தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் | Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil August 2021 |_00.1
Tamil govt jobs   »   Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in...   »   Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in...

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil August 2021 | தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் தமிழில் PDF ஆகஸ்ட் 2021

Tamilnadu Monthly Current Affairs August – தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு விவகாரங்கள் TNPSC குரூப் 1, TNPSC குரூப் 2/2A, TNPSC குரூப் 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IB அல்லது BIS தேர்வுகளுக்கான தலைப்புச் செய்திகளாக மாற்றிய முக்கியமான செய்திகளுடன் Tamilnadu Monthly Current Affairs August (தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு விவகாரங்கள்) புதுப்பிப்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil August Overview (கண்ணோட்டம்):

Tamilnadu Monthly Current Affairs August (ஆகஸ்ட் தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு விவகாரங்கள்) என்பது தினசரி நடப்பு விவகாரங்களின் முழுமையான மாதாந்திர தொகுப்பாகும். எனவே, (தமிழ்நாடு நடப்பு விவகாரங்கள் ) Tamilnadu Current Affairs August பகுதியைத் தயாரிக்க உங்களுக்கு உதவ ஆகஸ்ட் 2021 யின் பொது அறிவு புதுப்பிப்பு இங்கே.TNPSC தேர்வுக்கான ஆகஸ்ட் மாத Tamilnadu Monthly Current Affairs August in Tamil ADDA247 யில் நடப்பு நிகழ்வுகளை தமிழில் படித்து பயன்பெறுங்கள். இந்த பகுதியைப் படித்த பிறகு, (தமிழ்நாடு நடப்பு விவகார வினாடி வினாவை) Tamilnadu Current Affairs August Quiz வெற்றிகரமாக முயற்சி செய்யலாம்.

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil August Download Here:

வெற்றி தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் ஆகஸ்ட் 2021

Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil August Conclusion (முடிவுரை):

தமிழில் தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு விவகாரங்களை (Tamilnadu Monthly Current AffairsAugust ) வழங்கும் முதல் வலைத்தளம் நாங்கள். நடப்பு விவகாரங்களை படித்தால், TNPSC, SSC, Bank தேர்வுகள் மற்றும் ரயில்வே தேர்வுகள் போன்ற போட்டித் தேர்வுகளில் அதிக மதிப்பெண்களைப் பெறுவீர்கள் என்று நாங்கள் உறுதியளிக்கிறோம். நீங்கள் இந்த தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு விவகாரங்களை (Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF August) இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.

Check also : தமிழ்நாடு பொது அறிவு கேள்வி-பதில்கள் PDF 2021

*****************************************************

More Related Links:

 

Coupon code- HAPPY-75% OFFER

தமிழ்நாடு மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் | Tamilnadu Monthly Current Affairs PDF in Tamil August 2021 |_50.1
ADDA247 TAMIL TIIC BATCH STARTS ON SEP 9 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?