Marathi govt jobs   »   Daily Quiz   »   General Knowledge Non Gazetted daily Quiz

MPSC Non-Gazetted General Knowledge Daily Quiz in Marathi : 24 April 2023 – For MPSC Group B and C Combine Prelims | मराठी मध्ये सामान्य ज्ञानाचे दैनिक क्विझ : 24 एप्रिल 2023

MPSC General Knowledge Quiz: दरवर्षी सादर करण्यात आलेल्या विशाल अभ्यासक्रम आणि नवीन प्रश्नसंचांमुळे प्रत्येक विषयाचा पुरेपूर सराव करणे कठीण होते. General Knowledge Daily Quiz in Marathi पुनरावृत्तीची प्रक्रिया जलद करतात आणि आपल्याला नियमितपणे अभ्यासात शक्य नसलेल्या प्रश्नांच्या सहाय्याने तो पूर्ण मुद्दा अभ्यासात घेण्यास मदत होते. General Knowledge Daily Quiz in Marathi चा सराव केल्यास आपला वेळ वाचतो, आपल्याकडे मॉक टेस्टमध्ये समर्पित करण्यासाठी एक किंवा दोन तास नसल्यास आपण Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न करू शकता. आपल्या सोयीनुसार आपण या Daily Quiz कधीही घेऊ शकता; आपल्याला फक्त 10-12 मिनिटे वाचण्याची आवश्यकता आहे. MPSC Non-Gazetted General Knowledge Daily Quiz in Marathi :  ने केवळ आपला वेळच वाचवत नाही तर हे आपले सामर्थ्य आणि दुर्बलता दोन्ही प्रतिबिंबित करते.

MPSC Non-Gazetted General Knowledge Daily Quiz in Marathi 

सर्व विषय आणि विविध परीक्षांच्या विशिष्ट General Knowledge Daily Quiz in Marathi चा प्रयत्न केला तर आपण ज्या परीक्षेची तयारी करत आहात जसे की MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB इ. त्यानुसार दररोज तुम्ही Daily Quiz Daily Quiz in Marathi बघू शकता. परीक्षेसाठी तयारी वाढविण्यासाठी General Knowledge Daily Quiz in Marathi हा एक उत्कृष्ट मार्ग आहे. हे आपला वेग वाढवते आणि फक्त काही आठवड्यांत आपणास आपले गुण आणि क्रमवारीत मोठा फरक दिसेल. Daily Quiz in Marathi आपली तयारी वर्धित करते. तर चला आजची Quiz पाहुया 

MPSC Non-Gazetted General Knowledge Daily Quiz in Marathi : Questions  

Q1. पावसाळ्यात आकाशात दिसणारे सुंदर सप्तरंगी इंद्रधनुष्य खालीलपैकी कोणत्या नैसर्गिक घटनांचा परिणाम आहे?

 1. अपवर्तन
 2. अपस्करण
 3. अंतर्गत परावर्तन
 4. बाह्य परावर्तन

खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा

(a) A व B फक्त

(b) A, B व C फक्त

(c) A, B, C व D

(d) A, B व D फक्त

Q2. खालीलपैकी कोणते विधाने ध्वनीसाठी बरोबर आहेत ?

 1. ध्वनी तरंग हे अवतरंग असतात
 2. ऐकू येणाऱ्या ध्वनी तरंगांची वारंवारिता 20 kHz आणि त्यापेक्षा अधिक असते.
 3. ध्वनी तरंगांच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते.
 4. अनियतकालिक ध्वनी तरंगांना गोंधळ (Noise) म्हटले जाते.

पर्यायी उत्तरे :

(a) A आणि B

(b) A आणि C

(c) B आणि C

(d) C आणि D

Q3. खालील विधाने विचारात घ्या

 1. प्रकाश किरणे एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जाताना त्यांचा मार्ग बदलतो.
 2. वेगवेगळ्या माध्यमामधे प्रकाशाचा वेग वेगवेगळा असतो.

खालीलपैकी योग्य पर्याय निवडा

(a) विधान A सत्य असून त्याचे योग्य स्पष्टीकरण B हे होय.

(b) विधाने A व B दोन्ही सत्य आहेत पण B हे त्याचे योग्य स्पष्टीकरण नाही.

(c) विधान A सत्य आहे व B असत्य आहे.

(d) विधाने A व B दोन्ही असत्य आहेत.

