Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   आकृत्या मोजणे

आकृत्या मोजणे (Figure Counting), संकल्पना आणि सोडवलेले प्रश्न, सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास साहित्य

आकृत्या मोजणे (Figure Counting)

आकृत्यांची मोजणी हा बुद्धिमत्ता चाचणी एक महत्वाचा टॉपिक आहे. आकृत्यांची गणना किंवा मोजणी तर्कसंगत प्रश्न हा असा प्रश्न आहे ज्यामध्ये दोन किंवा अधिक प्रकारच्या जटिल आकृत्यांच्या मिश्रणाचा समावेश होतो. यात त्रिकोण, चौरस, आयत, वर्तुळ, सरळ रेषा इत्यादी भौमितीय आकृतीचे विविध आकार समाविष्ट आहेत. या लेखात आकृत्यांच्या मोजणीचे प्रकार, प्रश्न सोडवण्यासाठी टिपा आणि युक्त्या, आणि सोडवलेली उदाहरणे दिले आहेत.

जिल्हा परिषद प्रवेशपत्र 2023 डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद रिव्हिजन प्लॅन पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

जिल्हा परिषद परीक्षेचे वेळापत्रक 2023 पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

आकृत्या मोजणे: विहंगावलोकन

यात दिलेल्या जटिल आकृतीमध्ये भौमितिक आकृत्यांच्या संख्येच्या मोजणीशी संबंधित समस्यांचा समावेश आहे. जटिल आकृतीचे विश्लेषण करून कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या आकृतीची संख्या निश्चित करण्याची पद्धतशीर पद्धत खाली लेखात दिलेल्या उदाहरणांवरून स्पष्ट होईल. खालील तक्त्यात आपण आकृत्या मोजणे (Figure Counting) बद्दल विहंगावलोकन पाहू शकता.

आकृत्या मोजणे (Figure Counting): विहंगावलोकन
श्रेणी अभ्यास साहित्य
उपयोगिता ZP भरती व सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी
विषय बुद्धिमत्ता चाचणी
टॉपिकचे नाव आकृत्या मोजणे (Figure Counting)
महत्वाचे मुद्दे
  • आकृत्यांच्या मोजणीचे प्रकार
  • प्रश्न सोडवण्यासाठी टिपा आणि युक्त्या
  • सोडवलेली उदाहरणे

आकृत्यांच्या मोजणीचे प्रकार

स्पर्धा परीक्षेत बुद्धिमत्ता चाचणी मध्ये विचारले जाणारे आकृत्या मोजण्याचे 4 प्रकार आहेत, आकृत्यांच्या मोजणीचे प्रकार खाली दिले आहेत.

  1. त्रिकोणांची मोजणी
  2. आयतांची मोजणी
  3. चौरसांची मोजणी
  4. सरळ रेषांची मोजणी

आकृत्या मोजणीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी टिपा आणि युक्त्या

खालील आम्ही त्रिकोणांची, आयतांची आणि चौरसांची मोजणी करण्यासाठी आवश्यक टिपा आणि युक्त्या दिल्या आहेत.

त्रिकोणांची संख्या मोजण्याची युक्ती

1. खाली त्रिकोण आकृती दर्शविल्याप्रमाणे, आकृती 4 भागांमध्ये विभागली आहे. परंतु कधीकधी ते 6 किंवा 8 भागात देखील विभाजित केली जाऊ शकते. तर या प्रकारच्या प्रश्नामध्ये, त्रिकोण मोजण्यासाठी सोपी युक्ती तुम्हाला माहित असली पाहिजे.

त्रिकोणांची संख्या मोजण्याची युक्ती

अश्या आकृतीत, आकृतीत दिल्या प्रमाणे प्रथम त्रिकोण क्रमांक लिहा, नंतर ही सोपी पद्धत लागू करा
म्हणजे 1 + 2 + 3 + 4 = 10
तर, त्रिकोणांची एकूण संख्या 10 आहे.

2. त्रिकोणाची आकृती खाली दर्शविल्याप्रमाणे, जी काही भागांमध्ये विभागली गेली आहे आणि या प्रकरणात काही उंची देखील विभाजित केली आहे.

