Marathi govt jobs   »   IBPS RRB Cut off 2021: Previous...

IBPS RRB Cut off 2021: Previous Year Cut-off For PO and Clerk State-Wise | मागील वर्ष कट ऑफ

IBPS RRB Cut off 2021: Previous Year Cut-off For PO and Clerk State-Wise | मागील वर्ष कट ऑफ_2.1

 

IBPS RRB 2021 मागील वर्ष कट ऑफ

 

IBPS RRB PO 2021: कट ऑफ

IBPS RRB दरवर्षी विविध पदांसाठी उमेदवार भरतीसाठी परीक्षा घेतो. आपल्या सर्वांना माहित आहे की, यावर्षी तसेच आयबीपीएसने येत्या 2021-22 च्या आगामी वर्षासाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचे अधिकृत कॅलेंडर जाहीर केले आहे. IBPS ने सन 2021-22 वर्षासाठी प्रसिद्ध केलेल्या अधिकृत कॅलेंडरनुसार आयबीपीएसने 7 जून 2021 रोजी IBPS च्या अधिकृत संकेतस्थळावर IBPS RRB 2021 भरतीची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे, म्हणूनच IBPS RRB साठी तयारी करीत असलेले सर्व विद्यार्थी परीक्षा 2021 ची तयारी सुरू केली पाहिजे, आणि त्यांना IBPS RRB अभ्यासक्रम 2021 सह परिचित असले पाहिजेत. स्पर्धा वेगाने वाढत असल्याने, उमेदवारांनी मागील वर्षीचे IBPS RRB चे कट ऑफ तपासणे आवश्यक आहे, जे परीक्षेच्या तयारीत मदत करेल. या लेखात, आम्ही आपल्याला IBPS RRB मागील वर्षाच्या कट ऑफची माहिती प्रदान करणार आहोत.

 

IBPS RRB मागील वर्ष कट ऑफ: राज्यांप्रमाणे

IBPS ने राज्यनिहाय कट ऑफ जाहीर केले असून पुढच्या फेरीत जाण्यासाठी उमेदवारांना तो कट ऑफ क्लिअर करावा लागत असे. IBPS RRB PO पदासाठी उमेदवारांची भरती प्राथमिक परीक्षा, त्यानंतर मुख्य परीक्षा आणि मुलाखत फेरीच्या आधारे केली जाते. त्याचबरोबर, IBPS RRB Clerk ची निवड पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षेवर आधारित असते.

 

IBPS RRB Clerk प्रिलिम्स 2020 कट ऑफ;

खाली दिलेल्या तक्त्यात मागील 2020 सालच्या IBPS RRB Clerk च्या मागील वर्षाच्या कट ऑफ दिला आहे. IBPS RRB Clerk ची पूर्व परीक्षा 2 आणि 4 जानेवारी 2021 रोजी घेण्यात आली होती.

State Cut Off (General)
Uttar Pradesh 73
Madhya Pradesh 66.75
Gujarat 78.25
Telangana 71.25
Bihar 75.5
Andhra Pradesh 76.25
Odisha 79.75
Himachal Pradesh 71.25
Rajasthan 78.75
West Bengal 77.75
Chhattisgarh 70.5
Jammu & Kashmir 73.5
Maharashtra 67

 

IBPS RRB Clerk मुख्य परीक्षा 2020 कट ऑफ;

State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 61.94 52 76.38 76.38 76.38
Arunachal Pradesh NA 43.44 43.44 NA NA
Assam 56.06 51.56 66.88 70.31 72.44
Bihar 52.25 46.25 77.31 77.31 77.31
Chhattisgarh 56.56 45.69 75.50 71 75.50
Gujarat 41.94 50.94 50.94 52.19 56.75
Haryana 67.38 40.31 79.88 90.50 91.81
Himachal Pradesh 65.63 68.56 69.31 83.25 88.38
Jammu & Kashmir 70.50 51.25 65.06 80.81 89.88
Jharkhand 53.13 53.75 74.88 80.25 82.25
Karnataka NA NA NA NA NA
Kerala NA NA NA NA NA
Madhya Pradesh 58 44.31 74.44 77.13 77.13
Maharashtra 71 48.94 73.56 73.56 73.56
Manipur 65.06 63.31 65.06 65.06 65.06
Meghalaya 46.19 58.50 58.50 58.50 58.50
Mizoram 54.44 64.06 40.63 NA 64.06
Nagaland NA 44.75 NA NA NA
Odisha 63.25 57.94 85.63 85.63 85.63
Puducherry 67.69 NA 63.56 NA NA
Punjab 66.88 34 73 81.81 92.38
Rajasthan 39.13 47.63 36.75 47.63 47.63
Tamil Nadu 72.88 33.44 81.06 57.56 81.06
Telangana 64.31 60.88 70.81 70.81 70.81
Tripura 65.50 59.69 72.19 65 80.44
Uttar Pradesh 52.56 29.50 64.19 70.56 70.56
Uttarakhand 100.38 59.63 82.75 100.38 100.38
West Bengal 62.75 47.56 63.56 69 80.94

 

IBPS RRB PO प्रिलिम्स 2020 कट ऑफ;

IBPS RRB PO पदाची विस्तृत कट ऑफ टेबलमध्ये खाली नमूद केलेला आहे. हे आपल्याला स्पर्धा आणि IBPS RRB PO 2020 च्या कट ऑफ ट्रेंडबद्दल कल्पना देईल.

