Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   Quiz For SSC MTS Exam

Numerical and Mathematical Ability Quiz For SSC MTS Exam: 04 April 2023 | SSC MTS संख्यात्मक आणि गणितीय क्षमतेचे दैनिक क्विझ

Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam: स्पर्धा परीक्षांमध्ये दरवर्षी समाविष्ट करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो. आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता. आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. Numerical and Mathematical Ability Quiz Quiz केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

Daily Quiz for SSC MTS Exam: Numerical and Mathematical Ability Quiz

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharti, Talathi, Police Constable, PMC & PCMC Recruitment, RRB, MAHA-Tait, SSC MTS इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz बघू शकता. परीक्षेची तयारी वाढवण्यासाठी  Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यातच आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam आपली  2023 च्या स्पर्धा परीक्षेची तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुयात.

Daily Quiz for SSC MTS Exam– Numerical and Mathematical Ability : Questions 

Q1. सरळरूप द्या : b-[b-(a+b)-{b-(b-a-b)}+2a]

(a) 2b

(b) 1

(c) 0

(d) 3b

Q2. सरळरूप द्या: (213 x 213 + 187 x 187)

(a) 80338

(b) 80428

(c) 60338

(d) 60438

Q3. 4×4 + 10×3 –20×2 + 90 ला (x + 2) ने भागल्यावर बाकी किती राहील?

(a) 0

(b)-6

(c) 45

(d)-90

Q4. x2 + y2 = 45 आणि x – y = 5 असल्यास xy चे मूल्य काय असेल?

(a) 10

(b) 15

(c) 20

(d) 25

Q5. त्रिकोणाचा सर्वात लहान कोन हा सर्वात मोठ्या कोनापेक्षा 40° कमी असतो. जर सर्वात मोठा कोन 80° असेल, तर त्रिकोणाचा तिसरा कोन किती असेल?

(a) 40°

(b) 90°

(c) 80°

(d) 60°

Q6. जर DE ही रेषा इतर दोन बाजूंना छेदून त्रिकोण ABC च्या बेस BC ला समांतर काढली असेल, तर या केससाठी खालीलपैकी कोणते समीकरण योग्य आहे?

(a) AB/AD=AC/EC

(b) AD/AB=DB/EC

(c) AD/DB=EC/AE

(d) AD/DB=AE/EC

Q7. 1 किलो साखरेच्या किमतीत 30% वाढ झाली आहे आणि 48 रुपयांची वाढ झाली आहे. प्रति किलो साखरेची नवीन किंमत (रु. मध्ये) किती आहे?

(a) 178

(b) 160

(c) 208

(d) 216

Q8. तीन संख्यांची बेरीज 67 आहे. जर पहिल्या संख्येचे दुसऱ्या क्रमांकाचे गुणोत्तर 3 : 5 आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे तिसऱ्या क्रमांकाचे गुणोत्तर 4 : 7 असेल, तर दुसरी संख्या किती असेल?

(a) 20

(b) 24

(c) 18

(d) 16

Q9. A ने रु. 1800 च्या भांडवलाने व्यवसाय सुरू केला. 4 महिन्यांनंतर B रु. 3600 सह सामील झाला. व्यवसाय सुरू झाल्यानंतर 6 महिन्यांनी C रु. 1200 सह सामील झाला. जर वर्षाच्या शेवटी एकूण नफा रु. 1760 असेल, तर  A चा हिस्सा (रु मध्ये) किती असेल?

(a) 540

(b) 660

(c) 840

(d) 720

Q10. 8 सलग पूर्णांकांची सरासरी 23/2 आहे तर  पहिल्या तीन पूर्णांकांची सरासरी किती आहे?

(a) 9

(b) 19/2

(c) 8

(d) 10

 

_____________

Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group


Numerical Ability Quiz For SSC MTS Exam: 04 April 2023_30.1

Daily Quiz for SSC MTS Exam- Numerical and Mathematical Ability : Solutions

S1. Ans.(c)

Sol.

Required b – [b – (a + b) – {b – (b – a – b) + 2a]

= b – [ b – a – b – b + b – a – b + 2a

= b – b  = 0

S2. Ans.(a)

Sol.

Required = (213² + 187²)

= (213 + 187)² – 2 × 213 × 187

= 160000 – 79662= 80338

S3. Ans.(b)

Sol.

(x + 2) = 0, x= -2

Putting x = -2 we get

= 4 (-2)4 + 10(-2)³ – 20 (-2)² + 90

= 64 + (-80) – 80 + 90

= -6

S4. Ans.(a)

Sol.

Given,

x² + y² = 45

x -y = 5

so, (x – y)² = x² + y² – 2xy

⇒ 25 = 45 – 2xy

xy = 10

S5. Ans.(d)

Sol.

Given,

Largest angle = 80°

So, smallest angle is 80° – 40° = 40°

Required third angle = 180° – 80° – 40° = 60°

S6. Ans.(d)

Sol.

∆ADE ≃ ∆ABC

By similar triangle property

Numerical Ability Quiz For SSC MTS Exam: 04 April 2023_40.1

S7. Ans.(c)

Sol.

Atq,

30% of initial price of sugar = 48 Rs

Then, initial price of sugar is  rs 48/30 100 = 160

Required new price of sugar = 160 + 48 = 208

S8. Ans.(a)

Numerical Ability Quiz For SSC MTS Exam: 04 April 2023_50.1

S9. Ans.(b)

Numerical Ability Quiz For SSC MTS Exam: 04 April 2023_60.1

S10. Ans.(a)

Numerical Ability Quiz For SSC MTS Exam: 04 April 2023_70.1

Importance of Quiz | Numerical and Mathematical Ability  Quiz चे महत्त्व

Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam Quiz चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam चा नियमितपणे प्रयत्न करून आपण नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही  Quiz for SSC MTS Exam आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची Daily Quiz या Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: Numerical and Mathematical Ability Quiz for SSC MTS Exam

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does a daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi Bharti, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2023
Adda247 Marathi Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

You Tube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram groupNumerical Ability Quiz For SSC MTS Exam: 04 April 2023_80.1

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publishes daily quizzes in Marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepares these quizzes as per the pattern of competitive exams.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.