டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப்- 4 பாடத்திட்டம் | TNPSC GROUP 4 SYLLABUS |_00.1
Tamil govt jobs   »   Job Notification   »   TNPSC GROUP 4 SYLLABUS

TNPSC குரூப்- 4 பாடத்திட்டம் | TNPSC GROUP 4 SYLLABUS

Table of Contents

TNPSC GROUP 4 SYLLABUS: TNPSC(டி.என்.பி.எஸ்.சி) குரூப்- 4 பதவிகளில்  தேர்வர்களை நேரடியாக ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்காக ஒருங்கிணைந்த சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வு – 4 (குரூப்- 4) ஐ தமிழ்நாடு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டி.என்.பி.எஸ்.சி) தமிழ்நாடு மாநிலத்தில் நடத்துகிறது. டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப்- 4 ஆண்டுக்கு ஒரு முறை மட்டுமே நடத்தப்படும் தேர்வு.  கொரோனா காரணமாக இரண்டு ஆண்டுகளாக எந்த அறிவிப்பும் TNPSC ஆல் வெளியிடப்படவில்லை.  TNPSC குரூப் 4  பாடத்திட்டத்தைப் பற்றி விவாதிப்பதற்கு முன், முதலில் TNPSC GROUP 4 தேர்வு முறைக்கு வருவோம்.

TNPSC GROUP 4: தேர்வு முறை (Exam pattern):

 • TNPSC குரூப் 4   தேர்வில்  200 கொள்குறி வினாக்கள் (MCQ’s) இருக்கும்.
 • முதல் 100 கேள்விகள் மொழி பாடத்திலும் மற்ற 100 கேள்விகளில், 75 கேள்விகள் பொது அறிவு பிரிவிலிருந்தும், மீதமுள்ள 25 கேள்விகள் திறனறிவு மற்றும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவு பிரிவிலிருந்தும் (ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் மொழிகளில்)  உள்ளன.
 • TNPSC குரூப் 4 தேர்வின் காலம் அதிகபட்சம் 300 மதிப்பெண்களுக்கு 3 மணி நேரம் ஆகும்.

TNPSC GROUP 4 (குரூப்- 4): பாடத்திட்டம் (SYLLABUS)

TNPSC GROUP 4 :பொது அறிவு (GENERAL STUDIES) 

UNIT 1(அலகு 1): பொது அறிவியல் (General Science) :

 • இயற்பியல் (Physics): பேரண்டத்தின் அமைப்பு பொது அறிவியல் விதிகள் – புதிய உருவாக்கமும், கண்டுபிடிப்புகளும் – தேசிய அறிவியல் ஆராய்ச்சிக் கூடங்கள் பருப்பொருளின் பண்புகளும், இயக்கங்களும் – இயற்பியல் அளவுகள், அளவீடுகள், மற்றும் அலகுகள் விசை, இயக்கம் மற்றும் ஆற்றல் காந்தவியல், மின்சாரவியல் மற்றும் மின்னனுவியல் – வெப்பம், ஒளி மற்றும் ஒலி.
 • வேதியியல் (Chemistry): தனிமங்கள் மற்றும் சேர்மங்கள் – அமிலங்கள், காரங்கள் மற்றும் உப்புகள் செயற்கை உரங்கள், உயிர் கொல்லிகள் – நுண்ணுயிர் கொல்லிகள்.
 • தாவரவியல் (Botany): வாழ்க்கை அறிவியலின் முக்கிய கருத்துக்கள் – உயிரினங்களின் பல்வேறு வகைகள் – உணவூட்டம் மற்றும் திட்ட உணவு – சுவாசம்.
 • விலங்கியல் (Zoology): இரத்தம் மற்றும் இரத்த சுழற்சி- இனப்பெருக்க மண்டலம் – சுற்றுச்சூழல், சூழ்நிலையியல், ஆரோக்கியம் மற்றும் சுகாதாரம் – மனிதனின் நோய்கள் – பரவும் மற்றும் பரவா நோய்கள் உட்பட – தற்காத்தல் மற்று தீர்வுகள் – விலங்குகள், தாவரங்கள் மற்றும் மனித வாழ்வு.