State IBPS RRB PO Cut off 2020
General OBC
Uttar Pradesh 47 46.75
Haryana 60.5
Madhya Pradesh 44.25
Karnataka No Vacancies announced
Gujarat 59.75 59.75
Telangana 48.25
Bihar 48
Andhra Pradesh 52.75
Uttarakhand 61
Odisha 62.75
Himachal Pradesh 56.5
Tamil Nadu 54 54
Rajasthan 66
West Bengal 52
Punjab 59
Assam 41
Chhattisgarh 43.25
Jammu & Kashmir 52
Kerala No Vacancies announced
Maharashtra 47.25 47.25
Jharkhand 54.25 54.25

 

IBPS RRB PO मुख्य परीक्षा 2020 कट ऑफ;

IBPS RRB PO पदाची विस्तृत कट ऑफ टेबलमध्ये खाली नमूद केलेला आहे. हे आपल्याला स्पर्धा आणि IBPS RRB PO 2020 च्या कट ऑफ ट्रेंडबद्दल कल्पना देईल.

State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 61.94 52 76.38 76.38 76.38
Arunachal Pradesh NA 43.44 43.44 NA NA
Assam 56.06 51.56 66.88 70.31 72.44
Bihar 52.25 46.25 77.31 77.31 77.31
Chhattisgarh 56.56 45.69 75.50 71 75.50
Gujarat 41.94 50.94 50.94 52.19 56.75
Haryana 67.38 40.31 79.88 90.50 91.81
Himachal Pradesh 65.63 68.56 69.31 83.25 88.38
Jammu & Kashmir 70.50 51.25 65.06 80.81 89.88
Jharkhand 53.13 53.75 74.88 80.25 82.25
Karnataka NA NA NA NA NA
Kerala NA NA NA NA NA
Madhya Pradesh 58 44.31 74.44 77.13 77.13
Maharashtra 71 48.94 73.56 73.56 73.56
Manipur 65.06 63.31 65.06 65.06 65.06
Meghalaya 46.19 58.50 58.50 58.50 58.50
Mizoram 54.44 64.06 40.63 NA 64.06
Nagaland NA 44.75 NA NA NA
Odisha 63.25 57.94 85.63 85.63 85.63
Puducherry 67.69 NA 63.56 NA NA
Punjab 66.88 34 73 81.81 92.38
Rajasthan 39.13 47.63 36.75 47.63 47.63
Tamil Nadu 72.88 33.44 81.06 57.56 81.06
Telangana 64.31 60.88 70.81 70.81 70.81
Tripura 65.50 59.69 72.19 65 80.44
Uttar Pradesh 52.56 29.50 64.19 70.56 70.56
Uttarakhand 100.38 59.63 82.75 100.38 100.38
West Bengal 62.75 47.56 63.56 69 80.94

IBPS RRB PO अंतिम कट ऑफ 2020-21

IBPS RRB PO 2020 चा कट ऑफ 11 मार्च 2021 रोजी जाहीर करण्यात आला आहे. आयबीपीएस आरआरबी पीओ 2020-21 भरतीसाठी अंतिम कट ऑफ टेबल खाली दिलेली आहे.

State/UT SC ST OBC  EWS General
Andhra Pradesh 50.25 53.55 56 52.20 70.10
Arunachal Pradesh NA NA NA NA 46.65
Assam 46.92 46.32 49.18 47.92 62.25
Bihar 52.45 47.82 62.72 52.75 64.75
Chhattisgarh 48.18 39.65 49.30 49.22 62.85
Gujarat 49.08 44 47.60 42.48 69.50
Haryana 57.48 37.88 58.08 58.10 72.48
Himachal Pradesh 48.72 48.18 57 54.68 62.80
Jammu & Kashmir 61.48 52.05 56.08 59.12 72.82
Jharkhand 55.72 41.12 55.28 52.50 63.25
Karnataka NA NA NA NA NA
Kerala NA NA NA NA NA
Madhya Pradesh 51.88 49.55 54.75 53.55 69.58
Maharashtra 53.42 46.08 59.92 50.42 69.62
Manipur 41.95 40.02 48.95 NA 54.35
Meghalaya 33.02 39.32 43.62 NA 45.60
Mizoram NA 41.58 39.48 NA 40.48
Nagaland Na 50.30 NA NA NA
Odisha 43.85 54.50 52.10 51.25 71.52
Puducherry 43.42 NA NA NA NA
Punjab 52.40 39.92 61.15 58.60 70.35
Rajasthan 56.95 55.45 53.58 55.75 75.55
Tamil Nadu 51 45.95 66.05 52.18 64.82
Telangana 53.80 49.28 58.22 49.60 64.32
Tripura 47.52 36.62 50.02 35 53.48
Uttar Pradesh 52.15 46.68 52.70 51.02 72.55
Uttarakhand NA 40.12 NA NA 66.12
West Bengal 53.42 56.68 50.38 49.70 64.18

