Marathi govt jobs   »   Study Materials   »   Visual English Vocabulary Word

Visual English Vocabulary Word: Improve Your Vocabulary With Antonyms And Synonyms: 29 April 2022 | व्हिज्युअल English शब्दसंग्रह

Visual English Vocabulary Word: In this article we will see Visual English Vocabulary, English Vocabulary with meaning in Marathi, Visual English Vocabulary with its Synonyms and Antonyms, The Motive of the Visual English Vocabulary Words and Importance of Visual English Vocabulary.

Visual English Vocabulary Word
Article Name Visual English Vocab
Useful for All Competitive Exams
Category Study Material

Visual English Vocabulary Word: स्पर्धा परीक्षांसाठी अभ्यास करण्याऱ्या बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) हा एक खूप कठीण जाणारा विषय वाटतो. परंतु आजच्या जगात जवळ जवळ सर्व स्पर्धा परीक्षेत English Vocabulary (इंग्रजी शब्दसंग्रह) खूप प्रश्न विचारले जातात आणि त्यामुळे बरेच विधार्थी या विषयात चांगले गूण मिळवू शकत नाहीत. परंतु खरं सांगायचे म्हणजे English हा एक scoring विषय असून त्यातल्या प्रत्येक भागाचा चांगला अभ्यास केला तर नक्कीच यश मिळते. भाषेच्या विभागात कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि आपली एकूण गुणसंख्या वाढवण्यासाठी English Vocabulary वर चांगली पकड असणे फार महत्वाचे आहे. म्हणूनच Adda247-Marathi ने Visual English Vocabulary (व्हिज्युअल शब्दसंग्रह) आणि त्यांच्या अर्थांसह इच्छुकांची English Vocabulary सुधारित करण्यासाठी एक नवीन पुढाकार सुरू केला आहे.

Visual English Vocabulary Words

  1. Stash (verb)

Meaning; To hide

Meaning in Marathi: (काहीतरी) लपवलेल्या किंवा गुप्त ठिकाणी सुरक्षितपणे साठवणे.

Stash (verb) Meaning; To hide
Stash (verb) (काहीतरी) लपवलेल्या किंवा गुप्त ठिकाणी सुरक्षितपणे साठवणे.

Synonyms: burry, smuggle

Antonyms: expose, reveal

 

  1. Confabulate (verb)

Meaning; To speak casually with; to chat.

Meaning in Marathi: गप्पागोष्टी करणे

Confabulate (verb) Meaning; To speak casually with; to chat.
Confabulate (verb0 गप्पागोष्टी करणे

Synonyms: gossip, chitchat

Antonyms: silent, listen

 

3. Juxtapose (verb)

Meaning; To place side by side, especially for contrast or comparison.

Meaning in Marathi: शेजारी शेजारी ठेवणे, विशेषतः कॉन्ट्रास्ट किंवा तुलना करण्यासाठी.

Juxtapose (verb) Meaning; To place side by side, especially for contrast or comparison.
Juxtapose (verb) शेजारी ठेवणे, विशेषतः कॉन्ट्रास्ट किंवा तुलना करण्यासाठी.

Synonyms: compare

Antonyms: differ

4. Balk (verb)

Meaning; To stop, check, block.

Meaning in Marathi: अडथळा आणणे

Balk (verb) Meaning; To stop, check, block.
Balk (verb) अडथळा आणणे

Synonyms: restrict, curb

Antonyms: free, allow

 

5. Allay (Verb)

Meaning; To make quiet or put at rest; to pacify or appease; to quell; to calm.

Meaning in Marathi: शांत करणे

Allay (Verb) Meaning; To make quiet or put at rest; to pacify or appease; to quell; to calm
Allay (Verb):शांत करणे

Synonyms: lessen, pacify

Antonyms: increase, boost

Visual English Vocabulary Word: 27 April 2022

6. Stifle (verb)

Meaning; To repress, keep in (like controlling laugh)

Meaning in Marathi: दडपण्यासाठी, आत ठेवणे (हसण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासारखे)

Stifle (verb) Meaning; To repress, keep in (like controlling laugh)
Stifle (verb) दडपण्यासाठी, आत ठेवणे (हसण्यावर नियंत्रण ठेवण्यासारखे)

Synonyms: curb, hinder

Antonyms: free, overt

 

7. Wallow (verb)

Meaning; To live or exist in filth or in a sickening manner.

Meaning in Marathi: (माती चिखल इ. मध्ये) लोळणे

Wallow (verb) Meaning; To live or exist in filth or in a sickening manner.
Wallow (verb) (माती चिखल इ. मध्ये) लोळणे

Synonyms: bask

Antonyms: eschew

Visual English Vocabulary Word: 26 April 2022

8. Debilitate (verb)

Meaning; To make feeble; to weaken.

