Marathi govt jobs   »   Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi...

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_30.1

 

Quantitative Aptitude दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 16 जून 2021

IBPS RRB च्या परीक्षांसाठी Quantitative Aptitude आणि Reasoning या विषयात चांगले गूण मिळवण्यासाठी जास्तीत जास्त सराव करणे खूप गरजेचे असते. तर चला Quantitative Aptitude बद्दल तुमची तयारी तपासण्यासाठी खालील 16 जून 2021 ची Quantitative Aptitude ची दैनिक क्विझ पहा.

Subject: Quadratic Inequalities

 

Directions (1-5): या प्रत्येक प्रश्नात दोन समीकरणे (I) आणि (II) दिली जातात. दोन्ही समीकरणे सोडवा आणि उत्तर द्या

(a) जर x>y
(b) जर x<y
(c) जर x = y किंवा x आणि y दरम्यान कोणताही संबंध स्थापित केला जाऊ शकत नाही
(d) जर x ≤y
(e) जर x≥y

 

Q1. I. 2x²–17x+36=0

II. 3y²–19y+30=0

 

Q2. I. 4x²–35x+75=0

II. 6y²–47y+90=0

 

Q3. I. x²+15x+50=0

II. y²–5y–50=0

 

Q4. I. √((10+x)(10-x))=8

II. y =√64

 

Q5. I. x^2-6x-40=0

II. y² + 10y + 24 = 0

 

Directions (6-10): या प्रत्येक प्रश्नात दोन  समीकरणे (I) आणि (II)  दिली  जातात. दोन्ही  समीकरणे  आणि उत्तर  द्या  सोडवा.

(a) जर x>y
(b) जर x<y
(c) जर x = y किंवा x आणि y दरम्यान कोणताही संबंध स्थापित केला जाऊ शकत नाही
(d) जर x ≤y
(e) जर x≥y

 

Q6.       (i) 8x² + 18x – 11 = 0

(ii) 4y² + 17y + 15 = 0

 

Q7.       (i) 3x² – 32x + 64 = 0

(ii) y² – 17y + 72 = 0

 

Q8.       (i) 2x² + 8x – 24 = 0

(ii) y² + 13y + 42 = 0

 

Q9.       (i) 2x² – 15x + 22 = 0

(ii) 3y² – 21y + 18 = 0

 

Q10.    (i) x² – 30x + 144 = 0

(ii) y² – 50y + 624 = 0

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

YouTube channel- Adda247 Marathi Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

Solution

S1. Ans.(a)
Sol. I. 2x²–17x+36=0
2x²–8x–9x+36=0
2x(x–4)–9(x–4) = 0
(2x–9) (x–4) = 0
x = 9/2,4
II. 3y²–19y+30=0
3y²–9y–10y+30=0
3y(y–3)–10(y–3) =0
(3y–10) (y–3)=0
y = 10/3,3
x > y

 

S2. Ans. (c)
Sol. I. 4x²–35x+75=0
4x²–20x–15x+75=0
4x(x–5)–15(x–5) =0
(4x–15) (x–5) =0
x = 15/4,5
II. 6y^2–47y+90=0
6y²–27y–20y+90=0
3y(2y–9) ¬–10(2y–9) =0
(3y–10) (2y–9) =0
y = 10/3,9/2
No relation can be established between x & y

 

S3. Ans. (d)
Sol. I. x²+15x+50=0
x²+10x+5x+50=0
x(x+10) +5(x+10) =0
(x+5) (x+10) =0
x=–5, –10
II. y²–5y–50=0
y²–10y+5y–50=0
y(y–10) +5(y–10) =0
(y+5) (y–10)=0
y=–5, 10
y≥x

 

S4. Ans. (b)
Sol. I. √((10+x)(10-x))=8
100–x²=64
x²=36
x=±6
II. y=√64
y=8
y>x

 

S5. Ans. (e)
Sol. x²–6x–40=0
x²–10x+4x–40=0
x(x–10) +4(x–10) =0
(x+4) (x–10) =0
x =–4, 10
II. y²+10y+24=0
y²+6y+4y+24=0
y(y+6) +4(y+6) =0
(y+4) (y+6) =0
y=–4, –6
x≥y

 

S6. Ans(e)
Sol.
(i) 8x² + 18x – 11 = 0
8×2 + 22x – 4x – 11 = 0
2x (4x + 11) – 1 (4x + 11) = 0
( 4x + 11) ( 2x – 1) = 0
x = – 11/4 , 1/2
(ii) 4y² + 17y + 15 = 0
4y2 + 12y + 5y + 15 = 0
4y ( y + 3 ) + 5 ( y + 3) = 0
( y + 3) ( 4y + 5) = 0
y = -3 , -5/4
No relation

 

S7. Ans (d)
Sol.
(i)3x² – 32x + 64 = 0
3x 2 – 24x – 8x + 64 = 0
3x ( x – 8) – 8 (x – 8) = 0
( x – 8) (3x – 8) = 0
x = 8 , 8/3
(ii)y² – 17y + 72 = 0
y2 – 8y – 9y + 72 = 0
y ( y – 8) – 9 ( y – 8) = 0
(y – 8) (y – 9) = 0
y = 8 , 9
x ≤y

 

S8. Ans(b)
Sol.
(i)2x² + 8x – 24 = 0
2×2 + 12x – 4x – 24 = 0
2x (x + 6) – 4(x + 6) = 0
(2x – 4) (x + 6) = 0
x = 2 , – 6
(ii) y² + 13y + 42 = 0
y2 + 7y + 6y + 42 = 0
y ( y + 7) + 6(y + 7) = 0
(y + 7) (y + 6) = 0
y = – 6 , – 7
x≥y

 

S9. Ans (e)
Sol.
(i) 2x² – 15x + 22 = 0
2×2 – 11x – 4x + 22 = 0
x ( 2x – 11) – 2(2x – 11) = 0
(x – 2) (2x – 11) = 0
x = 2 , 5.5
(ii) 3y² – 21y + 18 = 0
3y2 – 18y – 3y + 18 = 0
3y (y – 6) – 3(y – 6)= 0
( 3y – 3) (y – 6) = 0
y = 1 , 6
No relation

 

S10. Ans(d)Sol.
x² – 30x + 144 = 0
x2 – 24x – 6x + 144 = 0
x (x – 24) – 6(x – 24) = 0
(x – 24) (x – 6) = 0
x = 24 , 6
y² – 50y + 624 = 0
y2 – 24y – 26y + 624 = 0
y (y – 24) – 26 ( y – 24) = 0
(y – 24) (y – 26) = 0
y = 24 , 26
x ≤y

 

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_40.1

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_60.1

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Download your free content now!

We have already received your details!

Quantitative Aptitude Daily Quiz In Marathi | 16 June 2021 | For IBPS RRB PO/Clerk_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी- एप्रिल 2023

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.