திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For IBPS CLERK PRE [22 September 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-17

 

Q1. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து, தொடர்புடைய எண்ணைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

147: 741:: 869: ?

 1. 896
 2. 968
 3. 689
 4. 986

 

Q2. A, B யின் சகோதரி, C, B யின் தாய், D, C யின் தந்தை, E, D யின் தாய் என்றால், பிறகு A என்பவர், D உடன் எவ்வாறு தொடர்புடையவர் ஆவார்?

(a) பேத்தி

(b) பேரன்

(c) தாத்தா

(d) தாய் மாமா

 

Q3. கொடுக்கப்பட்ட பரிமாற்றங்கள், அறிகுறிகள் மற்றும் எண்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டால், பின்வரும் சமன்பாடுகளில் எது உண்மை?

(அறிகுறிகள்: ÷ மற்றும் +, எண்கள்: 6 மற்றும் 5)

 1. 26 ÷ 5 + 6 = 6.4
 2. 18 + 6 ÷ 5 = 9.6
 3. 5 ÷ 6 + 80 = 5.8
 4. 90 + 5 ÷ 6 = 8.6

 

Q4 கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து, ஒற்றைப்படை வார்த்தையைக் கண்டறியவும்.

(a) விரைவான

(b) உயரமான

(c) உயரிய

(d) பெரிய

 

Q5. தொடரை முடிக்கும் வகையில், கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான விருப்பத்தை தேர்வு செய்யவும்.

5, 11, 23, 47, 95, ?

 1. 105
 2. 145
 3. 147
 4. 191

 

Q6. CASUAL என்பது SACLAU என குறியிடப்பட்டால், MATRIC என்பதின் குறியீடு என்னவாக இருக்கும்?

 1. CIRTAM
 2. TMAICR
 3. TAMCIR
 4. ATMCIR

 

Q7. பின்வரும் கேள்வியில், ஒரு வார்த்தையை தொடர்ந்து நான்கு வார்த்தைகள் உள்ளன, அவற்றில் ஒன்றை, கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தையின் எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்க முடியாது. இந்த வார்த்தையைக் கண்டறியவும்.

‘REMEMBRANCE’

 1. EMBRACE
 2. REMEMBER
 3. MEMBRANE
 4. ROMANCE

 

Q8.  விடுபட்ட எண்ணை கண்டறியவும்.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_50.1

 1. 56
 2. 54
 3. 58
 4. 62

 

Q9. எந்த நிறம் பச்சை நிறத்திற்கு எதிர் பக்கத்தில் உள்ளது?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_60.1

(a) இண்டிகோ

(b) நீலம்

(c) வயலட்

(d) ஆரஞ்சு

 

Q10. எத்தனை படித்தவர்கள் வேலை செய்கிறார்கள்?

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_70.1

 1. 40
 2. 12
 3. 18
 4. 28

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_80.1

 

S2.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_90.1

 

S3.Ans. (b)

Sol. 18 + 6 ÷ 5 = 9.6

After Interchange,

🡺18 ÷ 5 + 6 = 9.6

🡺3.6 + 6 = 9.6

 

S4.Ans. (a)

Sol. Except faster, all other words denote shape and size.

 

S5.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_100.1

 

S6.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_110.1

 

S7.Ans. (d)

Sol. There is no ‘O’ letter in the given word.

 

S8.Ans. (b)

Sol. 7 × 3 = 21

14 × 3 = 42

18 × 3 = 54

 

S9.Ans. (d)

Sol. The six colors are: Indigo, Violet, Orange, Red, Green and Blue.

The colors Indigo, Blue and Red are on the faces adjacent to Green and therefore, these colors cannot be on the face opposite to Green.

After careful observation of all the views of dice, it is clear that Orange lies opposite to Green.

 

S10.Ans. (c)

Sol. 12 + 6 = 18 educated people are employed.

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

*****************************************************

Use Coupon code: WIN75(75% Offer+double validity)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz |_120.1
IBPS RRB CLERK MAINS LIVE BATCH STARTS ON SEP 13 2021 BY ADDA247

JOIN NOW: IBPS RRB PO & Clerk Mains | Tamil Live Classes By Adda247

 

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் செப்டம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?