Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Yajur Veda In Marathi

Yajur Veda In Marathi, Know about Yajur Veda in Marathi | यजुर्वेदाबद्दल माहिती

Yajur Veda In Marathi

Yajur Veda In Marathi: Yajur Veda is an important Shruti scripture of Hinduism and one of the four Vedas. It contains prose and verse mantras for the actual process of Yagya. It is one of the four most sacred texts of Hinduism and is often considered the second Veda after the Rigveda. Yajur Veda has two distinctions namely ‘Krishna Yajurveda’ and ‘Shukla Yajurveda’. In all branches of the ‘Krishna Yajurveda’ Mantra and Brahmin parts are seen to be mixed. In ‘Shukla Yajurveda’ Mantra and Brahmin parts have been properly divided and ‘Shukla Yajurveda Samhita’ of the compilation books of Mantra part was prepared. In this article, we are going to discuss Yajur Veda in Marathi.

Yajur Veda In Marathi: Overview

Yajur Veda is an important Shruti scripture of Hinduism. Get overview of Yajur Veda in the table below.

Yajur Veda In Marathi: Overview
Category Study Material
Useful for All Competitive Exams
Article Name Yajur Veda In Marathi
Total No of Vedas 04

Yajur Veda In Marathi

Yajur Veda In Marathi: ‘यजुष’ शब्दाचा अर्थ ‘यज्ञ’ असा आहे. यर्जुवेद (Yajur Veda In Marathi) हा मुळात कर्मकांडाचा ग्रंथ आहे. त्याची रचना कुरुक्षेत्रात असल्याचे मानले जाते. यजुर्वेदात आर्यांच्या धार्मिक आणि सामाजिक जीवनाची झलक आढळते. आर्य ‘सप्त संधवा’च्या पलीकडे जाऊन निसर्गपूजेबाबत उदासीन होत असल्याचे या मजकुरातून दिसून येते. यर्जुवेदाच्या मंत्रांचा जप ‘अध्वुर्य’ नावाच्या पुजाऱ्याने केला. या वेदात अनेक प्रकारचे यज्ञ करण्याच्या पद्धती सांगितल्या आहेत. हे गद्य आणि पद्य दोन्हीमध्ये लिहिलेले आहे. गद्याला ‘यजुष’ म्हणतात. यजुर्वेदाचा (Yajur Veda In Marathi) शेवटचा अध्याय हा ईशावास्य उपनिषद आहे. याजुर्वेदाचा संबंध आध्यात्मिक विचारांशी आहे. आज या लेखात आपण याजुर्वेदाबद्दल (Yajur Veda In Marathi) माहिती पाहणार आहे.

Key Points of Yajur Veda In Marathi | यजुर्वेदाबद्दल महत्वाचे मुद्दे

 • यजुर्वेद (Yajur Veda In Marathi) ई. स. पूर्व 1200 ते 800 दरम्यान रचला गेला, जो साधारणपणे सामवेद आणि अथर्ववेदाच्या समकालीन होता.
 • यजुर्वेद हा चार वेदांपैकी दुसरा किंवा धार्मिक ग्रंथ आहे. ब्रह्माच्या (निर्मात्याच्या) दक्षिणेकडील मुखातून ते अंकुरित झाल्याचा दावा केला जातो.
 • याला अध्वर्युवेद असेही म्हटले जाते, कारण ते प्रामुख्याने वैदिक यज्ञांमध्ये वापरले जाते, जेथे अध्वर्यू हा प्रमुख पुजारी आहे जो संपूर्ण यज्ञाची देखरेख करतो.
 • त्याच्या मंत्रांना यजुस असे संबोधले जाते.
 • यजुमध्ये (Yajur Veda In Marathi) हे मंत्र आहेत. यजुर्वेद संहितेच्या सर्वात प्राचीन आणि जुन्या स्तरामध्ये सुमारे 1,875 कविता आहेत ज्या अद्वितीय आहेत परंतु ऋग्वेदिक श्लोकांच्या आधारे उधार घेतलेल्या आहेत.
 • सतपथ ब्राह्मण, वैदिक संग्रहातील सर्वात महान ब्राह्मण हस्तलिखितांपैकी एक, मध्यवर्ती स्तरावर आढळते.
 • मूळ उपनिषदे, ज्यांनी हिंदू विचारांच्या असंख्य शाळांवर प्रभाव टाकला आहे, यजुर्वेद साहित्याच्या सर्वात तरुण थरात आढळतात.

