Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [3rd November 2021]_00.1
Malyalam govt jobs   »   Daily Quiz   »   Physics Quiz

ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [3rd November 2021]

KPSC, HCA എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് – മലയാളത്തിൽ(Physics Quiz For KPSC And HCA in Malayalam). ഫിസിക്സ് ക്വിസ് എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കും ചോദിക്കുന്നതാണ്. LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT,HIGH COURT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തലം, 12-)o തലം , ഡിഗ്രിതലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഫിസിക്സ് ക്വിസ് മലയാളത്തിൽ  ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

ഒക്ടോബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലികവിവരങ്ങൾ
October 1st week

Physics Quiz Questions (ചോദ്യങ്ങൾ)   

Q1.ഫ്ലൂറസന്റ് ട്യൂബിൽ ആദ്യം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വികിരണം?

(a)ഇൻഫ്രാറെഡ്.

(b)അൾട്രാവയലറ്റ്

(c) മൈക്രോവേവ്.

(d) എക്സ്-റേ.

Read more: Physics Quiz on 23rd October 

 

Q2.വ്യാജ രേഖകൾ എന്തിലൂടെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത്?

(a)അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ

(b) ഇൻഫ്രാ റെഡ് കിരണങ്ങൾ

(c) ബീറ്റ കിരണങ്ങൾ

(d)ഗാമാ കിരണങ്ങൾ.

Read more: Physics Quiz on 19th October 

 

Q3. ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്?

(a) kg/m.

(b)kg/m square.

(c) kg/m cube.

(d)ഇതിന് യൂണിറ്റില്ല.

Read more: Physics Quiz on 16th October 

 

Q4. എന്താണ് ഡെസിബെൽ?

(a)ഒരു സംഗീത ഉപകരണം.

(b)ശബ്ദത്തിന്റെ തരംഗദൈർഘ്യം.

(c) ഒരു സംഗീത കുറിപ്പ്.

(d) ശബ്ദ നിലയുടെ സ്കെയിൽ.

 

Q5. ______ എന്നത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നോ ഉള്ള ഒരു ബാഹ്യ ബലം വഴിയുള്ള ഊർജ്ജത്തിന്റെ മെക്കാനിക്കൽ കൈമാറ്റമാണ്.

(a)വർക്ക്.

(b) പവർ

(c) ഇന്റൻസിറ്റി.

(d) ഫോഴ്സ്

 

Q6. എന്ത് കാരണത്താലാണ് എക്കോ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്?

(a)ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിഫലനം.

(b)ശബ്ദത്തിന്റെ അപവർത്തനം.

(c) അനുരണനം.

(d)ഇവ ഒന്നുമല്ല.

 

Q7.ശബ്ദ തരംഗവുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പദം ഏതാണ്?

(a) ഹെർട്സ്.

(b)ഡെസിബെൽ.

(c)ക്യാൻടെല.

(d) മാച്ച്.

 

Q8. Fe യുടെ ന്യൂക്ലിയസിൽ 26 പ്രോട്ടോണുകൾ ഉണ്ട്. ഫെ 2 അയോണിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

(a) 24.

(b) 26.

(c) 28.

(d)13.

 

Q9.എല്ലാ അടിസ്ഥാന ശക്തികളിലും ഏറ്റവും ദുർബലമായത് എന്താണ്?

(a)ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം.

(b) ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്.

(c) കാന്തിക ശക്തി.

(d) ആണവശക്തി.

 

Q10. വാഷിംഗ് മെഷീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ തത്വത്തിലാണ് ?

(a) ഡയാലിസിസ്.

(b) ഡിഫ്യുഷൻ

(c) റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ്.

(d) സെന്റീഫഗേഷൻ.

 

സെപ്റ്റംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം സമകാലിക ക്വിസ് - പ്രധാനപ്പെട്ട 250 ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

September Month

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

Adda247 അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ ക്വിസ് പരീക്ഷിച്ച് അഖിലേന്ത്യാ റാങ്കിങ് നേടുക

 

Physics Quiz Solutions (ഉത്തരങ്ങൾ)

S1. (b)

Sol.

 • Flourescent tube emits ultraviolet radiation. Due to this flourescent tubes cause various health risk to human’s.

S2.(a)

Sol.

 • Documents that are authentic , will grow when illuminated by ultraviolet radiation.

 S3. (d)

Sol.

 • Relative density has no unit as it is the ratio of density of substance and density of water.

S4. (d)

Sol.

 • Decibel is the unit used to measure the intensity of sound.

 S5. (a)

Sol.

 • Work is the energy which is transferred to or from any body , from or to any external force or system.

S6.(a)

Sol.

 • Echo is produced due to reflection of sound waves through q large obstacle.

S7. (C)

Sol.

 • Candela is the S.I unit of Luminous intensity.
 • Hertz , decibel , and Mach all are associated with sound wave.

S8. (a)

Sol. 24.

The separation of visible light into it’s different colors is known as dispersion.

S9. (a)

Sol.

 • Gravity is the weakest is all fundamental forces. Nuclear force is the strongest force.

S10. (d)

Sol.

 • Washing machine work’s on the principle of centrifugation

 

 

ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupon Code:- KPSC (Double Validity Offer)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

Physics Quiz in Malayalam)|For KPSC And HCA [3rd November 2021]_50.1

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

നവംബർ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.
Was this page helpful?
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?