 

UNIT II (அலகு II): நடப்பு நிகழ்வுகள் (Current Affairs):

 • வரலாறு (History): நடப்பு நிகழ்வுகளின் பதிவுகள் -தேசியம், தேசிய சின்னங்கள் – மாநிலங்களின் தோற்றம் செய்திகளில் இடம்பெறும் புகழ்பெற்ற நபர்கள் மற்றும் இடங்கள் – விளையாட்டு மற்றும் போட்டிகள் – நூல்களும் நூலாசிரியர்களும் – விருதுகளும் மற்றும் பட்டங்களும் – இந்தியாவும் அதன் அண்டை நாடுகளும்.
 • அரசியல் அறிவியல் (Political Science): பொதுத்தேர்தல் நடத்துவதில் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் 2. இந்தியாவில் உள்ள அரசியல் கட்சிகளும் அரசியல் முறையும் 3. பொதுமக்கள் விழிப்புணர்வு மற்றும் பொது மக்கள் நிர்வாகம் 4. சமூக நலம் சார்ந்த அரசு திட்டங்கள், அதன் பயன்பாடுகள்.
 • புவியியல் (Geography): புவி நிலக்குறியீடுகள்.
 • பொருளாதாரம் (Economy): சமூக பொருளாதார நடப்பு பிரச்சனைகள்.
 • அறிவியல் (Science) : அறிவியல் மற்றும் தொழில் நுட்பவியலில் தற்கால கண்டுபிடிப்புகள்.

 

UNIT III (அலகு III): புவியியல் (Geography):

பூமியும் பேரண்டமும் – சூரிய குடும்பம் – பருவக் காற்று, மழைபொழிவு, காலநிலை மற்றும் தட்பவெப்பநிலை நீர்வள ஆதாரங்கள் இந்தியாவிலுள்ள ஆறுகள் மண்வகைகள், கனிமங்கள் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் காடுகள் மற்றும் வனஉயிர்கள் – – விவசாய முறைகள் – போக்குவரத்து மற்றும் தரைவழி போக்குவரத்து மற்று தகவல் பரிமாற்றம் – சமூக புவியியல் – மக்கட் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவல் – இயற்கை பேரழிவுகள் – பேரிடர் நிர்வாகம்.

 

UNIT IV (அலகு IV): இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு வரலாறு மற்றும் பண்பாடு (History and Culture of India and Tamil Nadu):

சிந்து சமவெளி நாகரிகம் – குப்தர்கள், டெல்லி சுல்தான்கள், மொகலாயர்கள் மற்றும் மராட்டியர்கள் – விஜயநகரத்தின் காலம் மற்றும் பாமினிகள் – தென் இந்நிய வரலாறு, பண்பாடு மற்றும் தமிழ் மக்களின் புராதாணம் – இந்தியா சுதந்திரம் பெற்றது வரை – இந்திய பண்பாட்டின் இயல்புகள் – வேற்றுமையில் ஒற்றுமை – இனம், நிறம், மொழி, பழக்க வழக்கங்கள், இந்தியா மதச் சார்பற்ற நாடு – பகுத்தறிவாளர்களின் எழுச்சி – தமிழ்நாட்டில் திராவிட இயக்கம் – அரசியல் கட்சிகள், பிரபலமான திட்டங்கள்.

 

UNIT V (அலகு V): இந்திய அரசியல் (Indian politics) :