Atharva Veda In Marathi

Puranas In Marathi
Adda247 Marathi App

Sections of Yajur Veda | यजुर्वेदाचे विभाग

 • कृष्ण (काळा) आणि शुक्ल (पांढरा) हे यजुर्वेदाचे (Yajur Veda In Marathi) दोन प्रकार आहेत.
 • शुक्ल यजुर्वेदात अंदाजे 16 रिसेन्शन आहेत, परंतु यजुर्वेद ग्रंथानुसार कृष्ण यजुर्वेदात तब्बल 86 रिसेन्शन्स असतील.
 • शुक्ल यजुर्वेदातील (Yajur Veda In Marathi) फक्त मध्यनदिना आणि कण्व हेच वाचले आहेत, तर इतर केवळ नावाने ओळखले जातात कारण त्यांचा उल्लेख इतर ग्रंथांमध्ये आहे.
 • काही किरकोळ भिन्नता वगळता, हे दोन रिसेन्शन मूलत: एकसारखे आहेत.
 • कृष्ण यजुर्वेदातील श्लोक अव्यवस्थित, गोंधळात टाकणारे आहेत.

शुक्ल यजुर्वेद

त्यात फक्त ‘दर्शनपौरमासादि’ विधीसाठी आवश्यक असलेल्या मंत्रांचे संकलन आहे. त्याच्या प्रमुख शाखा आहेत.

 1. माध्यंदिन
 2. कण्व

त्याच्या संहितांना ‘वाजसनेय’ असेही म्हटले जाते कारण ‘वाजसनेय’चा पुत्र याज्ञवल्क्य वाजसनेय त्याचा द्रष्टा होता. त्यात एकूण 40 प्रकरणे आहेत. शुक्लयजुर्वेदाच्या 15 शाखा आहेत. कण्व, मध्यदिन जबल इत्यादी मुख्य आहेत. याज्ञवल्क्याच्या 15 शिष्यांमधून ते प्रकट झाले. आजकाल या 15 शाखांपैकी फक्त कण्व आणि मध्यनदीन या शाखा अधिक लोकप्रिय आहेत. या दोन्ही शाखा विषय आणि क्रमानुसार समान स्वरूपाच्या आहेत. काही ठिकाणी फक्त मजकुराचा फरक आढळतो.

कृष्ण यजुर्वेद

यामध्ये मंत्रांसोबत ‘तंत्रयोजक ब्राह्मण’ देखील मिसळले आहेत. खरे तर मंत्र आणि ब्राह्मण यांचे एकत्रित मिश्रण हेच ‘कृष्ण यजुह’च्या कृष्णतत्त्वाचे कारण आहे आणि मंत्रांचे शुद्ध व अमिश्र स्वरूप हे ‘शुक्त यजुष’च्या शुक्लत्वाचे कारण आहे. त्याच्या प्रमुख शाखा आहेत-

 1. तैत्तिरिया,
 2. मैत्रायणी,
 3. कठ
 4. कपिष्ठल
 • तैत्रिय संहिता (कृष्ण यजुर्वेदाची एक शाखा) हिला ‘अपस्तंभ संहिता’ असेही म्हणतात.
 • महर्षी पतंजलींनी सांगितलेल्या यजुर्वेदाच्या १०१ शाखांपैकी सध्या केवळ वरील पाच वाजसनेय, तैत्तिरीय, कठ, कपिष्ठल आणि मैत्रायणी उपलब्ध आहेत.
 • यजुर्वेद नंतरच्या वैदिक युगातील राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक जीवनाची माहिती देतो.
 • या दोन शाखांमधील फरक असा आहे की शुक्ल यजुर्वेद श्लोक (संहिता) व्याख्यात्मक सामग्री (ब्राह्मण) पासून वेगळे करतो, तर दोन्ही कृष्ण यजुर्वेदात उपस्थित आहेत.
 • यजुर्वेदामध्ये वैदिक विधीच्या स्वरूपाचे तपशीलवार प्रतिबिंब आहेत आणि त्यामध्ये यज्ञ करणाऱ्या प्राथमिक ब्राह्मणांवर आणि अर्पण करताना वापरलेले मंत्र यांचे स्तोत्र पुस्तक समाविष्ट आहे. अशाप्रकारे, यजुर्वेद हा वेद आहे जो यज्ञांच्या मूलभूत तत्त्वांच्या सर्वात जवळ आहे .
 • यजुर्वेद संहिता बहुधा शेवटच्या रचलेल्या संहिता होत्या, ज्या इ.स.पू. ते दुसऱ्या सहस्राब्दीच्या अखेरीपासून पहिल्या सहस्राब्दीच्या सुरुवातीच्या शतकापर्यंत आहेत.

