Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [16th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

August 2021

×
×

Download your free content now!

Download success!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [16th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.ഇന്ത്യയിലെ പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ എന്തിലാണ് ഒതുങ്ങിയത്?

(a) പ്രീസ്റ്റ്ലി ക്ലാസ്.

(b) ഉയർന്ന മധ്യവർഗം.

(c) സമ്പന്നമായ കർഷകർ.

(d) നഗര ഭൂവുടമകൾ.

Read more: History Quiz on 11th September 2021

 

Q2.1928 ഡിസംബർ 17 ന് മരിച്ച ജോൺ സാൻഡേഴ്സിനെ വെടിവച്ചത് ആര്?

(a) ഭഗത് സിംഗ്.

(b) മംഗൾ പാണ്ഡെ .

(c) സുഖ്ദേവ് .

(d) ബിപിൻ ചന്ദ്ര പാൽ.

Read more: History Quiz on 6th September 2021

 

Q3.ഇന്ത്യയിലെ ഡച്ചുകാരുടെ ആദ്യകാല വാസസ്ഥലം എവിടെ ആയിരിന്നു?

(a)മസൂലിപട്ടണം.

(b) പുലികട്ട്.

(c) സൂറത്ത്.

(d) അഹമ്മദാബാദ് .

Read more: History Quiz on 4th September 2021

 

Q4.ആദ്യത്തെ ഹുന അധിനിവേശം നടന്നത് എന്ന് ആണ്?

(a)184AD.

(b)458AD.

(C) 187AD.

(d) 658AD.

 

Q5.മുർഷിദ് കുലി ഖാൻ, അലിവാർദി ഖാൻ, സിറാജുദ്ദാവുല്ല എന്നിവരെല്ലാം ________ ന്റെ നവാബുമാർ ആയിരുന്നു.

(a) ലക്ക്നൗ.

(b) വാരാണസി .

(c) ഹൈദരാബാദ് .

(d) ബംഗാൾ .

 

Q6.സിറാജുദ്ദവുള ഏത് നഗരത്തെ അലീനഗർ എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു?

(a)കൊൽക്കത്ത.

(b) ആഗ്ര.

(c) ഫെറോസ്പുർ .

(d) ഫത്തേപൂർ .

 

Q7.1937 ൽ കോൺഗ്രസ് എത്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിച്ചു?

(a) 7സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

(b) 9സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

(c) 5സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

(d) 4 സംസ്ഥാനങ്ങൾ.

 

Q8.ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നാടകവേദിയിൽ യവനിക അല്ലെങ്കിൽ കര്‍ട്ടന്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്?

(a) ശകാസ്.

(b) പാർഥികൾ.

(c) ഗ്രീക്കുകാർ.

(d) കുശൻസ് .

 

Q9.മഹാവീരന്മാരുടെ ആദ്യ ശിഷ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവരിൽ ആരാണ്?

(a) ഭദ്രബാഹു.

(b) സ്ഥൂലഭദ്ര.

(c) ചാർവക.

(d) ജമാലി.

 

Q10.ആൾവാർ വിശുദ്ധന്റെ ഉത്ഭവം ഏത് ആധുനിക സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നാണ്?

(a)തമിഴ്നാട്.

(b) കേരളം.

(c) കർണാടക .

(d) മഹാരാഷ്ട്ര .

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [16th September 2021]_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol-

 • Upper middle class persons of the 19th century, who were highly educated, reawakening the India.

S2. (a)

 • Lala Lajpat Rai was Lathi charged and died when he was opposing the Simmon commission in lahore.
 • Bhagat Singh and the other were shot the police superintendent John Saunders who was responsible for the Lathi charge.

 S3. (b)

 • The Dutch east Indian company was established in 1602 with the monopoly of spice trade for 21 year. It’s earliest settlement in india was at the pulicat.

S4. (b)

 • The Huns were the nomadic tribes of magnolia.
 • They first invaded India in 458AD.

S5. (d)

 • Murshid quli khan alivardi Khan and sirajuddaullah used the nawab of bengal.
 • At the time of battle of Plassey the nawab of bengal was sirajuddaullah.

S6. (a)

 • Sirajuddaullah renamed Calcutta as alinagar, the treaty of alinagar was signed on 9th Feb 1757 between Robert Clive and sirajuddaullah.

S7. (C)

 • In 1937, congress had clear majority in five provinces in Indian theatre.

S8. (C)

 • Greeks are believed to have introduced the Yavanika.

S9. (d)

 • Jamali son in law of Mahavira was his first disciple.

S10. (a)

 • Alwar saint’s were the Tamil poet saint’s of the vaishnavite movement of the south india.

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [16th September 2021]_80.1
Village Field Assistant Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [16th September 2021]_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [16th September 2021]_110.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.