त्रिकोणांची संख्या मोजण्याची युक्ती

=(त्रिकोण भागाची बेरीज) x सर्वोच्च उंची भाग क्रमांक
= (1 + 2 + 3 + 4) x 3
= 30
त्यामुळे, त्रिकोणांची एकूण संख्या 30 आहे.

3. खालील आकृतीत दर्शविल्याप्रमाणे, आयत किंवा चौरसातील त्रिकोणांची संख्या खाली दिल्याप्रमाणे मोजता येतात.

त्रिकोणांची संख्या मोजण्याची युक्ती

त्रिकोणांची संख्या = 4 × 2 = 8

त्याचप्रमाणे, दिलेल्या चौकोनातील त्रिकोणाची संख्या खालीलप्रमाणे मोजता येतात.

त्रिकोणांची संख्या मोजण्याची युक्ती

त्रिकोणांची संख्या = 6 × 2 = 12

आयतांची संख्या मोजण्याची युक्ती

आकृती खाली दर्शविल्याप्रमाणे, आयता प्रकारातील प्रश्नामध्ये पंक्ती आणि स्तंभांची संख्या असते. त्यामुळे अशावेळी या युक्त्या लागू करा.

आयतांची संख्या मोजण्याची युक्ती

स्तंभ क्रमांक जोडणे
म्हणजे 1 + 2 + 3 = 6
पंक्ती क्रमांक जोडणे
म्हणजे 1 + 2 + 3 = 6
तर, आयतांची एकूण संख्या
6 x 6 = 36
[ही युक्ती (पंक्ती आणि स्तंभांची समान आणि भिन्न संख्या) दोन्ही स्थितींमध्ये लागू आहे]

चौरसांची संख्या मोजण्याची युक्ती

खाली आकृती दर्शविल्याप्रमाणे, जर चौरस प्रकारातील प्रश्नात समान संख्येच्या पंक्ती आणि स्तंभ असतील. तर, अशा परिस्थितीत, खालील युक्त्या लागू करा.

चौरसांची संख्या मोजण्याची युक्ती

N = n2 + (n – 1)2 + (n – 2)2 …..

त्यामुळे चौरसांची संख्या = 32 + 22 + 12  = 9 + 4 + 1 = 14

आकृत्यांच्या मोजणीवर सोडवलेली उदाहरणे

दिशानिर्देश (1-7): खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये दिलेल्या आकृतीतील त्रिकोणांची संख्या शोधा. 
Q1. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_50.1

(a) 5

(b) 6
(c) 8
(d) 10
उत्तर.(d)
त्रिकोणांची संख्या = 10
 
Q2. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_60.1
(a) 16
(b) १३
(c) 9
(d) 7
उत्तर.(a)
त्रिकोणांची संख्या = 16
 
Q3. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_70.1
(a) 15
(b) 16
(c) 17
(d) 18
उत्तर.(c)
त्रिकोणांची संख्या = 17
Q4. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_80.1
(a) 21
(b) 23
(c) 25
(d) 27
उत्तर.(d)
त्रिकोणांची संख्या = 27
Q5. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_90.1
(a) 8
(b) 10
(c) 12
(d) 14
उत्तर.(d)
त्रिकोणांची संख्या = 14
 
Q6. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_100.1
(a) 12
(b) 13
(c) 14
(d) 15
उत्तर.(d)
त्रिकोणांची संख्या = 15
 
Q7.
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_110.1
(a) 16
(b) 18
(c) 21
(d) 20
उत्तर.(c)
त्रिकोणांची संख्या = 21
दिशानिर्देश (8-11): खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये, दिलेल्या आकृत्यांमधील चौरसांची संख्या मोजा. 
 
Q8. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_120.1
(a) 8
(b) 12
(c) 15
(d) 18
उत्तर.(c)
चौरसांची संख्या = 15
 
Q9. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_130.1
(a) 18
(b) 19
(c) 25
(d) 27
उत्तर.(d)
चौरसांची संख्या = 27
 
Q10.
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_140.1 
(a) 11
(b) 21
(c) 24
(d) 26
उत्तर.(c)
चौरसांची संख्या = 24
 
Q11. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_150.1
(a) 15
(b) 16
(c) 19
(d) 20
उत्तर.(b)
चौरसांची संख्या = 16
 
दिशानिर्देश (12-13): खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नामध्ये दिलेल्या आकृतीतील त्रिकोण आणि चौकोनांची संख्या मोजा. 
 