இந்திய அரசியல் அமைப்பு – அரசியல் அமைப்பின் முகவுரை – அரசியல் அமைப்பின் சிறப்பியல்புகள் – மத்திய, மாநில மற்றும் மத்திய ஆட்சிப்பகுதிகள் – குடியுரிமை – உரிமைகளும் கடமைகளும் – அடிப்படை உரிமைகள் – அடிப்படை கடமைகள் – மனித உரிமை சாசனம் – இந்தியநாடாளுமன்றம் – பாராளுமன்றம் – மாநில நிர்வாகம் – மாநில சட்ட மன்றம் – சட்ட சபை உள்ளாட்சி அரசு – பஞ்சாயத்து ராஜ் – தமிழ்நாடு இந்தியாவில் நீதித்துறையின் அமைப்பு – சட்டத்தின் ஆட்சி – தக்க சட்ட முறை தேர்தல்கள் – அலுவலக மொழி மற்றும் அட்டவணை VIII – பொது வாழ்வில் ஊழல் – ஊழலுக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் மத்திய லஞ்ச ஒழிப்பு ஆணையம் லோக் – அதாலத் – முறை மன்ற நடுவர்(Ombudsman), இந்திய தணிக்கை மற்றும் கண்காணிப்பு தலைவர் (Comptroller and Auditor General) தகவல் அறியும் உரிமை – பெண்கள் – முன்னேற்றம் – நுகர்வோர் பாதுகாப்பு அமைப்புகள்.

 

UNIT VI(அலகு VI): இந்தியப் பொருளாதாரம் (Indian Economy):

இந்தியப் பொருளாதாரத்தின் இயல்புகள் – ஐந்தாண்டு திட்டங்கள் – மாதிரிகள் – ஒரு மதிப்பீடு – நில சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் வேளாண்மை – வேளாண்மையில் அறிவியலின் பயன்பாடு – தொழில் வளர்ச்சி – கிராம நலம் சார்ந்த திட்டங்கள் சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனைகள் மக்கட் தொகை, கல்வி, சுகாதாரம் வேலைவாய்ப்பு, வறுமை தமிழகத்தின் பொருளாதார போக்கு.

 

UNIT VII (அலகு VII): இந்திய தேசிய இயக்கம் (Indian National Movement):

தேசிய மறுமலர்ச்சி – தேசத்தலைவர்களின் எழுச்சி – காந்தி, நேரு, தாகூர் – பல்வேறு போராட்ட முறைகள் – சுதந்திர போராட்டத்தில் தமிழ் நாட்டின் பங்கு இராஜாஜி, வ.உ.சி., பெரியார், பாரதியார் மற்றும் பலர்.

 

UNIT VIII (அலகு VIII): திறனறிவு மற்றும் புத்திக் கூர்மை தேர்வுகள் (APTITUDE & MENTAL ABILITY TESTS):

தகவல்களை விவரங்களாக மாற்றுதல் விவரம் சேகரித்தல், தொகுத்தல் மற்றும் – பார்வைக்கு உட்படுத்துதல் – அட்டவணைகள், புள்ளி விவர வரைபடங்கள், வரைபடங்கள் -விவர பகுப்பாய்வு விளக்கம் – சுருக்குதல் – சதவிகிதம் – மீப்பெரு பொது(HCF) வகுத்தி மீச்சீறு பொது மடங்கு (LCM) – விகிதம் மற்றும் சரிவிகிதம் – தனிவட்டி – கூட்டுவட்டி – பரப்பளவு – கனஅளவு – நேரம் மற்றும் வேலை – தர்க்க அறிவு – புதிர்கள் – பகடை – கானொளி தர்க்க அறிவு – எண் கணித தர்க்க அறிவு – எண் தொடர்கள்.

 

TNPSC GROUP 4: பொதுத் தமிழ் (General Tamil) :

பகுதி – (அ) இலக்கணம்:

 1. பொருத்துதல் – பொருத்தமான பொருளைத் தேர்வு செய்தல்; (ii) புகழ் பெற்ற நூல் நூலாசிரியர்
 2. தொடரும் தொடர்பும் அறிதல் (i) இத்தொடரால் குறிக்கப்பெறும் சான்றோர் (ii) அடைமொழியால் குறிக்கப்பெறும் நூல்
 3. பிரித்தெழுதுக
 4. எதிர்ச்சொல்லை எடுத்தெழுதுதல்
 5. பொருந்தாச் சொல்லைக் கண்டறிதல்
 6. பிழை திருத்தம் (i) சந்திப்பிழையை நீக்குதல் (ii) ஒருமை பன்மை /பிழைகளை நீக்குதல் மரபுப் பிழைகள், வழுவுச் சொற்களை நீக்குதல் / பிறமொழிச் சொற்களை நீக்குதல்
 7. ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நேரான தமிழ்ச் சொல்லை அறிதல்
 8. ஒலி வேறுபாடறிந்து சரியான பொருளையறிதல
 9. ஓரெழுத்து ஒருமொழி உரிய பொருளைக் கண்டறிதல்
 10. வேர்ச்சொல்லைத் தேர்வு செய்தல்
 11. வேர்ச்சொல்லைக் கொடுத்து / வினைமுற்று, வினையெச்சம், வினையாலணையும் பெயர், தொழிற் பெயரை / உருவாக்கல்
 12. அகர வரிசைப்படி சொற்களைச் சீர் செய்தல்
 13. சொற்களை ஒழுங்குபடுத்தி சொற்றொடராக்குதல்
 14. பெயர்ச்சொல்லின் வகையறிதல்
 15. இலக்கணக் குறிப்பறிதல்
 16. விடைக்கேற்ற வினாவைத் தேர்ந்தெடுத்தல்
 17. எவ்வகை வாக்கியம் எனக் கண்டெழுதுதல்
 18. தன்வினை, பிறவினை, செய்வினை, செயப்பாட்டு வினை வாக்கியங்களைக் கண்டெழுதுதல்
 19. உவமையால் விளக்கப்பெறும் பொருத்தமான பொருளைத் தேர்ந்தெழுதுதல்
 20. எதுகை, மோனை, இயைபு இவற்றுள் ஏதேனும் ஒன்றைத் தேர்ந்தெழுதுதல்

 

பகுதி – (ஆ) இலக்கியம்:

 1. திருக்குறள் தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், தொடரை நிரப்புதல் (பத்தொன்பது அதிகாரம் மட்டும்)

அன்பு – பண்பு – கல்வி-கேள்வி-அறிவு -அடக்கம், ஒழுக்கம், பொறை, நட்பு, வாய்மை, காலம், வலி, ஒப்புரவறிதல், செய்நன்றி, சான்றாண்மை, பெரியாரைத்துணைக்கோடல், பொருள்செயல்வகை, வினைத்திட்பம், இனியவை கூறல்.

 1. அறநூல்கள் நாலடியார், நான்மணிக்கடிகை, பழமொழிநானூறு, முதுமொழிக்காஞ்சி, திரிகடுகம், இன்னா நாற்பது, இனியவை நாற்பது, சிறுபஞ்சமூலம், ஏலாதி, ஒளவையார் பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள், பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்களில் பிற செய்திகள்.
 2. கம்பராமாயணம் – தொடர்பான செய்திகள் மேற்கோள்கள், பா வகை, சிறந்த தொடர்கள்.
 3. புறநானூறு – அகநானுறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறுநூறு, கலித்தொகை தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள் அடிவரையறை, எட்டுத்தொகை, பத்துப்பாட்டு நூல்களில் உள்ள பிற செய்திகள்.
 4. சிலப்பதிகாரம்-மணிமேகலை-தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறந்த தொடர்கள் உட்பிரிவுகள் மற்றும் ஐம்பெரும்-ஐஞ்சிறுங் காப்பியங்கள் தொடர்பான செய்திகள்.
 5. பெரியபுராணம் – நாலாயிர திவ்வியப்பிரபந்தம் – திருவிளையாடற் புராணம் – தேம்பாவணி – சீறாப்புராணம் தொடர்பான செய்திகள்.
 6. சிற்றிலக்கியங்கள் :திருக்குற்றாலக்குறவஞ்சி – கலிங்கத்துப்பரணி – முத்தொள்ளாயிரம், தமிழ்விடு தூது – நந்திக்கலம்பகம், விக்கிரமசோழன் உலா, முக்கூடற்பள்ளு, காவடிச்சிந்து, திருவேங்கடத்தந்தாதி, முத்துக்குமாரசுவாமி பிள்ளைத் தமிழ், பெத்தலகேம் குறவஞ்சி, அழகர் கிள்ளைவிடுதூது, இராஜராஜன் சோழன் உலா தொடர்பான செய்திகள்.
 7. மனோன்மணியம் – பாஞ்சாலி சபதம் – குயில் பாட்டு – இரட்டுற மொழிதல் (காளமேகப்புலவர் -அழகிய சொக்கநாதர் தொடர்பான செய்திகளி
 8. நாட்டுப்புறப்பாட்டு – சித்தர் பாடல்கள் தொடர்பான செய்திகள்.
 9. சமய முன்னோடிகள் அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர், மாணிக்கவாசகர், திருமூலர், குலசேகர ஆழ்வார், ஆண்டாள், சீத்தலைச் சாத்தனார், எச்.ஏ.கிருஷ்ண பிள்ளை, உமறுப்புலவர் தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புப் பெயர்கள்.

