ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Study Materials   »   History Quiz

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

ആഗസ്റ്റ് 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
August 2021

 

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1. രുചിയാണെങ്കിൽ നാവല്ല മനസ്സാണ് യഥാർത്ഥ ഇരിപ്പിടമെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്?

(a) അരബിന്ദോ ഘോഷ്.

(b) മഹാത്മാ ഗാന്ധി.

(c) ബാല ഗംഗാധര തിലക്.

(d) ഇതൊന്നുമല്ല.

Read more: History Quiz on 4th September 2021

 

Q2. 1651 ൽ മുഗളന്മാർ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് കച്ചവടത്തിനും നിർമ്മാണത്തിനും അനുമതി നൽകിയത് ബംഗാളിലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ്?

(a) കൊൽക്കത്ത.

(b) ഖാസിം ബസാർ.

(c) സിംഗൂർ.

(d) ബർദ്വാൻ.

Read more: History Quiz on 31st August 2021

 

Q3. താഴെ പറയുന്ന മഹത്തായ സംഗീതസംവിധായകരിൽ ആരാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നത് ?

(a) ത്യാഗരാജ.

(b) ശ്യാമ ശാസ്ത്രി.

(c) മുത്തു സ്വാമി ദിക്ഷിതർ.

(d) സ്വാതി തിരുനാൾ.

Read more: History Quiz on 25th August 2021

 

Q4. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ട്രെയിൻ എപ്പോഴാണ് ആവിയായി സഞ്ചരിച്ചത് ?

(a)1848.

(b)1853.

(C) 1875.

(d) 1880.

 

Q5. പഞ്ചാബിൽ കാർഷിക പ്രസ്ഥാനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി ലാലാ ലജ്പത് റായിയെ മണ്ടലേയിലേക്ക് നാടുകടത്തിയത് ഏത് വർഷമാണ്?

(a) 1905.

(b)1907.

(C)1909.

(d) 1911.

 

Q6. ഗാന്ധിയൻ ചിന്തയുടെ സാരാംശം എന്താണ് ?

(a) സത്യാഗ്രഹം.

(b) തത്ത്വമീമാംസ.

(c) ആത്മീയത.

(d) മോക്ഷ.

 

Q7. ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഖലീഫ?

(a) സുലൈമാൻ.

(b) അബു ബക്കർ.

(c) ഇമാം ഹുസൈൻ.

(d) കോൺസ്റ്റന്റൈൻ

 

Q8. തായ്‌ലാൻഡിന്റെ നാണയം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് ?

(a) ബാറ്റ്.

(b) റുപിയ

(c) യുവാൻ

(d) യെൻ

 

Q9. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ആരാണ് സതി നിരോധിച്ചത് ?

(a) വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ്സ്.

(b) വെല്ലസ്ലി പ്രഭു.

(c) വില്യം ബെന്റിങ്ക്.

(d) ഡൽഹൗസി പ്രഭു.

 

Q10. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ ആദ്യത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കപ്പൽ?

(a) എലിസബത്ത്.

(b) ബംഗാൾ

(c) റെഡ് ഡ്രാഗൺ.

(d) മെയ്ഫ്ലവർ.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol-

 • It is the statement from the autobiography of gandhi.
 • Which contains the life incidents of gandhi from his childhood.
 • It was published weekly in his other journal, navajeevan.

S2. (b)

 • East india company established a factory at Qasim bazar by the permission of Mughals in 1651.

 S3. (d)

 • Swati Thirunalrama Verma was the maharaja of Travancore kingdom of British India.
 • He was a great musician of both Carnatic and hindustani music.

S4. (b)

 • On April 16, 1853, the first passenger train steamed between bori bunder in Bombay and Thane.

 S5. (b)

 • In 1907, lala Lajpat Rai was deported.
 • He was called with the title punjabkesari.
 • He was Lathi charged In the agitation in lahore Against simmoncomission and was died later.

S6. (a)

 • Satyagraha—–The totality or most typical example of Gandhian thought can be regarded as the satyagraha which was the backbone of the gandhian struggle.

S7. (b)

 • Abu bakr became the first caliph of islam after the death of the prophet muhammad.

S8. (a)

 • Thailand currency is Baht.

S9. (C)

 • Governor general lord William Bentinck passed the Bengal sati regulation act 1829.
 • Which declared the practice of sati a punishable offence.

S10. (C)

 • The ship was named by Queen Elizabeth-I as Red dragon.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [6th September 2021]_50.1
Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?