Q4. अणुच्या तिसऱ्या कक्षेत जास्तीत जास्त___ इलेक्ट्रॉन असू शकतात.

(a) 3

(b) 18

(c) 8

(d) 32

Q5. जेव्हा वितळलेल्या सोडियम क्लोराइड मधून 100 विद्युत प्रवाह 965 से. करिता प्रवाहित केला, तर ?(Na-23, Cl-35.5)

(a) 23 ग्रॅ. सोडियम अॅनोडवर निक्षेप होईल आणि 35.5 ग्रॅ. क्लोरीन वायुचा कॅथोडवर निकास होईल.

(b) 23.ग्रॅ. सौडियम कॅथोडवर निक्षेप होईल आणि 35.5 ग्रॅ. क्लोरीन वायुचा अॅनोडवर निकास होईल.

(c) 23 ग्रॅ. सोडियम कॅथोडवर निक्षेप होईल आणि 17.5 ग्रॅ. क्लोरीन वायुचा अॅनोडवर निकास होईल.

(d) 23 ग्रॅ. सोडियम कॅचोडवर निक्षेप होईल आणि 71 ग्रॅ. क्लोरीन वायुचा अनोडवर निकास होईल.

Q6. प्लेटिहेल्मिंथेसचे कशा प्रकारे वर्णन केले आहे ?

(a) फ्लॅटवर्स, ट्रिपलोब्लास्टिक, असिलोमेट प्राणी

(b) फ्लॅटवर्स, डिप्लोब्लास्टिक, असिलोमेट प्राणी

(c) फ्लॅटवर्स, ट्रिपलोब्लास्टिक, सिलोमेट प्राणी

(d) फ्लॅटवर्ल्स, ट्रिपलोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट प्राणी

Q7. द्विविभाजनासाठी अमिबाला किती जनक पेशींची आवश्यकता असते ?

(a) तीन

(b) दोन

(c) एक

(d) शून्य

Q8. कुफर पेशी कशा मध्ये आढळतात?

(a) मेंदू

(b) मूत्रपिंड

(c) यकृत

(d) प्लिहा

Q9. किटकनाशकांचा वापर करतांना खालीलपैकी कोणत्या बाबींचा प्रामुख्याने विचार करावा?

 1. किटकनाशक प्रकाराची योग्य निवड
 2. किटकनाशकाची कार्यक्षमता
 3. किटकनाशकाची मात्रा
 4. किटकनाशकाचा रंग

वरीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर आहेत ?

(a) A फक्त

(b) A आणि B फक्त

(c) A, B आणि C फक्त

(d) A, B, C, D

Q10. खालीलपैकी वनस्पतींमध्ये कोणता मूलद्रव्य त्याच्या कार्याशी चुकीच्या पद्धतीने जोडला गेला आहे?

(a) नत्र केंद्रक आम्ले, प्रथिने, संप्रेरके आणि सहविकर यांचा घटक

(b) मॅग्नेशियम हरित द्रव्याचा घटक

(c) फॉस्फोरस केंद्रक आम्ले ATP काही सहविकर यांचा घटक

(d) गंधक केंद्रक आम्लांचा घटक

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

YouTube channel- Adda247 Marathi | Adda247 Marathi Website

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

 

 Adda247 App

 

MPSC Non-Gazetted General Knowledge Daily Quiz in Marathi : Solution

S1. Ans. (b)

Sol.

In rainy season, light enters in rain drop where refraction takes place. Later on light is dispersed and

reflected outside and creates rainbow after total internal reflection. Here rain drop act as prism.

S2. Ans. (d)

Sol.

Sound waves are longitudinal waves. Audible range of sound is between 20Hn to 20000Hz. Therefore A

and B wrong. A periodic soun may create music but non periodic waves are called noise. Sound waves

cannot travel without medium Thus option (d)

S3. Ans. (a)

Sol.

The concept of refraction of light applies here. Refraction of light means that the direction of light rays

changes as it passes from one medium to another because the speed of transmission of light is different in

each medium.

S4. Ans. (b)

Sol.

Formula of maximum electrons in atom’s shell is 2 Where n is number of cell.

Second shell L can thus have maximum 2*4 = 8 electrons

S5. Ans. (b)

Sol.

After the process positively charged sodium ions gets attracted to negatively charged cathode and vice

versa. There is no reduction in the reaction thus quantity remains the same.