 

பகுதி –இ தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும்:

 1. பாரதியார், பாரதிதாசன், நாமக்கல் கவிஞர், கவிமணி தேசிக விநாயகம் பிள்ளை தொடர்பான செய்திகள், சிறந்த தொடர்கள், சிறப்புப் பெயர்கள்.
 2. மரபுக்கவிதை – முடியரசன், வாணிதாசன், சுரதா, கண்ணதாசன், உடுமலைநாராயணகவி, பட்டுக்கோட்டை கல்யாணசுந்தரம், மருதகாசி தொடர்பான செய்திகள், அடைமொழிபெயர்கள்.
 3. புதுக் கவிதை – ந.பிச்சமூர்த்தி, சி.சு.செல்லப்பா, தருமு சிவராமு, பசுவய்யா, இரா.மீனாட்சி, சி.மணி, சிற்பி, மு.மேத்தா, ஈரோடு தமிழன்பன், அப்துல்ரகுமான், கலாப்ரியா, கல்யாண்ஜி, ஞானக் கூத்தன், தேவதேவன், சாலை இளந்திரையன், சாலினி இளந்திரையன், ஆலந்தூர் மோகனரங்கன் – தொடர்பான செய்திகள், மேற்கோள்கள், சிறப்புத் தொடர்கள் மற்றும் எழுதிய நூல்கள்.
 4. தமிழில் கடித இலக்கியம் – நாட்குறிப்பு. நேரு – காந்தி – மு.வ. – அண்ணா – ஆனந்தரங்கம் பிள்ளை நாட்குறிப்பு தொடர்பான செய்திகள்.
 5. நாடகக்கலை – இசைக்கலை தொடர்பான செய்திகள்
 6. தமிழில் சிறுகதைகள் தலைப்பு – ஆசிரியர் – பொருத்துதல்
 7. கலைகள் – சிற்பம் – ஓவியம் – பேச்சு – திரைப்படக்கலை தொடர்பான செய்திகள்
 8. தமிழின் தொன்மை செய்திகள் தமிழ் மொழியின் சிறப்பு, திராவிட மொழிகள் தொடர்பான
 9. உரைநடை – மறைமலையடிகள், பரிதிமாற்கலைஞர், ந.மு.வேங்கடசாமி நாட்டார், ரா.பி. சேதுப் பிள்ளை, திரு.வி.க., வையாபுரிப்பிள்ளை – மொழி நடை தொடர்பான செய்திகள்.
 10. உவே.சாமிநாத ஐயர், தெ.பொ.மீனாட்சி சுந்தரனார். சி.இலக்குவனார் தமிழ்ப்பணி தொடர்பான செய்திகள்
 11. தேவநேயப்பாவாணர் – அகரமுதலி, பாவலரேறு பெருஞ் சித்திரனார், தமிழ்த்தொண்டு தொடர்பான செய்திகள்
 12. ஜி.யு.போப் – வீரமாமுனிவர் தமிழ்த்தொண்டு சிறப்புத் தொடர்கள்
 13. பெரியார் – அண்ணா – முத்துராமலிங்கத் தேவர் – அம்பேத்கர் – காமராசர் – சமுதாயத் தொண்டு.
 14. தமிழகம் ஊரும் பேரும், தோற்றம் மாற்றம் பற்றிய செய்திகள்
 15. உலகளாவிய தமிழர்கள் சிறப்பும் – பெருமையும் – தமிழ்ப் பணியும்
 16. தமிழ்மொழியில் அறிவியல் சிந்தனைகள் தொடர்பான செய்திகள்
 17. தமிழ் மகளிரின் சிறப்பு – அன்னி பெசண்ட் அம்மையார், மூவலூர் ராமாமிர்தத்தம்மாள், டாக்டர்.முத்துலட்சுமி ரெட்டி. விடுதலைப் போராட்டத்தில் மகளிர் பங்கு (தில்லையாடி வள்ளியம்மை, ராணி மங்கம்மாள்)
 18. தமிழர் வணிகம் – தொல்லியல் ஆய்வுகள் – கடற் பயணங்கள் – தொடர்பான செய்திகள்
 19. உணவே மருந்து – நோய் தீர்க்கும் மூலிகைகள் தொடர்பான செய்திகள்
 20. சமயப் பொதுமை உணர்த்திய தாயுமானவர். இராமலிங்க அடிகளார், திரு.வி. கல்யாண சுந்தரனார் தொடர்பான செய்திகள் – மேற்கோள்கள்.