Meaning in Marathi: दुर्बल करणे

Debilitate (verb) Meaning; To make feeble; to weaken.
Debilitate (verb): दुर्बल करणे

Synonyms: weaken

Antonyms: strengthen

 

9. Buoyed (verb)

Meaning; To maintain or enhance enthusiasm or confidence

Meaning in Marathi: उत्साह किंवा आत्मविश्वास राखण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी

Buoyed (verb) Meaning; To maintain or enhance enthusiasm or confidence
Buoyed (verb): उत्साह किंवा आत्मविश्वास राखण्यासाठी किंवा वाढवण्यासाठी

Synonyms: cheer up

Antonyms: depress

10. Abduction (noun)

Meaning; The wrongful, and usually forcible, carrying off of a human being

Meaning in Marathi: चुकीचे, आणि सहसा जबरदस्तीने, एखाद्या मनुष्याला नेणे

Abduction (noun) Meaning; The wrongful, and usually forcible, carrying off of a human being
Abduction (noun) चुकीचे, आणि सहसा जबरदस्तीने, एखाद्या मनुष्याला नेणे

Synonyms: kidnap, capture

Antonyms: protect, release

Visual English Vocabulary Word: 25 April 2022

Adda247 App
Adda247 Marathi App

The Motive of the Visual English Vocabulary Words व्हिज्युअल इंग्रजी शब्दसंग्रहाचा हेतू

आपल्या सर्वांना माहित आहे की काहीतरी शिकण्यासाठी Visual आपल्या मनावर खोलवर प्रभाव पाडतात. या नवीन व्हिज्युअल शब्दसंग्रहात (Visual English Vocabulary), आम्ही आपल्याला दररोज Visual English Words आणि त्याचा  अर्थ, Synonyms, आणि Antonyms यासह नवीन शब्द देत आहोत जे आपल्याला विविध प्रकारच्या शब्दांसह परिचित करेल आणि आपली एकूण English Vocabulary वाढवेल.

Adda247 Marathi Telegram
Adda247 Marathi Telegram

Importance of Visual English Vocabulary Words | Visual English शब्दसंग्रहाचे महत्त्व

  • वाचन आकलन ज्यामधून इंग्रजी भाषेच्या विभागातील 50% प्रश्न आधारित आहेत, त्यास उमेदवारास चांगले वाचन कौशल्य असणे आवश्यक आहे आणि English Vocabulary वर चांगली पकड असणे आवश्यक आहे. एक चांगली English Vocabulary उमेदवारांना समजून घेण्यास अधिक चांगली समज देते ज्यामुळे त्यांना जास्तीत जास्त गुण मिळविण्यात फायदा होईल.
  • चांगली English Vocabulary एखाद्या उमेदवारास स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखतीत चांगला उपयोग होतो. जर त्याच्याकडे / तिच्याकडे चांगली English Vocabulary असेल तर उमेदवार उत्तम प्रकारे वाक्य तयार करू शकतो.
  • वाचन आकलन विभागाव्यतिरिक्त, English मध्ये अनेक चाचण्या आहेत जेथे English Vocabulary वापरली जाऊ शकतात.
  • तर चला दररोजच्या Visual English Vocabulary  ने तुमची English Vocabulary वाढवूयात

तुम्हाला हेही बगायला आवडेल:

Monthly Current Affairs in Marathi: March 2022

Monthly Current Affairs in Marathi: February 2022

Monthly Current Affairs in Marathi: January 2022

Monthly Current Affairs in Marathi: December 2022

Monthly Current Affairs in Marathi: November 2022

Also Read:

Fathers of Various Fields
Important Boundary Lines
The Lokpal and Lokayuktas Important Events of Indian Freedom Struggle
Parliament of India: Rajya Sabha Parliament of India: Lok Sabha
Nationalized Banks List 2022
Functions Of Zilla Parishad 
National Language Of India Social Reformers of Maharashtra- Part 1
MPSC Social Reformers of Maharashtra – Part 2 Atmosphere Layers
Maharashtra Budget 2022-23
Function of Zillha Parishad
Neighbouring Countries of India
UNESCO World Heritage Sites in India 2022
Economic Survey of Maharashtra 2021-22 Fundamental Duties: Article 51A 
UNESCO World Heritage Sites in India 2022 List of Satellites Launched by ISRO
Gandhian Era RBI and its Functions
Credit Control Methods of RBI Education Commissions and Committees before Independence
Main Passes of Himalayas Revolt of 1857 in India and Maharashtra
Forests in Maharashtra Prime Ministers: Role and Powers and Council of Ministers
President: Role and Power, Relevant Articles Indian States and their Capitals and Union Territories List
Governor General Of British India (Before 1857) Blood Circulatory System: Blood Vessels, Human blood and Heart

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Exam Prime Pack
Maharashtra Exam Prime Pack

Sharing is caring!

FAQs

Where I can get the Visual Vocab Daily Words

Adda247 Marathi is providing daily Visual English Vocab

Which is the best website for English Vocab

Adda247 Marathi is the best website for English Vocab