Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Police Bharti Quiz

Reasoning Quiz For Police Bharti: 20 February 2023 | पोलीस भरती परीक्षेसाठी बुद्धिमत्ता चाचणीचे दैनिक क्विझ: 20 फेब्रुवारी 2023

Police Bharti Quiz: Police Bharti परीक्षेमध्ये दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Reasoning Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Police Bharti Quiz for Reasoning चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Police Bharti Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही सोडवू शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Police Bharti Quiz  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Police Bharti Quiz : Reasoning

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Reasoning Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्याकरिता Reasoning Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांतच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Police Bharti Quiz of Reasoning in Marathi आपली Police Bharti ची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Police Bharti Quiz – Reasoning: Questions  

Q1. खालील प्रश्नात दिलेल्या पर्यायांमधून संबंधित शब्द जोडी निवडा.

थकवा : ऊर्जा ∷ ? : ?

(a) टायर : गोल

(b) कार : हिरवी

(c) इंधन : पेट्रोल

(d) दुष्काळ : पूर

Q2. खालील प्रश्नात दिलेल्या पर्यायांमधून संबंधित संख्या जोडी निवडा?

  15 : 26 ∷ ? : ?

(a) 39 : 49

(b) 34 : 45

(c) 46 : 55

(d) 56 : 69

Q3. मोहिनी एका ओळीत डावीकडून 23 व्या आणि उजवीकडून 37 व्या स्थानावर आहे. तर रांगेत किती मुली आहेत?

(a) 60

(b) 61

(c) 59

(d) 58

Q4. दिलेल्या पर्यायांमधून, दिलेल्या शब्दाची अक्षरे वापरून बनवता येणार नाही असा शब्द निवडा.

Grandfather

(a) Rand

(b) And

(c) Grade

(d) Faith

Q5. एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, “TRUMP” ला “46321” आणि “GRAIN” ला “76598” असे लिहिले जाते. त्या सांकेतिक भाषेत “GRUNT कसे लिहिले जाते?

(a) 23684

(b) 23847

(c) 67834

(d) 76384

Q6. विशिष्ट कोड लँग्वेजमध्ये, ‘-‘ हे  ‘x’, ‘÷’ हे  ‘+’, ‘+’ हे  ‘÷’ आणि ‘x’ हे  ‘-‘ दर्शवते तर खालील प्रश्नाचे उत्तर काय असेल?

2 x 12 ÷ 32 – 5 + 4 = ?

(a) 17

(b) 34

(c) 28

(d) 30

Q7. खालील समीकरण चुकीचे आहे. समीकरण दुरुस्त करण्यासाठी कोणत्या दोन चिन्हांची अदलाबदल करावी म्हणजे दिलेलं समीकरण बरोबर यईल?

14 + 8 ÷ 16 – 9 x 12 = 10

(a) + आणि ÷

(b) – आणि +

(c) + आणि x

(d) ÷ आणि x

Q8. जर -3%1 = 3, 3%6 = -18 आणि -7%4 = 28, तर -2%9 = ची किंमत किती?

(a) 47

(b)-63

(c) 18

(d)-30

Q9. खालीलपैकी कोणते पद दिलेल्या यादीच्या ट्रेंडचे अनुसरण करते?

YXYXYXZYX, YXYXYZXYX, YXYXZYXYX, YXYZXYXYX, YXZYXYXYX, _______________.

(a) ZYXYXYXYX

(b) YXYXYXZYX

(c) YZXYXYXYX

(d) YXYXYZXYX

Q10. दोन रग्बी खेळाडू खेळपट्टीवर एकाच ठिकाणाहून धावू लागतात. खेळाडू A हा  20 मीटर दक्षिणेकडे धावतो, नंतर त्याच्या डावीकडे वळतो आणि 26 मीटर धावतो. दरम्यान, खेळाडू B 12 मीटर पश्चिम धावतो, नंतर तो 6 मीटर दक्षिणेकडे धावतो, तो डावीकडे वळतो आणि 38 मीटर धावतो. खेळाडू ब च्या संदर्भात खेळाडू A कुठे आहे?

(a) 26 मी दक्षिण

(b) 14 मी दक्षिण

(c) 14 मी उत्तर

(d) 26 मी उत्तर

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 Reasoning Quiz For Police Bharti: 20 February 2023_30.1

Police Bharti Quiz – Reasoning:Solutions.

S1. Ans. (d)

Sol. Fatigue is opposite to Energy, Similarly, Drought is opposite to flood.

S2. Ans. (b)

Sol. +11 difference pattern.

S3. Ans.(c)

Sol. Total numbers of girls in the row

= 23 + 37 – 1

= 59

S4. Ans.(d)

Sol. Faith

S5. Ans.(d)

Sol.

Reasoning Quiz For Police Bharti: 20 February 2023_40.1

G R U N T  7 6 3 8 4

S6. Ans.(d)

Sol.

2×12÷32–5+4

⇒ 2–12+32×5÷4

⇒ 2–12+40

⇒ 42–12

⇒ 30

S7. Ans.(c)

Sol.

14+8÷16–9×12=10

⇒ 14×8÷16–9+12=10

⇒ 7–9+12=10

⇒ 19–9=10

⇒ 10=10

S8. Ans.(c)

Sol.

–3×1=–3×(–1)=3

3×6=18×(–1) = – 18

–7×4=–28×(–1)=28

–2×9=–18×(–1)=18

S9. Ans.(c)

Sol.

YZXYXYXYX

S10. Ans.(b)

Sol.

Reasoning Quiz For Police Bharti: 20 February 2023_50.1

A is 14m south with respect to B.

FAQs: Police Bharti Quiz, Reasoning Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Reasoning Quiz For Police Bharti: 20 February 2023_60.1
Adda247 Marathi Telegram

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.