 

வெற்றி வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் August 2nd Week 2021

 

TNPSC GROUP 4 : GENERAL ENGLISH

PART A Grammar:

 1. Match the following words and Phrases given in Column A with their meanings in Column B.
 2. Choose the correct ‘Synonyms’ for the underlined word from the options given
 3. Choose the correct ‘Antonyms’ for the underlined word from the options given
 4. Select the correct word (Prefix, Suffix)
 5. Fill in the blanks with suitable Article
 6. Fill in the blanks with suitable Preposition
 7. Select the correct Question Tag
 8. Select the correct Tense
 9. Select the correct Voice
 10. Fill in the blanks (Infinitive, Gerund, Participle)
 11. Identify the sentence pattern of the following sentence (Subject, Verb, Object….) Blanks with correct ‘Homophones’
 12. Find out the Error (Articles, Prepositions, Noun, Verb, Adjective and Adverb)
 13. Comprehension
 14. Select the correct sentence
 15. Find out the odd words (Verb, Noun, Adjective and Adverb)
 16. Select the correct Plural forms
 17. Identify the sentence (Simple, Compound, Complex Sentences)
 18. Identify the correct Degree.
 19. Form a new word by blending the words.
 20. Form compound words (Eg. Noun+Verb, Gerund+Noun)

 

READ MORE: TamilNadu State GK in Tamil

 

Part-B Literature:

 1. Figures of speech observed in the following Poems: Alliteration – Allusion – Simile – Metaphor – Personification – Oxymoron – Onomatopoeia – Anaphora – Ellipsis – Rhyme Scheme – Rhyming Words – Repetition – Apostrophe

A Psalm of Life – Women’s Rights – The Nation United – English words Snake – The Man He Killed – Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116- The Solitary Reaper – Be the Best – O Captain My Captain – Laugh and Be Merry – Earth – Don’t quit – The Apology – Be Glad your Nose is on your face – A sonnet for my Incomparable Mother – The Flying Wonder – To a Millionaire – The Piano – Manliness – Going for water – The cry of the Children Migrant Bird Shilpi.

