Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quantitative Aptitude Quiz

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: IBPS RRB परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. मध्ये चांगले गुण मिळवू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi आपली IBPS RRB PO and Clerk Exam तयारी  वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: Questions

दिशानिर्देश (1-5): खाली दिलेल्या बार चार्ट आणि टेबलचा अभ्यास करा आणि खालील प्रश्नांची उत्तरे द्या.

बार चार्ट 2016 आणि 2017 मध्ये 4 वेगवेगळ्या कंपन्यांनी (A, B, C आणि D) विकल्या गेलेल्या चॉकलेट्सची संख्या (पांढरा + तपकिरी) दाखवतो आणि 2016 आणि  2017 मध्ये या 4 कंपन्यांनी विकल्या गेलेल्या एकूण चॉकलेटपैकी तपकिरी चॉकलेटची टक्केवारी टेबल दाखवते.

 Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_40.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_50.1

Q1. 2016 मध्ये कंपनी A आणि C द्वारे एकत्रितपणे विकलेली पांढरी चॉकलेट्स 2016 मध्ये कंपनी – B आणि D द्वारे विकल्या गेलेल्या तपकिरी चॉकलेटपेक्षा किती टक्के जास्त किंवा कमी आहेत? 

(a) 145%

(b) 110%

(c) 125%

(d) 100%

(e) 160%

Q2. 2016 मध्ये कंपनीने विकलेल्या एकूण चॉकलेट – A आणि C आणि 2017 मध्ये कंपनीने विकलेल्या एकूण चॉकलेट – A आणि D यांचे गुणोत्तर शोधा.

(a) 5 : 1

(b) 7 : 10

(c) 3 : 2

(d) 4 : 3

(e) वरीलपैकी काहीही नाही.

Q3. 2017 मध्ये कंपनी B, C आणि D द्वारे विकल्या गेलेल्या पांढऱ्या चॉकलेटची सरासरी संख्या शोधा?

(a) 2800

(b) 2200

(c) 2000

(d) 2400

(e) 2600

Q4. 2017 मध्ये कंपनी A, C आणि D द्वारे विकल्या गेलेल्या एकूण तपकिरी चॉकलेटची संख्या शोधा.

(a) 9000

(b) 10000

(c) 8000

(d) 6000

(e) 7000

Q5. 2016 मध्ये कंपनी A आणि B ने मिळून विकलेली एकूण चॉकलेट 2017 मध्ये C & D कंपनीने मिळून विकलेल्या एकूण चॉकलेट्सपैकी किती टक्के आहेत? 

(a) 40%

(b) 100%

(c) 60%

(d) 80%

(e) 120%

दिशानिर्देश (6 -10): प्रश्न (?) चिन्हाच्या जागी काय येईल? 

Q6.  12,     48,     24,       96,        ?,        192

(a) 48

(b) 24

(c) 64

(d) 60

(e) 12

Q7.  756,     774,     738,      792,        ?,       810

(a) 700

(b) 712

(c) 724

(d) 720

(e) 748

Q8.  ?,       3,        6.4,      11.5,      18.3,         26.8

(a) 2.7

(b) 2.3

(c) 2.1

(d) 1.6

(e)  1.3

Q9.  4,      262,      460,       606,      708,       ?

(a) 772

(b) 778

(c) 774

(d) 784

(e)  None of these

Q10.  120,       208,       286,          ?,        412,         460

(a) 360

(b) 364

(c) 354

(d) 340

(e)  348

दिशानिर्देश (11-15): खालील प्रश्नांमध्ये (?) चे अंदाजे मूल्य शोधा.

Q11.? ×24.99=243.02+647.023 चा  44.97

(a) 1674

(b) 1602

(c) 1646

(d) 1628

(e) 1682

Q12. Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_60.1

(a) 15

(b) 9

(c) 7

(d) 13

(e) 11

Q13. Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_70.1

(a) 18

(b) 26

(c) 22

(d) 28

(e) 36

Q14. ?  चा  15.03% =1497.03-682.991-777.995

(a) 240

(b) 280

(c) 150

(d) 360

(e) 350

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_80.1

(a) 76

(b) 85

(c) 82

(d) 71

(e) 88

Reasoning Daily Quiz in Marathi: 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_90.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk: Solutions

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_100.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_110.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_120.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_130.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_140.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_150.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_160.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_170.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_180.1

Current Affairs Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_190.1
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चा सराव का करावा? RRB परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi For Reasoning चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या IBPS RRB तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

Reasoning Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची IBPS RRB PO and Clerk Quiz in Marathi, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi for IBPS RRB PO and Clerk

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC Rajyaseva, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_200.1

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_210.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_230.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Quantitative Aptitude Daily Quiz in Marathi : 19 June 2022 – For IBPS RRB PO and Clerk | संख्यात्मक अभियोग्यता दैनिक क्विझ_240.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- ऑक्टोबर 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.