IBPS RRB Clerk प्रिलिम्स 2019 कट ऑफ;

खाली दिलेल्या टेबलमध्ये 2019 सालच्या IBPS RRB Clerk चा कट ऑफ दिला आहे.

IBPS RRB Clerk Prelims Cut Off
State Name State-wise Cut-Off (UR)
Andhra Pradesh 71.50
Assam 64.75
Bihar 74.25
Chhattisgarh 75.50
Gujarat 63.25
Haryana 76
Himachal Pradesh 71
Jammu & Kashmir
Jharkhand 58.50
Karnataka 65.25
Kerala 75
Madhya Pradesh 68.25
Maharashtra 69.25
Odisha 73.75
Punjab 77.50
Rajasthan 75.25
Tamil Nadu 68
Telangana 68.50
Tripura 71.25
Uttar Pradesh 74.00
Uttarakhand 76.75
West Bengal 74.75

 

IBPS RRB Clerk मुख्य परीक्षा 2019 कट ऑफ;

State / UT IBPS RRB Clerk Mains Cut Off 2019
Andhra Pradesh 115-120
Arunachal Pradesh 135-141
Assam 115-123
Bihar 120-125
Chhattisgarh 132-138
Gujarat 102-109
Haryana 114-119
Himachal Pradesh 126-130
Jammu & Kashmir 105-110
Jharkhand
Karnataka 124-129
Kerala 127-132
Madhya Pradesh 118-123
Maharashtra 117-121
Manipur 100-105
Meghalaya 97-103
Mizoram 95-100
Nagaland
Odisha 110-115
Pondicherry 125-130
Punjab 123-133
Rajasthan 114-118
Tamil Nadu 120-125
Telangana 123-128
Tripura 95-99
Uttar Pradesh 120-125
Uttarakhand 115-120
West Bengal 130-135

 

IBPS RRB PO प्रिलिम्स 2020 कट ऑफ;

IBPS RRB PO पदाची विस्तृत कट ऑफ टेबलमध्ये खाली नमूद केलेला आहे. हे आपल्याला स्पर्धा आणि IBPS RRB PO 2020 च्या कट ऑफ ट्रेंडबद्दल कल्पना देईल.

State Name State-wise Cut-Off (UR)
Andhra Pradesh 58.50
Assam 41.50
Bihar 58
Chhattisgarh 55.50
Gujarat 43.50
Haryana 64.50
Himachal Pradesh 59.75
Jammu & Kashmir 55.25
Jharkhand 59.5
Karnataka 46.25
Kerala 61
Madhya Pradesh 54.70
Maharashtra 56
Punjab 63.50
Odisha 55.75
Rajasthan 58.50
Tamil Nadu 55.25
Telangana 54
Uttar Pradesh 58.75
Uttarakhand 65
West Bengal 55.25

 

IBPS RRB PO मुख्य परीक्षा 2019 कट ऑफ;

States RRB Cut off
Arunachal Pradesh 66.56
Andhra Pradesh 79.81
Bihar 86.25
Chhattisgarh 84.94
Gujarat 55.19
Haryana 92.19
Himachal Pradesh 91.06
Jammu & Kashmir 93.88
Jharkhand 91.13
Karnataka 57.44
Kerala 95.69
Madhya Pradesh 82.56
Maharashtra 54.75
Manipur 68.63
Meghalaya 63.94
Mizoram 92.94
Nagaland NA
Odisha 80.13
Puducherry 91.19
Punjab 99.19
Rajasthan 88.69
Tamil Nadu 86.00
Telangana 71.56
Tripura 60.44
Uttar Pradesh 87.81
Uttarakhand 102.81
West Bengal 87.44
Assam 74.56

 

YouTube channel- Adda247 Marathi

App- Adda247 (मराठी भाषा)

Use Coupon code: HAPPY

आणि मिळवा 75% डिस्काउंट

आता तुमच्या घरी लाइव्ह वर्ग मराठीत उपलब्ध आहेत

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

SBI लिपिक फाउंडेशन बॅच | द्विभाषिक 

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

IBPS RRB PO आणि Clerk – प्रिलिम्स लक्ष्य बॅच द्विभाषिक (इंग्रजी आणि मराठी)

लाइव्ह वर्ग मराठीमध्ये

adda247

Sharing is caring!