Marathi govt jobs   »   Mathematics Quiz In Marathi | 28...

Mathematics Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams

Mathematics Quiz In Marathi | 28 June 2021 | For MPSC, UPSC And Other Competitive Exams_20.1

 

गणित दैनिक क्विझ मराठीमध्ये: 28 जून 2021

 

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोग दरवर्षी वेगवेगळ्या परीक्षे मार्फत हजारो विद्यार्थ्यांची भरती करून घेते MPSC State Service, MPSC Group B, MPSC Group C, Saral Seva Bharati, Talathi, UPSC, SSC, RRB IBPS RRB अशा अनेक परीक्षांमार्फत हजारो जागांची भरती दरवर्षी निघते ज्यात लाखो इच्छुक हजार किंवा त्याहूनही कमी जागांसाठी अर्ज करतात. आपण एमपीएससी आणि इतर परीक्षाची तयारी करत असाल तर आपल्याला क्विझ देण्याचे महत्त्व माहित असलेच पाहिजे. बर्‍याच विद्यार्थ्यांना अभ्यासाचे पुरेसे तास दिले जात असतानाही त्यांना या परीक्षांची पूर्तताही करता आली नाही कारण ते त्यांचे परीक्षण वेळेवर पूर्ण करू शकत नाहीत आणि संशोधन करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे त्या संबंधित विषयाची किंवा विषयाची क्विझ देणे कारण आपण या मार्गाने कव्हर करू शकता कमी वेळात जास्तीत जास्त विषय. आम्हाला Add 247 मराठी येथे चांगल्या अभ्यास सामग्रीचे मूल्य समजले आहे आणि म्हणूनच आम्ही सर्व विषयांसाठी आपल्याला क्विझ प्रदान करीत आहोत. दैनिक क्विझ देऊन तुम्ही तुमच्या तयारीची पातळी तपासू शकता.

 

Q1. एक वस्तू 112 रुपयांना विकून माणूस 30% गमावतो. 23% मिळवण्यासाठी त्याने आपला वस्तू किती रकमेत विकल पाहिजे?
(a) 196.8
(b) 197
(c) 195.8
(d) 199.8

 

Q2. एका दुकानदाराने वस्तू ची लक्षणीय किंमत 35% वाढविली. त्याने किती सूट दिली पाहिजे जेणेकरून वस्तू मूळ चिन्हांकित किंमतीत विकू शकेल ?
(a) 9 1/11%
(b) 101/27%
(c) 19 1/27%
(d) 18 14/27%

 

Q3. शिवालीने 250 रुपये आणि 350 रुपयांत दोन घड्याळे खरेदी केली, जर तिला 12 1/2% पहिल्या घड्याळात आणि 14 2/7% दुसर्या घड्याळात फायदा झाला तर. मग, तिचा एकूण फायदा टक्केवारी काय होती?
(a) 14.5%
(b) 13.5%
(c) 12.5%
(d) 15.5%

 

Q4. किशनने 200 रुपयांत एक वस्तू विकत घेतल आणि त्याची किंमत त्याच्या किंमतीच्या किंमतीपेक्षा 25% जास्त आहे. 20% मिळवण्यासाठी त्याने किती सवलत टक्केवारी दिली पाहिजे?
(a) 11 1/9%
(b) 21 1/9%
(c) 9 1/9%
(d) 10 1/9%

 

Q5किशनने एका विशिष्ट रकमेच्या 12 1/5% ची गुंतवणूक 2 वर्षासाठी 5% द.सा.वर केली, त्या रकमेच्या 3/5 वर 2 वर्षासाठी 6% द.सा. आणि उर्वरित दोन वर्षासाठी 10% द.सा. जर एकूण व्याज 1647 रुपये असेल तर गुंतवणूकीची एकूण रक्कम आहे:
(a) 13000 रु.
(b) 12000 रु.
(c) 14000 रु.
(d) 12500 रु.

