Tamil govt jobs   »   Study Materials   »   Tirukkural (141-150) பிறனில் விழையாமை

திருக்குறள் (141-150) பிறனில் விழையாமை | Tirukkural (141-150) Not coveting another’s Wife | TNPSC Group 2 and 2a

திருக்குறள், சுருக்கமாகக் குறள், ஒரு தொல் தமிழ் மொழி இலக்கியமாகும். திருக்குறள், சங்க இலக்கிய வகைப்பாட்டில் பதினெண்கீழ்க்கணக்கு எனப்படும் பதினெட்டு நூல்களின் திரட்டில் இருக்கும் இந்நூல் குறள் வெண்பா என்னும் பாவகையினாலான 1,330 ஈரடிச் செய்யுட்களைக் கொண்டது. TIRUKKURAL முறையே அறம், பொருள், இன்பம் ஆகிய மூன்று பகுப்புகளை அல்லது தொகுப்புகளைக் கொண்டது.

Tirukkural 141-150 (குறள் 141-150)

திருக்குறள் பகுதியில், நாம் இன்று காணவிருக்கும் அதிகாரம் “பிறனில் விழையாமை/ Not coveting another’s Wife”.

Also Read : TIRUKKURAL 121-130 (அடக்கமுடைமை)

குறள் 141

பிறன்பொருளாள் பெட்டொழுகும் பேதைமை ஞாலத்து
அறம்பொருள் கண்டார்கண் இல்.

பொருள்:

பிறன் மனைவியிடத்து விருப்பம் கொள்ளும் அறியாமை, உலகில் அறநூல்களையும் பொருள் நூல்களையும் ஆராய்ந்து உணர்ந்தவர்களிடம் இல்லை.

Couplet 141

Who laws of virtue and possession’s rights have known,
Indulge no foolish love of her by right another’s own.

Explanation:

The folly of desiring her who is the property of another will not be found in those who know (the attributes of) virtue and (the rights of) property.

குறள் 142

அறன்கடை நின்றாருள் எல்லாம் பிறன்கடை
நின்றாரின் பேதையார் இல்.

பொருள்:

பிறன் மனைவியை அடைவதற்குத் துணிந்தவர்கள் அறவழியை விடுத்துத் தீயவழியில் செல்லும் கடைநிலை மனிதர்களைக் காட்டிலும் கீழானவர்கள்.

Couplet 142

No fools, of all that stand from virtue’s pale shut out,
Like those who longing lurk their neighbour’s gate without.

Expalnation:

Among all those who stand on the outside of virtue, there are no greater fools than those who stand outside their neighbour’s door.

குறள் 143

விளிந்தாரின் வேறல்லர் மன்ற தெளிந்தாரில்
தீமை புரிந்து ஒழுகு வார்.

பொருள்:

நம்பிக் பழகியவர் வீட்டில், அவரது மனைவியிடம் தகாத செயலில் ஈ.டுபட முனைகிறவன், உயிர் இருந்தும் பிணத்திற்கு ஒப்பானவனேயாவான்.

Couplet 143

They’re numbered with the dead, e’en while they live, -how otherwise?
With wife of sure confiding friend who evil things devise.

Explanation:

Certainly they are no better than dead men who desire evil towards the wife of those who undoubtingly confide in them.

Also Read : TIRUKKURAL 101-110 (செய்ந்நன்றியறிதல்)

குறள் 144

எனைத்துணையர் ஆயினும் என்னாம் தினைத்துணையும்
தேரான் பிறனில் புகல்.

பொருள்:

பிழை புரிகிறோம் என்பதைத் தினையளவுகூடச் சிந்தித்துப் பாராமல், பிறன் மனைவியிடம் விருப்பம் கொள்வது, எத்துணைப் பெருமையுடையவரையும் மதிப்பிழக்கச் செய்துவிடும்.

Couplet 144

How great soe’er they be, what gain have they of life,
Who, not a whit reflecting, seek a neighbour’s wife.

Explanation:

However great one may be, what does it avail if, without at all considering his guilt, he goes unto the wife of another ?

குறள் 145

எளிதென இல்லிறப்பான் எய்துமெஞ் ஞான்றும்
விளியாது நிற்கும் பழி.

பொருள்:

எளிதாக அடையலாம் என எண்ணிப் பிறனுடைய மனைவியிடம் முறைகேடாக நடப்பவன் என்றும் அழியாத பழிக்கு ஆளாவான்.