S6. Ans. (a)

Sol.

Platyhelmanthes is a class in the animal classification. The body of these animals is flat, three-tiered and

two-sided. Most of them are parasites.

S7. Ans. (c)

Sol.

Amoeba reproduce asexually with binary fission. In this, the same cell divides into two equal parts to form a

new organism.

S8. Ans. (c)

Sol.

Kuffer’s Cells are located in liver. They have multiple functions. Basic one is to clean bacteria, old blood

cells.

S9. Ans. (c)

Sol.

There are many types of pesticides. Their chemicals is prepared for a particular type of insect / weed. One

need to make the right kind of choice as per need . Some insecticides are mild others are strong, it affects

quantity of their use. Thus one must understand all this before use.

S10. Ans. (d)

Sol.

Sulphur participate in the production of vitamin A. In deficiency plant leaves become yellow

Importance of Daily Quiz in Marathi | Daily Quiz in Marathi चे महत्त्व

Daily Quiz in Marathi चा सराव का करावा? स्पर्धात्मक परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यासाठी सर्व प्रश्नांचा अभ्यास चांगला केला पाहिजे. General Knowledge Daily Quiz in Marathi हे आपले बळकट क्षेत्र बाहेर आणते आणि त्याकडे लक्ष वेधते जेथे काही लक्ष देणे आवश्यक आहे. General Knowledge Daily Quiz in Marathi चा नियमितपणे प्रयत्न करून, नियमितपणे आपल्या तयारीच्या पातळीचे विश्लेषण करीत आहात. कारण आपल्यासह इतर हजारो इच्छुक रोज त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यांकन करण्यासाठी या क्विझचा प्रयत्न करतात.

General Knowledge Daily Quiz in Marathi चे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आपण प्रश्नमंजुषामध्ये विचारलेले तपशीलवार विषयवार प्रश्न तपासू शकता. हे आपणास आपल्या कमकुवत आणि सशक्त क्षेत्राचे विश्लेषण करण्यास मदत करते, नंतर आपण आपल्या कमकुवत भागावर कार्य करू शकता आणि अधिक गुण मिळविण्यासाठी क्विझवर पुन्हा प्रयत्न करू शकता. तसेच तुम्ही Daily Quiz in Marathi आमच्या Adda247-मराठी App वर सुद्धा प्रयत्न करू शकता. तेथे तुम्ही तुमची Daily Quiz, Quiz ला दिलेल्या वेळेनुसार देऊ शकता.

FAQs: MPSC Non-Gazetted General Knowledge Daily Quiz in Marathi

Q1. What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Ans:Adda247, Marathi हे स्पर्धा परीक्षांसाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व विषयांचे दैनिक
क्विझ प्रकाशित करते.

Q2. How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Ans: मराठीतील दैनिक क्विझ च्या माध्यमातून परीक्षार्थी अचूक सराव करू शकतात. जो त्यांना परीक्षेमध्ये उत्तम गुण मिळवण्यास मदत करेल.

Q3. Are these daily quizzes according to exam pattern?

Ans: होय, दैनिक क्विझ हि Adda247, Marathi च्या तज्ज्ञ शिक्षकांकडून बनवली जातात व ती आयोगाच्या परीक्षापद्धतीनुसारच असतात.

Q4. What are the exams for which daily quizzes are helpful?

Ans: MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc या परीक्षांची तयारी दैनिक क्विझ द्वारे होते.

Latest Maharashtra Govt Jobs Majhi Naukri 2022
 Homepage Adda247 Marathi
Adda247 Marathi Quiz for All Competitive Exams Daily Quiz

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Non-Gazetted GK Daily Quiz in Marathi : 24 April 2023_4.1
Adda247 Marathi Telegram

 

Sharing is caring!

FAQs

What are the subjects for which daily quizzes are available on Adda247, Marathi?

Adda247, Marathi publish daily quizzes in marathi for all the subjects important for the competitive exams.

How does daily quiz in Marathi will help aspirants to score well in competitive exams?

Practice with daily quiz, prepares the aspirants to score well in the competitive examination.

What are the exams for which daily quizzes are helpful?

MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, Police Constable, RRB etc exams are covered by the daily quizzes in Marathi.

Are these daily quizzes according to exam pattern?

Adda247, Marathi's expert faculty prepare this quizzes as per the pattern of competitive exams.