Q12. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_160.1
(a) 26 त्रिकोण, 5 चौरस
(b) 28 त्रिकोण, 5 चौरस
(c) 26 त्रिकोण, 6 चौरस
(d) 28 त्रिकोण, 6 चौरस
उत्तर.(d)
त्रिकोणांची संख्या = 28,
चौरसांची संख्या = 6
 
Q13. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_170.1
(a) 21 त्रिकोण, 7 चौरस
(b) 18 त्रिकोण, 8 चौरस
(c) 20 त्रिकोण, 8 चौरस
(d) 22 त्रिकोण, 7 चौरस
उत्तर.(a)
त्रिकोणांची संख्या = 21
चौरसांची संख्या = 7
 
दिशानिर्देश (14-15): खालीलपैकी प्रत्येक प्रश्नात, दिलेल्या आकृतीत आयतांची संख्या मोजा. 
 
Q14. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_180.1
(a) 20
(b) 18
(c) 16
(d) 19
उत्तर.(a)
आयतांची संख्या = 20
 
Q15. 
SSC CGL परीक्षेसाठी प्रश्नांची संख्या मोजणे_190.1
(a) 8
(b) 17
(c) 18
(d) 20
उत्तर.(c)
आयतांची संख्या = 18

जिल्हा परिषद परीक्षेसाठी उपयुक्त अभ्यास साहित्य

सरळ सेवा जसे की, जिल्हा परिषद भरती 2023, राज्य उत्पादन शुल्क भरती 2023, आरोग्य विभाग भरती 2023 व इतर सर्व परीक्षेचा पेपर देणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी Adda247 मराठी आपणासाठी सर्व महत्वाच्या टॉपिक वर महत्वपूर्ण लेखमालिका प्रसिद्ध करणार आहे. त्याच्या सर्व लिंक तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता आणि दररोज यात भर पडणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला या Adda 247 मराठीच्या लेखमालिकेचा नक्कीच फायदा होईल.

ZP भरतीसाठी बुद्धिमत्ता चाचणी आणि अंकगणित
बुद्धिमत्ता चाचणी  अंकगणित
अंकमालिका
आरशातील आणि पाण्यातील प्रतिमा अपूर्णांक व दशांश
अक्षरमालिका शेकडेवारी
वेन आकृती वेळ आणि काम
घनाकृती ठोकळे नफा व तोटा
सांकेतिक भाषा भागीदारी
दिशा व अंतर सरासरी
रक्त संबंध (Blood Relation) मसावी व लसावी
क्रम व स्थान (Order and Ranking) वर्ग / घन व त्याचे मुळ
घड्याळ (Clock) विभाज्यतेच्या कसोट्या
गणितीय क्रिया सरळव्याज सूत्र
गहाळ पद शोधणे  चक्रवाढ व्याज
बैठक व्यवस्था गुणोत्तर व प्रमाण
  वयवारी (Age) 

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

MAHARASHTRA MAHAPACK
महाराष्ट्र महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

आकृत्यांच्या मोजणीचे किती प्रकार आहेत?

स्पर्धा परीक्षेत बुद्धिमत्ता चाचणी मध्ये विचारले जाणारे आकृत्या मोजण्याचे 4 प्रकार आहेत, आकृत्यांच्या मोजणीचे प्रकार खाली दिले आहेत.

त्रिकोणांची संख्या मोजण्याची युक्ती मला कुठे पाहायला मिळतील?

वरील लेखात त्रिकोणांची संख्या मोजण्याच्या युक्त्या दिल्या आहेत.

चौरसांची संख्या मोजण्याची युक्ती मला कुठे पाहायला मिळतील?

वरील लेखात चौरसांची संख्या मोजण्याच्या युक्त्या दिल्या आहेत.