Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1 14 ऑगस्ट, विचारलेले प्रश्न आणि काठिण्यपातळी

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022: IBPS ने IBPS RRB क्लर्क प्रिलिम्स परीक्षा 2022 ची पहिली शिफ्ट 14 ऑगस्ट 2022 रोजी यशस्वीपणे पार पाडली. IBPS RRB क्लर्क च्या पहिल्या शिफ्टमध्ये बसलेल्या विद्यार्थ्यांकडून तपशीलवार पुनरावलोकने मिळाल्यानंतर, आम्ही शेवटी IBPS RRB क्लर्क 2022 चे तपशीलवार परीक्षेचे विश्लेषण घेऊन आलो आहोत. या लेखात, आम्ही IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1 जसे की परीक्षेची काठिण्यपातळी, चांगला प्रयत्न इ. यावर चर्चा करणार आहोत.

IBPS RRB लिपिक परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: काठिण्यपातळी

IBPS RRB क्लर्क शिफ्ट 1 मध्ये हजर झालेल्या उमेदवारांकडून मिळालेल्या अभिप्रायानंतर, IBPS RRB क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षेची एकूण काठिण्यपातळी सोपी होती. उमेदवार खाली नमूद केलेल्या तक्त्यावरून दोन्ही विभागांची अडचण पातळी तपासू शकतात.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022, 14th August Shift 1: Difficulty Level
Sections No. of Questions Difficulty Level
Reasoning Ability 40 Easy
Quantitative Aptitude 40 Easy
Overall 80 Easy

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: चांगला प्रयत्न

IBPS RRB क्लर्क 2022 1ली शिफ्ट संपली आहे आणि 1ल्या शिफ्टला हजर झालेल्या इच्छुकांनी IBPS RRB क्लर्क परीक्षेचे विश्लेषण आणि IBPS RRB क्लर्क परीक्षा 2022 मध्ये कशी कामगिरी केली आहे याची कल्पना येण्यासाठी चांगले प्रयत्न तपासले पाहिजेत. चांगले प्रयत्न अनेकांवर अवलंबून असतात. परीक्षेची अडचण पातळी, परीक्षेत बसलेले उमेदवार, रिक्त पदांची संख्या इ.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022: Good Attempts
Sections Good Attempts
Reasoning Ability 36-39
Quantitative Aptitude 35-36
Overall 71-75

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: विभागवार

दोन्ही विभागांची पातळी वेगळी होती, त्यामुळे IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 विभागानुसार तपासणे फार महत्वाचे आहे. आमच्या तज्ञ आणि उमेदवारांनुसार, एकूणच IBPS RRB क्लर्क 1ली शिफ्ट परीक्षा सोपी होती. येथे आम्ही संपूर्ण विषयवार आणि विभागवार विश्लेषण दिले आहे.

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 14 ऑगस्ट 2022, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_30.1
IBPS RRB Clerk 2022 – Prelims – Marathi

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: Reasoning Ability

रिझनिंग विभागाची एकूण अडचण पातळी सोपी होती. परीक्षेत विचारण्यात आलेले 40 प्रश्न होते त्यापैकी 15 प्रश्न कोडी आणि बसण्याची व्यवस्था विभागातील होते.

IBPS RRB Clerk exam analysis 2022: Reasoning Ability
Name of the topics Number of questions
Month & Date Based Puzzle (3 Months & 2 Dates) 5
Day Based Puzzle 5
Parallel Row Seating Arrangement 5
Syllogism 4
Inequality 4
Chinese Coding Decoding 4
3 Digit-Based Series 5
Direction & Distance 3
Word Pairing 1
Blood Relation 3
Word Based 1
Total 40

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1: Quantitative Aptitude

IBPS RRB क्लर्क 2022 परीक्षेच्या पहिल्या शिफ्टच्या Quantitative Aptitude विभागाची पातळी सोपी होती. येथे आम्ही आज IBPS RRB क्लर्क 1ली शिफ्टमधील Quantitative Aptitude विभागात प्रश्नांचे प्रकार आणि विचारलेल्या प्रश्नांची संख्या प्रदान केली आहे.

IBPS RRB Clerk Exam Analysis 2022 Shift 3 – Quantitative Aptitude
Topics No of Questions
Simplification 12
Caselet DI 3
Tabular Data Interpretation 5
Linear Graph Data Interpretation 5
Wrong Number Series 5
Arithmetic 10
Overall 40

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 14 ऑगस्ट शिफ्ट 1: व्हिडिओ विश्लेषण

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

IBPS RRB क्लर्क परीक्षा विश्लेषण 2022 शिफ्ट 1, 14 ऑगस्ट 2022, परीक्षेचे पुनरावलोकन आणि चांगले प्रयत्न_40.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!