 

Q6. x च्या 30% पैकी 2/5 पैकी 1/4 संख्या 15 समान आहे. X च्या 30% काय आहे?
(a) 160
(b) 170
(c) 150
(d) 140

 

Q7. जर ही रक्कम 2 वर्षांनंतर 2 वर्षांनंतर चक्रवाढ व्याज (वार्षिक चक्रवाढ) च्या 2.25 पट असेल, तर वार्षिक व्याजाचा दर _:
(a) 25%
(b) 30%
(c) 45%
(d) 50%

 

Q8. तीन वर्षांसाठी 1500 रुपयांत दोन वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून मिळालेल्या साध्या व्याजातील फरक 13.50 रुपये आहे. त्यांच्या व्याजदरातील फरक _ आहे
(a) 0.1%
(b) 0.2%
(c) 0.3%
(d) 0.4%

 

Q9. दोन वर्ष आणि 3 वर्षांच्या साध्या व्याज आणि चक्रवाढ व्याजातील फरकाचे गुणोत्तर 4:13 आहे. व्याजदर शोधा.
(a) 20 %
(b) 25 %
(c) 30 %
(d) 40 %

 

Q10. चक्रवाढ व्याज आणि 3 वर्षांसाठी 10% वरील साधी आवड यांच्यातील फरक कोणत्या रकमेवर 31 रुपये आहे?
(a) रु.. 1500
(b) रु.. 1200
(c) रु.. 1100
(d) रु.. 1000

 

Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank, Download the app now, Click here

महाराष्ट्र राज्यातील सर्व स्पर्धा परीक्षांचे मोफत अभ्यास साहित्य

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi

S1. Ans.(a)
Sol.
C. P S.P
100 70
70r → 112
1r → 1.6
100r → 160
Selling Price to gain 23% =(160×123)/100= 196.8

 

S2. Ans.(d)
Sol.
Original MP New MP
100 135
Discount =35/135×100
=500/27=18 14/27 %

 

S3. Ans.(b)
Sol.
12 1/2%=1/8,14 2/7%=1/7
Her overall percentage =(250×1/8+350×1/7)/(250+350)×100
=(31.25+50)/600×100=8125/600 ≅13.5 %

 

S4. Ans.(a)
Sol.
MP =200×135/100=270
selling price=200×120/100=240
Discount % =30/270×100=11 1/9%=11 1/9%

 

S5. Ans.(b)
Sol.
12 1/5%=1/8
Remaining=1-1/8-3/5=(40-5-24)/40=11/40
ATQ
1674=x/8×(2×5)/100+3x/5×(6×2)/100+11/40 x×(10×2)/100
x=1200 Rs.

 

S6. Ans.(c)
Sol. 1/4×2/5×30/100×x=15
x = 500
30% of x = 150

 

S7. Ans.(d)
Sol. Let the principal = Rs. P
Time = 2 years
Amount = Rs. 2.25 P,
Let Rate = R%
By using formula,
2.25P=P(1+R/100)^2
225/100=(1+R/100)^2
(15/10)^2=(1+R/100)^2
R/100=15/10-1
⇒ R/100=5/10
= 50

 

S8. Ans.(c)
Sol. 15 × r1 × 3 – 15 × 3 × r2 = 13.50
r_(1 )-r_2 = 13.50/45 = 0.3%

 

S9. Ans.(b)
Sol. Interest → For 1st year → S.I.
For 2nd year → S.I. + A
For 3rd year → S.I. + A + A + B
Difference of C.I. & S.I. for 2 years ⇒ A
Difference of C.I. & S.I. for 3 years ⇒ 3A + B
A : 3A + B = 4 : 13
A = 4
B = 1
Rate % = B/A × 100
=1/4×100=25%

 

S10. Ans.(d)
Sol. Time = 3 years
Rate = 10%
CI for 2 years =10+10+(10 × 10)/100=21%
CI for 3 years =10+21+(21 × 10)/100=33.1%
SI for 3 years = 3 × 10 = 30%
Difference in CI and SI = (33.1 – 30)% = 3.1%
According to the question,
3.1% of sum = Rs. 31
1% of sum = Rs. 31/3.1
Sum = Rs. 31/3.1×100 = Rs. 1000

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

आता सगळे अपडेट्स आपल्या Adda-247-मराठी App वर
अँप डाउनलोड करण्यासाठी

मासिक चालू घडामोडी मराठी मध्ये, Download करा 

 

 

Sharing is caring!