 1. Appreciation Questions from Poetry: A Psalm of Life – Women’s Rights – The Nation United – English words Snake – The Man He Killed – Off to outer space tomorrow morning – Sonnet No.116- The Solitary Reaper – Be the Best – O Captain My Captain – Laugh and Be Merry – Earth – Don’t quit – The Apology – Be Glad your Nose is on your face- A sonnet for my Incomparable Mother – The Flying Wonder- To a Millionaire – The Piano – Manliness – Going for water – The cry of the Children – Migrant Bird Shilpi.
 2. Important lines from Poems: Where the mind is without fear – The Solitary Reaper – Going for water – A Psalm of Life – Be the Best – Sonnet No.116
 3. Questions on the Biography of: Mahatma Gandhi – Jawaharlal Nehru – Subash Chandra Bose – Helen Keller Kalpana Chawala – Dr.Salim Ali – Rani of Jhansi – Nelson Mandela – Abraham Lincoln
 4. Questions on Shakespeare’s: Merchant of Venice (Act IV Court Scene) – Julius Ceasar (Act III Scene 2) – Sonnet 116
 5. Questions from Oscar Wilde’s: The Model Millionaire – The Selfish Giant
 6. Dr.Karl Paulnack: Music-The Hope Raiser
 7. Comprehension Questions from the following Motivational Essays: Gopala Krishna Gokhale’s Speech on 25th July in Mumbai in response to The address presented to him by students- Dale Carnegie’s ‘The Road to success- Dr.APJ Abdul Kalam’s ‘Vision for the Nation’ (from ‘India2020’) – Ruskin Bond’s ‘Our Local Team’ – Hope Spencer’s ‘Keep your spirits high’ – Deepa Agarwal’s ‘After the storm’ – Brian patten’s ‘You can’t be that no you can’t be that’
 8. Comprehension Questions from the following description of Places: Ahtushi Deshpande’s ‘To the land of snow’ – Manohar Devadoss – Yaanai Malai – Brihadeesvarar Temple
 9. British English – American English

Part-C Authors and their Literary Works:

 1. Match the Poems with the Poets: A psalm of Life – Be the Best – The cry of the children – The Piano – Manliness Going for water – Earth -The Apology – Be Glad your Nose is on your face – The Flying Wonder -Is Life But a Dream – Be the Best – O captain My Captain – Snake – Punishment in Kindergarten – Where the Mind is Without fear – The Man He Killed – Nine Gold Medals.
 2. Which Nationality the story belongs to?: The selfish Giant – The Lottery Ticket – The Last Leaf – How the Camel got its Hump – Two Friends – Refugee – The Open Window.
 3. Identify the Author with the short story: The selfish Giant – The Lottery Ticket – The Last Leaf- How the Camel got its Hump – Two Friends – Refugee – The Open Window – A Man who Had no Eyes – The Tears of the Desert – Sam The Piano – The face of Judas Iscariot – Swept Away – A close encounter – Caught Sneezing – The Wooden Bowl – Swami and the sum..
 4. Whose Auto biography / Biography is this?
 5. Which Nationality the Poet belongs to? Robert Frost – Archibald Lampman – D.H. Lawrence – Rudyard Kipling Kamala Das – Elizabeth Barrett Browning – Famida Y. Basheer – Thomas Hardy – Khalil Gibran – Edgar A. Guest – Ralph Waldo Emerson – Jack Prelutsky – F. Joanna – Stephen Vincent Benet – William Shakespeare – William Wordsworth – H.W. Long Fellow – Annie Louisa walker – Walt Whitman – V.K. Gokak.
 6. Characters, Quotes, Important Lines from the following works of Indian Authors:

Sahitya Akademi Award winner: Thakazhi Sivasankaran Pillai – ‘Farmer’

Kamala Das- 1. Punishment in Kindergarten 2. My Grandmother’s House

R.K. Narayan – Swami and the sum – Rabindranath Tagore – Where the mind is without fear – Dhan Gopal Mukherji – Kari, The Elephant – Deepa Agarwal – After the Storm – Dr. APJ Abdul Kalam – Vision for the Nation

Indra Anantha Krishna- The Neem Tree – Lakshmi Mukuntan- The Ant Eater and the Dassie – Dr. Neeraja Raghavan – The Sun Beam.