Puranas In Marathi

Differences between Krishna and Shukla Yajurveda | कृष्ण आणि शुक्ल यजुर्वेदातील फरक

 1. काही विद्वानांच्या मते, कृष्ण यजुर्वेदात मंत्रांसोबत त्यांची व्याख्या आणि विनियोगही दिलेला आहे, तर शुक्ल यजुर्वेदात फक्त मंत्र आहेत. त्यांचे स्पष्टीकरण आणि विनियोजन केलेले नाही.
 2. श्री. मॅकडोनेल यांच्या मते, कृष्ण आणि शुक्ल यजुर्वेदातील फरक हा आहे की, कृष्ण यजुर्वेदाचा विषय गद्य पद्य मंत्रांमध्ये असल्यामुळे वाचकाला वाचण्यात काही अडचण येते, तर शुक्ल यजुर्वेदाचा विषय स्पष्ट, स्वच्छ आणि वाचकाला सहज समजेल असा आहे. बुद्धी. असे दिसते.
 3. कुंवर जैन यांच्या मते पहिल्या भागाला कृष्ण यजुह आणि दुसऱ्या भागाला शुक्ल असे म्हणतात. शुक्ल हे सूर्याचे किंवा विवस्वानाचे नाव होते, म्हणून सूर्यापासून उत्पन्न झालेल्या यजुला शुक्ल म्हटले गेले. कारण शुक्ल यजुर्वेद याज्ञवल्क्याला सूर्याच्या किंवा बाजींच्या उपासनेतून प्राप्त झाला असे म्हणतात. सर्व मंत्र आणि संहिते यांची नावे केवळ ऋषी आणि प्रवक्त्यांच्या नावाने प्रसिद्ध आहेत.
 4. याशिवाय या दोघांच्या विभागणीशी संबंधित एक श्रुतीही सापडते. महिधराच्या यजुर्वेद (Yajur Veda In Marathi) भाष्य भूमिकेत असा उल्लेख आहे की एके दिवशी वैशंपायन आपला शिष्य याज्ञवल्क्यावर रागावला आणि त्याने आपल्या गुरुकडून शिकलेले सर्व ज्ञान त्याला परत करण्यास सांगितले.
  यावर याज्ञवल्क्यांनी त्या ज्ञानाची उलटी केली. मग वैशंपायनाच्या इतर शिष्यांनी ‘तित्तीर’ हे रूप धारण करून त्या वंत यजुषाला भस्म केले. आणि या उदात्त ज्ञानाला कृष्ण यजुर्वेद म्हणतात.
  पण याज्ञवल्क्यानेही सूर्यदेवाला प्रसन्न करण्यासाठी तपश्चर्या करून शुक्ल यजुर्वेद प्राप्त करून आपले ज्ञान आणि सन्मान राखला.

Other features of Yajur Veda | यजुर्वेदाची इतर वैशिष्ट्ये

 • यजुर्वेद (Yajur Veda In Marathi) हा गद्य ग्रंथ आहे.
 • यज्ञात सांगितलेल्या गद्य मंत्रांना ‘यजू’ म्हणतात.
 • यजुर्वेदातील श्लोक मंत्र ऋग्वेद किंवा अथर्ववेदातून घेतले आहेत.
 • यांत फार कमी स्वतंत्र काव्य मंत्र आहेत.
 • यजुर्वेदात यज्ञ आणि हवनाचे नियम व नियम आहेत.
 • हा ग्रंथ कर्मकांडाचा आहे.
 • जर ऋग्वेदाची रचना सप्त-सिंधू प्रदेशात झाली, तर यजुर्वेदाची रचना कुरुक्षेत्रात झाली.
 • हा ग्रंथ आर्यांच्या सामाजिक आणि धार्मिक जीवनावर प्रकाश टाकतो.
 • वर्णप्रणाली आणि वर्णाश्रमची झांकीही आहे.
 • यजुर्वेद हे यज्ञ आणि कर्मकांडांचे प्रमुख आहे.

Note: महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळवा.

MAHARASHTRA STUDY MATERIAL

Puranas In Marathi
Adda247 Marathi Telegram

Also See

Article Name Web Link App Link
Emperor Ashoka In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App 
Gupta Empire In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App 
Kalidasa in Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Gupta Empire In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Mauryan Empire In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Oscars 2023 Winners List in Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
16 Mahajanapadas Click here to View on Website Click here to View on App
Chandragupta Maurya In Marathi Click here to View on Website Click here to View on App
Upnishad in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Maharashtra Budget 2023 Click here to View on Website  Click here to View on App
Economic Survey of Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Buddhism in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Vedas In Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Mahabharat in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Ramayan in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Epics in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Jainism in Marathi Click here to View on Website  Click here to View on App
Cloud and Types of Wind Click here to View on Website  Click here to View on App
Forests in Maharashtra Click here to View on Website  Click here to View on App
Fathers Of Various Fields. Click here to View on Website  Click here to View on App
Samruddhi Mahamarg Click here to View on Website Click here to View on App
Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

adda247 Prime
Maharashtra Prime Test Pack 2023-2024

Sharing is caring!

FAQs

What does Yajurveda contain?

The Yajur Veda is a collection of recitations, mantras, and chants used in worship

What is Yajurveda famous for?

Yajur Veda primarily of prose mantras for worship rituals.

Who is the most important god in Yajur Veda?

Surya (Sun) is the most important god in Yajur Veda