Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

- Adda247 Marathi

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 16 जून 2021

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 17 जून 2021 ची Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

Subject: Approximation

 

Directions (1-15): दिलेल्या प्रश्नांचे अंदाजे मूल्य काढा:
Q1. 307.89 + 671.93 – 39.87% of ? + 79.89% of 354.93 = (27.87)²
1200
1175
1225
1250
1280

Q2. (177.8 + ?)/7.98+24.89×41.87 –15.98 % of 400 =(31.89)^2
(a) 96
(b) 126
(c) 156
(d) 196
(e) 84

Q3. √1295.96+√2024.93+√(1520.97 )–√(?) = 12.93 % of 899.98
(a) 5
(b) 7
(c) 13
(d) 16
(e) 9

Q4. 349.89+(55.98 ×239.89 )/13.86+ √(?) =(10.98)^3
(a) 196
(b) 441
(c) 400
(d) 529
(e) 625

Q5. 31.96 × 34.89 + √960.89 +18.98 % of ?=39.98 % of 3304.98
(a) 800
(b) 700
(c) 900
(d) 1000
(e) 950

Q6. 129.89% of 1199.82 + 1249.78 ÷ 49.98 × 30.012 = ?
(a) 2210
(b) 2380
(c) 2310
(d) 2530
(e) 2460

Q7. 155.9 ÷ √168.81+ (2.98)² × 39.89 = ? % of 599.92
(a) 62
(b) 78
(c) 84
(d) 52
(e) 68

Q8. √(80.98×36.01)+679.81÷17.01= ? + (511.98)1/3
(a) 86
(b) 78
(c) 94
(d) 52
(e) 66

Q9. 1599.85% of 139.89 + ? % of 1599.83 = 72.01 × 39.81
(a) 20
(b) 32
(c) 60
(d) 50
(e) 40

Q10. (17.012)² + (21.89)² + (8.01)² + ? = 1749.821 – 820.01 + 2210.01
(a) 2208
(b) 2256
(c) 2601
(d) 2303
(e) 2373

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

Solution

S1. Ans.(a)
Sol.
308+672 –40/100×?+(80×355)/100=(28)^2
980+284 –784=(2×?)/5
?=(480×5)/2
? = 1200

S2. Ans.(b)
Sol.
(178+?)/8+25×42 –16/100×400=(32)^2
(178+?)/8=1024+64 –1050
? = 38 × 8 – 178
? = 126

S3. Ans.(e)
Sol.
√1296+√2025+√1521–√(?)=13/100×900
36 + 45 + 39 – √(?) = 117
√(?)=120 –117
? = 9

S4. Ans.(b)
Sol.
350+(56×240)/14+√(?)=(11)^3
√(?)=1331–350 –960
√(?)=21
? = 441

S5. Ans.(c)
Sol.
32×35+√961+(19×?)/100=40/100×3305
1120+31+(19×?)/100=1322
(19×?)/100=1322 –1151
? = (171×100)/19
? = 900

S6. Ans.(c)
Sol.
130/100×1200+1250/50×30= ?
130 × 12 + 25 × 30 = ?
? = 1560 + 750
? = 2310

S7. Ans.(a)
Sol.
156/13+(3)^2×40= ?/100×600
12 + 9 × 40 = ? × 6
?=372/6=62

S8. Ans.(a)
Sol.
√(81×36)+680/17= ? + (512)^(1/3)
√2916+40= ? + 8
? = 54+ 40 – 8 = 86

S9. Ans.(e)
Sol.
1600/100×140+?/100×1600=72×40
16 × 140 + 16 × ? = 72 × 40
2240 + 16 × ? = 2880
?=640/16=40

S10. Ans.(d)
Sol.
(17)^2+(22)^2+(8)^2+ ?=1750-820+2210
? + 289 + 484 + 64 = 1750 – 820 + 2210
? = 2303

 

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 17 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk -_30.1

Sharing is caring!

Congratulations!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Download your free content now!

We have already received your details.

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-एप्रिल 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?