Couplet 145

‘Mere triflel’ saying thus, invades the home, so he ensures.
A gain of guilt that deathless aye endures.

Explanation:

He who thinks lightly of going into the wife of another acquires guilt that will abide with him imperishably and for ever.

குறள் 146

பகைபாவம் அச்சம் பழியென நான்கும்
இகவாவாம் இல்லிறப்பான் கண்.

பொருள்:

பிறன் மனைவியிடம் முறைகேடாக நடக்க நினைப்பவனிடமிருந்து பகை, தீமை, அச்சம், பழி ஆகிய நான்கும் நீங்குவதில்லை.

Couplet 146

Who home ivades, from him pass nevermore,
Hatred and sin, fear, foul disgrace; these four.

Explanation:

Hatred, sin, fear, disgrace; these four will never leave him who goes in to his neighbour’s wife.

Also Read : TIRUKKURAL 111-120 (நடுவு நிலைமை)

குறள் 147

அறனியலான் இல்வாழ்வான் என்பான் பிறனியலாள்
பெண்மை நயவா தவன்.

பொருள்:

பிறன் மனைவியிடம் பெண்மை இன்பத்தை நாடிச் செல்லாதவனே அறவழியில் இல்வாழ்க்கை மேற்கொண்டவன் எனப்படுவான்.

Couplet 147

Who sees the wife, another’s own, with no desiring eye
In sure domestic bliss he dwelleth ever virtuously.

Explanation:

He who desires not the womanhood of her who should walk according to the will of another will be praised as a virtuous house-holder.

குறள் 148

பிறன்மனை நோக்காத பேராண்மை சான்றோர்க்கு
அறனொன்றோ ஆன்ற வொழுக்கு.

பொருள்:

வேறொருவன் மனைவியைக் காம எண்ணத்துடன் நோக்காத பெருங்குணம் அறநெறி மட்டுமன்று; அது ஒழுக்கத்தின் சிகரமும் ஆகும்.

Couplet 148

Manly excellence, that looks not on another’s wife,
Is not virtue merely, ’tis full ‘propriety’ of life.

Explanation:

That noble manliness which looks not at the wife of another is the virtue and dignity of the great.

குறள் 149

நலக்குரியார் யாரெனின் நாமநீர் வைப்பின்
பிறர்க்குரியாள் தோள்தோயா தார்.

பொருள்:

பிறன் மனைவியின் தோளைத் தீண்டாதவரே கடல் சூழ் இவ்வுலகின் பெருமைகளை அடைவதற்குத் தகுதியுடையவர்.

Couplet 149

Who ‘re good indeed, on earth begirt by ocean’s gruesome tide?
The men who touch not her that is another’s bride

Explanation:

Is it asked, “who are those who shall obtain good in this world surrounded by the terror-producing sea ?” Those who touch not the shoulder of her who belongs to another.

குறள் 150

அறன்வரையான் அல்ல செயினும் பிறன்வரையாள்
பெண்மை நயவாமை நன்று.

பொருள்:

பிறன் மனைவியை விரும்பிச் செயல்படுவது அறவழியில் நடக்காதவர் செயலைவிடத் தீமையானதாகும்.

Couplet 150

Though virtue’s bounds he pass, and evil deeds hath wrought;
At least, ’tis good if neighbour’s wife he covet not.

Explanation:

Though a man perform no virtuous deeds and commit (every) vice, it will be well if he desire not the womanhood of her who is within the limit (of the house) of another.

 

இது போன்ற தேர்விற்கான பாடக்குறிப்புகளுக்கு ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

திருக்குறள் (141-150) பிறனில் விழையாமை | Tirukkural (141-150) Not coveting another's Wife | TNPSC Group 2 and 2a_40.1
TNPSC Group 4 & 2 GENERAL TAMIL Batch Live Classes By Adda247

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

Download your free content now!

Congratulations!

திருக்குறள் (141-150) பிறனில் விழையாமை | Tirukkural (141-150) Not coveting another's Wife | TNPSC Group 2 and 2a_60.1

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

திருக்குறள் (141-150) பிறனில் விழையாமை | Tirukkural (141-150) Not coveting another's Wife | TNPSC Group 2 and 2a_70.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF ஜூலை 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.