Malyalam govt jobs   »   News   »   Kerala High Court Assistant Salary 2022

Kerala High Court Assistant Salary 2022, Check Salary in hand, Salary allowances| കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് ശമ്പളം 2022

Kerala High Court Assistant Salary

kerala High Court Assistant Salary: The date of the High Court Assistant examination was also announced. Candidates who have applied can start preparing for the exams. Recruitment is done to various departments of a High Court such as Accounts, IT and Judicial. This Group C ministerial job provides job security and job security along with decent pay. The Average Salary of a Kerala High Court Assitant is between 39,000- 83,000. In this article, candidates will get all the complete information about Kerala High Court Assistant Salary in Malayalam.

Kerala High Court Assistant Salary 2022

Kerala High Court Assistant Salary 2022: Highlights
Name of Board Kerala High Court (HCK)
Post Name High Court Assistant
Exam Name High Court Assistant Exam
Exam Date 27- February-2022
Admit Card Date February 1st week 2022
Official Website

hckrecruitment.nic.in

Kerala High Court Assistant Salary 2022 (ശമ്പളം)

Kerala High Court Assistant Salary 2022: 55 തസ്തികകളിലേക്ക് ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് നിയമനത്തിനുള്ള വിജ്ഞാപനം കേരള ഹൈക്കോടതി പുറത്തിറക്കി. പരീക്ഷയുടെ തീയതിയും പ്രഖാപിച്ചു. അപേക്ഷിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് പരീക്ഷകൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ആരംഭിക്കാം. അക്കൗണ്ടുകൾ, അത്, ജുഡീഷ്യൽ എന്നിങ്ങനെ ഒരു ഹൈക്കോടതിയിലെ വിവിധ വകുപ്പുകളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പ് സി മിനിസ്റ്റീരിയൽ ജോലി മാന്യമായ ശമ്പളത്തോടൊപ്പം (High Court Assistant Salary) തൊഴിൽ സുരക്ഷിതത്വവും തൊഴിൽ സ്ഥിരതയും നൽകുന്നു.

Fill the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

Kerala High Court Assistant Salary 2022, Check Salary in hand_40.1
Adda247 Kerala Telegram Link

ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി ഒരു വർഷമായിരിക്കും. കേരള ഹൈക്കോടതി നേരിട്ടാണ് റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്നത്. അപേക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഫലപ്രഖ്യാപനവും ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി നടത്തും. മറ്റെല്ലാ കേരള സർക്കാർ ജോലികൾക്കും സമാനമായി ഈ തസ്തികയ്ക്കും പ്രായത്തിൽ ഇളവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും സ്ട്രീമിലെ ബിരുദമാണ് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത. കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന പരിജ്ഞാനമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥി അഭികാമ്യം.

Read More: Kerala High Court Assistant Exam Date 2022 

High Court Assistant Salary 2022: Details (ശമ്പളം വിശദാംശങ്ങൾ)

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റിന് കീഴിലുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട ശമ്പള സ്കെയിൽ ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ശമ്പളം 39300 രൂപ മുതൽ 83000 രൂപ വരെ.

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റിന് ജോലിക്ക് മാന്യമായ ശമ്പളമുണ്ട്. 39,000- 83,000 രൂപയാണ് ശമ്പളം. മറ്റ് കേരള സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് സമാനമായി നിരവധി അലവൻസുകൾ ഉണ്ടാകും. അടിസ്ഥാന ശമ്പളം വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശമ്പളം കൂടാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏറെയാണ്. പ്രമോഷൻ, ഡിപ്പാർട്ട്‌മെന്റൽ ടെസ്റ്റുകൾ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾ എത്തിയ തസ്തികകളെ ആശ്രയിച്ച് ഇത് വർദ്ധിക്കും.

Read More: Kerala High Court Assistant Admit Card 2022

Roles and Responsibilities of a Kerala High Court Assistant (റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും)

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റിന്റെ റോളുകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും പ്രധാനമായും ക്ലറിക്കൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളാണ്. വ്യക്തി വിശദാംശങ്ങളും ഡ്രാഫ്റ്റ് കത്തുകളും മെയിലുകളും ഫയൽ പ്രമാണങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കോടതിയിലെ രേഖകളും ഫയലുകളും അസിസ്റ്റന്റ് വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം, കാരണം അവ മുഴുവൻ ഭരണ സംവിധാനത്തിനും വളരെ നിർണായകമാണ്.

Read More: How to Crack Kerala High Court Assistant Exam in First Attempt

High Court Assistant Job Growth (കരിയർ വളർച്ച)

ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും കരിയർ വളർച്ചയ്ക്കും മികച്ച അവസരമുണ്ട്. ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റിന് സീനിയർ ഗ്രേഡ് അസിസ്റ്റന്റായും പിന്നീട് അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷണൽ ഓഫീസറായും സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നു, അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സി തസ്തികയാണ്. എന്നാൽ, വർഷങ്ങളായി, ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റുമാർക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് തസ്തികയായ രജിസ്ട്രാർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. ഉദ്യോഗാർത്ഥി കഠിനാധ്വാനിയും നിശ്ചയദാർഢ്യവുമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ, അവൾക്ക്/അവന് അവരുടെ കരിയറിലെ ഉയരങ്ങളിലെത്താനാകും.

Assistant> Senior Grade Assistant> Assistant sectional officer> Sectional officer> Filing Scrutiny officer> Assistant Registrar> Deputy Registrar> Joint Registrar> Registrar

 

Read More: Kerala High Court Assistant Job Profile

Kerala High Court Assistant Question Paper

Kerala High Court Assistant Cut off 2021

പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് നന്നായി അറിയുക, ഒരു ടൈംടേബിളും പഠന പദ്ധതിയും ഉണ്ടാക്കുക, മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പറുകൾ പരിശീലിച്ചും മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ പരീക്ഷിച്ചും നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷകൾക്ക് നന്നായി തയ്യാറെടുക്കുക. ദുർബലവും ശക്തവുമായ പ്രദേശങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക, ഓരോ വിഭാഗത്തിനും പ്രത്യേകം സമയം അനുവദിക്കുക. നിങ്ങൾ പഠിച്ച എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പുനഃപരിശോധിക്കാനും ഓർമ്മിക്കാനും എപ്പോഴും ഓർക്കുക. കൂടാതെ, വിവരണാത്മകവും വസ്തുനിഷ്ഠവുമായ ടെസ്റ്റുകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം നടത്താൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമയ മാനേജ്മെന്റിലും എഴുത്ത് കഴിവുകളിലും പ്രവർത്തിക്കുക.

Join Now: MISSION HIGHCOURT ASSISTANT-50 DAYS PREPARATION BATCH

 

Also Read,

Kerala High Court Assistant Recruitment 2021 Kerala High Court Assistant Recruitment 2021, Apply Online Kerala High Court Assistant Vacancy 2021
Kerala High Court Assistant Eligibility Criteria 2021 Kerala High Court Assistant Exam Pattern and Syllabus 2021 Kerala High Court Assistant 2021:Tips & Tricks
Kerala High Court AssistantJob Profile Kerala High Court Assistant Admit card 2022 Kerala High Court Assistant Exam Date 2022

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

 

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

 

Use Coupon code- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala High Court Assistant Salary 2022, Check Salary in hand_50.1
Mission HCA 50 Days PREP Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

Telegram group:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Kerala High Court Assistant Salary 2022, Check Salary in hand_70.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Kerala High Court Assistant Salary 2022, Check Salary in hand_80.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.