आणि खालील उत्तर द्या.

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_50.1

Q6. सतीशने विकलेले पेन, पेन्सिल आणि शार्पनर हे सर्व विक्रेत्यांनी एकत्र विकलेल्या शार्पनरपैकी किती टक्के आहेत?

(a) 120%

(b) 130%

(c) 140%

(d) 125%

(e) 135%

 

 

Q7. तिन्ही विक्रेत्यांनी एकत्र विकलेल्या रबरचे प्रमाण तिन्ही विक्रेत्यांनी एकत्र विकलेल्या मार्करशी शोधा

(a) 7 : 10

(b) 8 : 11

(c) 9 : 11

(d) 3 : 4

(e) 9 : 13

 

 

Q8. आयुषने विकलेल्या वस्तूंची सरासरी संख्या सतीशने विकलेल्या वस्तूंच्या सरासरी संख्येपेक्षा किती जास्त आहे.

(a) 10

(b) 8

(c) 5

(d) 6

(e) 4

 

Q9. ललितने विकलेले रबर दोन प्रकारचे (A प्रकार आणि प्रकार B) आहेत. ललितने विकलेल्या टाइप B रबरला ललितने विकलेल्या A प्रकारापेक्षा 20% जास्त आहे. ललितने विकलेल्या ‘B’ रबरांच्या एकूण संख्येचा शोध घ्या.

(a) 40

(b) 30

(c) 35

(d) 25

(e) 45

 

Q10. पेनची किंमत 4 रुपये असेल तर पेन्सिलची किंमत 6 रुपये असेल, तर ललितने कमावलेला एकूण महसूल शोधा म्हणजे पेन आणि पेन्सिल एकत्र विकून सतीशने कमावलेल्या एकूण उत्पन्नापेक्षा किती जास्त/कमी?

(a) 110

(b) 130

(c) 150

(d) 170

(e) 190

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी AppYouTube channel- Adda247 Marathi

| Add247Marathi Telegram group

 

S1. Ans(b)
Sol.
Total employees preferred metro from company S & T
= 91×70/14+110×72.5/12.5
= 455 + 638
= 1093
Total employees preferred bus from company T, P & S
= 110 ×15/12.5+92×24/8 + 91 ×16/14
= 132 + 276 + 104
= 512
Required difference = 1093 – 512=581

 

S2. Ans(d)
Sol.
Total employee in P = 92 ×100/8=1150
Total employee in S = 91 ×100/14=650
Total employee in P & S = 1150 + 650 = 1800
Required average = 1800/2=900

 

S3. Ans(a)
Sol.
Total number of employee prefer metro from company ‘A’
= 39 ×60/5 ×125/100
= 585
Total employee in company ‘A’ = 585 ×100/45= 1300
Total employee in company ‘T’ = 110 ×100/12.5=880
Required percentage = (1300-880 )/1300×100
= 324/13%

 

S4. Ans(b)
Sol.
Total employee prefer bus from company R = 192 ×30/15=384
Total employee prefer bus from company S = 91 ×16/14 =104
Required ratio = 384/104
= 48 : 13

 

S5. Ans(a)
Sol.
Total employees preferred metro from company P = 92 ×68/8=782
Total employees preferred metro from company Q = 39 ×60/5=468
Total employees preferred metro from company R = 192 ×55/15=704
Required sum = 782 + 468 + 704 = 1954

 

S6. Ans.(b)
Sol. Pen, Pencil and Sharpener sold by Satish = 60 + 75 + 60 = 195
Sharpener sold by all three sellers together = 60 + 40 + 50 = 150
Required % = 195/150×100 = 130%

 

S7. Ans.(c)
Sol. Required Ratio = (35+45+55)/(70+50+45)=135/165 = 9/11

S8. Ans.(e)
Sol. Average number of article sold is Ayush = (80+70+45+50+50)/5 = 295/5=59
Average number of article sold by Satish = (60+75+35+60+45)/5 = 275/5=55
Required difference = 59–55=4

 

S9. Ans.(b)
Sol. Total number of rubber sold by Lalit = 55
Let type A rubber sold by Lalit = 100x
⇒ Type B rubber sold by Lalit = 120x
ATQ
100x+120x=55
⇒ x=55/220
⇒ x=0.25
Type ‘B’ rubber sold by Lalit = 120×0.25
= 30

 

S10. Ans.(d)
Sol. Required amount = 60×4+75×6–40×4–60×6
=240+450–160–360
=690–520=170

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 19 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

 

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-सप्टेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?