Malyalam govt jobs   »   Syllabus   »   Kerala High Court Assistant Syllabus

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022, കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 Check @ highcourtofkerala.nic.in

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022. On this page, you will get Kerala High Court Assistant Syllabus with exam pattern with direct link Check @ highcourtofkerala.nic.in

Kerala High Court Assistant Syllabus

Kerala High Court Assistant Syllabus 2022 – കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് ഡൗൺലോഡ് ലിങ്കുകൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ പേജിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസും പരീക്ഷ പാറ്റേണും പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

എച്ച്സികെ അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2022 ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുക @ hckrecruitment.nic.in – പരീക്ഷാ രീതി നോക്കുക: കേരള ഹൈക്കോടതി സംഘടന കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ന് highcourtofkerala.nic.in  ൽ നൽകി. ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി, ഉന്നത അധികാരികൾ കേരള ഹൈക്കോടതി കേരള അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ഹൈക്കോടതിയെ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. എല്ലാ അപേക്ഷകർക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പേജിൽ നിന്ന് കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ 2021 പിഡിഎഫ് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും.

Read More: Kerala High Court Assistant Exam Date 2021

 

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022_40.1
Kerala High Court Assistant Online Test Series

Kerala High Court Assistant Syllabus Details in Malayalam

Name of the  Recruitment Board Kerala High Court, Kerala
Name of the Posts Assistant
Job Category Govt Exams Syllabus
Job location Kerala
Selection Process ·         Objective Type

·         Descriptive type

·         Interview

Min Qualification Govt Jobs For Graduation
Official Site hckrecruitment.nic.in
Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022_50.1
Kerala High Court Assistant Syllabus 2021 in Malayalam

 

Kerala High Court Assistant Exam Syllabus Pattern 2022 in Malayalam

Type Of Exam Name of the subject No of Marks
 

Objective Type

General Knowledge 40 Marks
General English 50 Marks
Basic Mathematics & Reasoning 10 Marks
Descriptive type Precis, comprehensions, and Short essay 60 Marks
Interview 10 Marks

 

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ പിഡിഎഫ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇവിടെ കൈമാറുന്നു, ഉദ്യോഗാർത്ഥിയുടെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി വിശദീകരണവും ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കും. പരീക്ഷാ ചോദ്യപേപ്പറിൽ ഒ‌എം‌ആർ ഉത്തരക്കടലാസിൽ 75 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള ഒബ്ജക്ടീവ് ടെസ്റ്റ് അടങ്ങിയിരിക്കും. ഓരോ ഷീറ്റിലും (ആകെ 100 മാർക്ക്) കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഉള്ള 3 വിഭാഗങ്ങളും (എ) ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് – 50 മാർക്ക്, (ബി) ജനറൽ അറിവ് – 40 മാർക്കും (സി) അടിസ്ഥാന ഗണിതവും യുക്തിയും – 10 മാർക്ക്.

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022_60.1
Kerala HCA Complete Preparation Kit

Kerala High Court Assistant Syllabus 2022- Topics wise in Malayalam

കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ഇവിടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കായി ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പരീക്ഷാ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള അടിത്തറയ്ക്കായി കേരള അസിസ്റ്റന്റ് സിലബസ് 2021 ൽ ഹൈക്കോടതിക്കായി തിരയുന്നുവെന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം, പരീക്ഷയിൽ പരമാവധി മാർക്ക് നേടാൻ അപേക്ഷകരെ സഹായിക്കും.

Basic Mathematics: Calculus and analysis ,Geometry and topology, Combinatorics, Number Ranking, Algebra ,Logic ,Number theory, Dynamical systems and differential equations, Mathematical physics, Cubes and Dice, Statements & Conclusions, Directions.
General English: Sentence Improvement, Idioms and Phrases, Antonyms, Error Correction (Phrase in Bold), Joining Sentences, Prepositions, Sentence Arrangement, Active Voice and Passive Voice, Fill in the blanks, Synonyms, Spotting Errors, Para Completion, Substitution, Sentence Completion, Passage Completion, Error Correction (Underlined Part).
General Knowledge: Environmental Issues and Disaster Management, Geography and Economy of India, General Science in everyday life, Current affairs, Modern Indian History with a focus on the National Movement, Society, Culture, Heritage, Arts, and Literature, Indian Constitution: Salient Features, Indian Political System and Government, International Relations and Events, History Movement, Policies.

 

ഓരോ ചോദ്യത്തിനും 1 മാർക്ക് ലഭിക്കും. തെറ്റായ ഓരോ ഉത്തരത്തിനും 1/4 മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. പ്രത്യേക ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ എഴുതേണ്ട 60 മാർക്കുകളുള്ള വിവരണാത്മക പരിശോധനയിൽ കൃത്യത, മനസ്സിലാക്കൽ, ഹ്രസ്വ ലേഖനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ പരീക്ഷയ്ക്കായി കേരള ഹൈക്കോടതി അസിസ്റ്റന്റ് പരീക്ഷാ പാറ്റേൺ 2021 പിന്തുടരുക.

 

 

അത്തരം പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ‌, തന്ത്രങ്ങൾ‌ എന്നിവയ്‌ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ‌ ഡൺ‌ലോഡുചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

***വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക***

Use Coupon code- KPSC

*മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്*

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022_70.1
HCA Practice Batch

*തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക*

 

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube |

t.me/Adda247Kerala Telegram group

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

 

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022_90.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

Kerala High Court Assistant Syllabus and Exam Pattern 2022_100.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.