ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [4th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [4th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. ആരാണ് ഗംഗയെ വടക്ക് നിന്ന് തെക്കോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ചോളാ രാജാവ് ആരാണ് ?

(a) രാജ രാജ ചോള.

(b) മഹേന്ദ്ര.

(c) രാജേന്ദ്ര ചോള

(d) പരാന്തക.

Read more: History Quiz on 31st August 2021

 

Q2. പാലാ രാജവംശത്തിന്റെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു?

(a) ഗോപാല.

(b) വിവിനാഥൻ.

(c) ധർമ്മപാല

(d) ഭാസ്കരൻ

Read more: History Quiz on 25th August 2021

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതിന്റെ നാണയങ്ങളാണ് സംഗീതത്തോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ?

(a) മൗര്യാസ്.

(b) നന്ദാസ്.

(c) ഗുപ്താസ്

(d) ചോളാസ്.

 

Q4. ചൈനയുമായുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യ കമ്പനി കുത്തക ഏത് ചാർട്ടർ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവസാനിച്ചത്?

(a) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1793.

(b) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813.

(c) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1833.

(d) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1855.

 

Q5. ഒഡീസയുടെ ലോകപ്രശസ്തമായ കൊണാർക്ക് സൂര്യക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചത് ആര്?

(a) കൃഷ്ണദേവ് റായ്.

(b) അശോകൻ.

(c) ചന്ദ്രഗുപ്ത

(d) നരസിംഹദേവൻ.

 

Q6. രാമചരിത്മാനസ് ഏത് ഭാഷയിൽ എഴുതിയ ഒരു ഇതിഹാസ കവിതയാണ്?

(a) സന്താലി.

(b) മുണ്ട.

(c) അവധി.

(d) സംസ്കൃതം.

 

Q7. 1784 -ലെ പിറ്റ്സ് ഇന്ത്യ നിയമം ഒരു ________ ആയിരുന്നു?

(a) ധവളപത്രം.

(b) നിയന്ത്രണ നിയമം.

(c) ഓർഡിനൻസ്.

(d) റെസലൂഷൻ

 

Q8. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?

(a) രാജ റാം മോഹൻ റോയ്.

(b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ.

(c) സ്വാമി ദയാനന്ദ് സരസ്വതി.

(d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ.

 

Q9. ഇവിടെ മതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ വ്യതിയാനം ഇല്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്?

(a) നെഹ്‌റു

(b) ഗാന്ധി.

(c) വിനോബ ഭാവേ

(d) ജയ പ്രകാശ് നാരായൺ

 

Q10. 1904 ലെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റ് പാസാക്കിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്നത്?

(a) ഡഫറിൻ പ്രഭു.

(b) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു.

(c) മിന്റോ പ്രഭു.

(d) കർസൺ പ്രഭു.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol-

 • Rajendra chola defeated north indian emperors and take the title gangakonda.

S2. (a)

 • Gopala was the first ruler of pala dynasty.
 • Pala dynasty ruled in bihar and bengal between 8th and 12th

 S3. (C)

 • The Gupta’s minted gold coins in abundance also known as dinars.
 • The coins were depicted with the images of ruler’s in various pose.
 • Some coins depicted samudragupta playing Veena.

S4. (b)

 • By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.
 • But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 S5. (d)

 • Konark sun temple was built by King Narsimha deva of eastern ganga dynasty.
 • It is situated at Konark ,Orissa .
 • It is a part of UNESCO World Heritage site.

S6. (C) Ramcharitmanas was written by Goswami Tulsidas in 16th century.

 • It is written in awadhi ,which is an indo – Aryan Language.

S7. (b)

 • Pitts India act of 1784 was a Regulating act by this act dual archy has established by the formation of board of control.

S8. (a)

 • Raja Ram Mohan Roy was known as the father of the Indian Renaissance.

S9. (b)

 • Gandhiji said there is no politics devoid of relegion and politics bereft of religion is death trap.

S10. (d)

 • During the time period of Indian University act , 1904 lord Curzon was the viceroy of India.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [4th September 2021]_50.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

ഡിസംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ December 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?