Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   History Quiz

ചരിത്രം ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(History Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [11th September 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(History Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ചരിത്ര ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചരിത്ര ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

[sso_enhancement_lead_form_manual title=” ആഗസ്റ്റ്  2021 മാസപ്പതിപ്പ് |  ജയം സമകാലിക  വിവരങ്ങൾ

August 2021″ button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/09/03105820/Monthly-Current-Affairs-August-2021-in-Malayalam.pdf”]

History Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)

Q1.ബുദ്ധമതത്തെ സംരക്ഷിച്ച കുശാന ഭരണാധികാരി താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ?

(a) അശോക.

(b) വിക്രമാദിത്യൻ.

(c) കനിഷ്ക.

(d) കൗടില്യ.

Read more: History Quiz on 6th September 2021

 

Q2.ഏത് മതവുമായി ആണ് കൈവല്യ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ?

(a) ബുദ്ധമതം .

(b) ജൈനമതം.

(c) ഹിന്ദുമതം.

(d) സിഖ് മതം.

Read more: History Quiz on 4th September 2021

 

Q3. ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ആരുടെ നാണയങ്ങളിലാണ്  സംഗീതത്തോടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ?

(a)മൗര്യാസ്.

(b) നന്ദാസ്.

(c) ഗുപ്താസ്.

(d) ചോളാസ്.

Read more: History Quiz on 31st August 2021

 

Q4.ചൈനയുമായുള്ള ഈസ്റ്റ് ഇൻഡ്യ കമ്പനി കച്ചവടങ്ങൾക്കുള്ള കുത്തക അവകാശം ഏത് ചാർട്ടർ ആക്ട് അനുസരിച്ചാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ?

(a)ചാർട്ടർ ആക്ട് 1793.

(b) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1813.

(c) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1833.

(d) ചാർട്ടർ ആക്ട് 1855.

 

Q5. ഗ്രീക്ക് – റോമൻ – ബുദ്ധ കല എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ കലയുടെ വിദ്യാലയമാണ് ___________ വിദ്യാലയം .

(a) മൗര്യൻ.

(b) ശുങ്ക.

(c) ഗാന്ധർ.

(d) ഗുപ്ത .

 

Q6.സത്യഗ്രഹ എന്തിലാണ്ആവിഷ്കാരം കണ്ടെത്തുന്നത് ?

(a)പെട്ടെന്നുള്ള അക്രമങ്ങൾ.

(b) സായുധ സംഘർഷങ്ങൾ.

(c) നിസ്സഹകരണം.

(d) വർഗീയ കലാപങ്ങൾ.

 

Q7.ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ അവരുടെ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിച്ചത് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു ?

(a) ബോംബെ .

(b) സൂറത്ത് .

(c) സുതനതി .

(d) മദ്രാസ് .

 

Q8. താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

(a) രാജ റാം മോഹൻ റോയ്.

(b) രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ.

(c) സ്വാമി ദയാനന്ദ് സരസ്വതി.

(d) സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ.

 

Q9.എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ?

(a)അരബിന്ദോ.

(b) ഗാന്ധി.

(c) വിനോബ ഭാവേ .

(d) ജയ പ്രകാശ് നാരായൺ .

 

Q10. 1904 ലെ ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്റ്റ് പാസാക്കിയപ്പോൾ താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയി ചുമതലയേറ്റിരുന്നത് ?

(a)ഡഫറിൻ പ്രഭു.

(b) ലാൻസ്ഡൗൺ പ്രഭു.

(c) മിന്റോ പ്രഭു.

(d) കർസൺ പ്രഭു .

[sso_enhancement_lead_form_manual title=”ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ ” button=”ഡൗൺലോഡ് നൗ” pdf=”/jobs/wp-content/uploads/2021/08/04092949/MONTHLY-CURRENT-AFFAIRS-IMPORTANT-QUESTION-AND-ANSWERS-IN-MALAYALAM-JULY-2021.docx-1.pdf”]

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

History Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (C)

Sol-

 • Kanishka was the great patron of Buddhism.

S2. (b) kaivalya is the Jain concept of salvation.

 • It is the liberation from rebirth.

S3. (C)

 • The Gupta’s minted gold coins in abundance also known as dinars.
 • The coins were depicted with the images of ruler’s in various pose.
 • Some coins depicted samudragupta playing Veena.

S4. (b)

 • By the Charter Act of 1813 the trade monopoly of East india company comes to an end.
 • But the monopoly on the tea trade with China was unchanged.

 S5. (C)

 • Gandhar art flourished in kushan dynasty.

S6. (C) satyagraha expressed in Non- Cooperation, non – violence was the basic features of this satyagraha.

S7. (b)

 • The first factory established by English was in Surat in 1611.

S8. (a)

 • Raja Ram Mohan Roy was known as the father of the Indian Renaissance.

S9. (b)

 • Gandhiji said there is no politics devoid of relegion and politics bereft of religion is death trap.

S10. (b)

 • Gandhi was the author of the Book my experiment with truth.

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Kerala High court Assistant 3.0 Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!