 1. Drama Famous lines, characters, quotes from:Julius Caesar – The Merchant of Venice
 2. Match the Places, Poet, Dramatist, Painter with suitable option
 3. Match the following Folk Arts with the Indian State/Country
 4. Match the Author with the Relevant Title/Character
 5. Match the Characters with Relevant Story Title: The Selfish Giant – How the camel got its hump – The Lottery ticket – The Last Leaf – Two friends – Refugee – Open window – Reflowering – The Necklace Holiday.
 6. About the Poets: Rabindranath Tagore – Henry Wordsworth Longfellow – Anne Louisa Walker -V K Gokak – Walt Whitman – Douglas Malloch.
 7. About the Dramatists: William Shakespeare – Thomas Hardy
 8. Mention the Poem in which these lines occur: Granny, Granny, please comb My Hair – With a friend – To cook and Eat – To India – My Native Land – A tiger in the Zoo – No men are foreign Laugh and be Merry – The Apology – The Flying Wonder.
 9. Various works of the following Authors: Rabindranath Tagore – Shakespeare – William Wordsworth – H.W. Longfellow – Anne Louisa Walker – Oscar Wilde – Pearl S. Buck.
 10. What is the theme observed in the Literary works?: Snake – The Mark of Vishnu – Greedy Govind – Our Local Team Where the mind is without fear – Keep your spirits high – Be the best Bat – The Piano – The Model Millionaire – The Cry of the Children – Migrant bird – Shilpi.
 11. Famous Quotes – Who said this?
 12. To Which period the Poets belong: William Shakespeare – Walt Whitman – William Wordsworth – H.W. Longfellow Annie Louisa Walker – D.H. Lawrence.
 13. Matching the Poets and Poems: Discovery – Biking – Inclusion – Granny, Granny, please comb My Hair – With a Friend – To cook and Eat – Bat – To India – My Native Land – A tiger in the Zoo – No men are foreign – Laugh and be Merry – Earth- The Apology – The Flying Wonder – Off to outer space tomorrow morning – Be the best Is life, but a dream – Women’s rights The Nation united – English words – Snake – The man he killed.
 14. Nature centered Literary works and Global issue Environment and Conservation: Flying with moon on their wings – Migrant bird – Will Thirst Become – Unquenchable? – Going for Water – Swept away – Gaia tells her.

 

READ MORE: TNPSC Group 4 Notification 2021

 

TNPSC GROUP 4: Conclusion (முடிவுரை):

TNPSC GROUP 4 பாடத்திட்டம் மாணவர்களுக்கு பயன்படும் வகையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பாடத்திட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தலைப்புகளையும் படித்தால் போதுமானது. எளிதில் TNPSC GROUP 4 தேர்வில் வெற்றி பெறலாம்.

 

TNPSC GROUP 4 தேர்வு(GROUP 4 EXAM 2021):FAQs

Q1. What are the subjects in Tnpsc Group 4?

ANS: The TNPSC Group IV General Studies comprises of the following subjects:

General Science,Current Affairs,Geography, History and Culture of India and Tamil Nadu,Indian Polity, Indian Economy,Indian National Movement.

 

Q2. Is Group 4 syllabus change?

Ans: Until now, no changes have been made to the Group 4 Syllabus.

 

Q3. How many questions are there in Group 4?

ANS: The TNPSC Group 4 Exam will be of a total of 300 marks of 3 hours comprising of 200 questions.

 

தேர்வில் வெற்றி பெற்று அரசு பதவி பெற வாழ்த்துக்கள்

 

வேலைவாய்ப்பு செய்திகள், பாட குறிப்புகள், தினசரி பாடவாரியாக வினா விடைகள், நடப்பு நிகழ்வுகள், சிறந்த பயிற்சியாளர்களின் தேர்வு யுக்திகளை ADDA247தமிழ் செயலியில் இப்பொது பெறுங்கள்

இது போன்ற தேர்விற்கு பயன்படும் கட்டுரைகளை பெற ADDA247 தமிழ் செயலியை பதிவிறக்கம் செய்க

Download the app now, Click here

 

*****************************************************

Use Coupon code: HAPPY(75% OFFER)

டி.என்.பி.எஸ்.சி குரூப்- 4 பாடத்திட்டம் | TNPSC GROUP 4 SYLLABUS |_50.1
TNPSC GROUP 4 LIVE CLASS BY ADDA247 TAMILNADU ON SEP 13 2021

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?