திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   REASONING ABILITY QUIZ

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]

REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு பயன்படும் வகையில் தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது . தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் தமிழில் தருகிறோம்.

 

DAILY  FREE  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY CURRENT AFFAIRS TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

 

ADDA247 TAMIL வாராந்திர தமிழ்நாடு மாநில GK Q&A-PDF ஐ இங்கே பதிவிறக்கம் செய்யலாம் PART-18

 

Q1. ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டில் ONE 231 ஆகவும், FIVE 9641 ஆகவும் குறியிடப்பட்டிருந்தால், NINE  எப்படி குறியிடப்படும்?

(a) 3316

(b) 3361

(c) 3613

(d) 3631

 

Q2. கொடுக்கப்பட்ட கடிதத் தொடரில் உள்ள இடைவெளியில் வரிசையாக வைக்கப்படும் எழுத்துகளின் தொகுப்பு எது?

___ bb ___ c ___ b g ___ b __ g

(a) c b g b c

(b) c g b c b

(c) c g b c c

(d) g b c b b

 

Q3. தொடரை நிறைவு செய்யும் கொடுக்கப்பட்டவற்றிலிருந்து சரியான மாற்றீட்டைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

8, 24, 12, ? , 18, 54

(a) 28

(b) 46

(c) 36

(d) 38

 

Q4. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளிலிருந்து வேறுபட்ட  வார்த்தையைக் கண்டறியவும்.

(a) எஸ்எம்எஸ்

(b) ஸ்பீட் போஸ்ட்

(c) கடிதம்

(d) பண ஆணை

 

Q5. கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட அமைப்பின் அடிப்படையில் தீர்க்கப்படுகின்றன. அந்த அடிப்படையில் தீர்க்கப்படாத சமன்பாட்டிற்கான சரியான பதிலைக் கண்டறியவும்:

2 + 4 + 6 = 48 மற்றும் 3 + 2 + 8 = 48, பின்னர் 2 + 5 + 7 = ?

(a) 48

(b) 70

(c) 14

(d) 59

 

Q6. M என்பது P இன்  மகன். Q  என்பது O  இன்   பேத்தி, O  என்பது P யின் கணவர். O உடன் M எவ்வாறு தொடர்புடையது?

(a) தந்தை

(b) மகள்

(c) மகன்

(d) அம்மா

 

Q7. கொடுக்கப்பட்ட மாற்றுகளில் இருந்து தொடர்புடைய எழுத்தை தேர்ந்தெடுக்கவும். 

EXCUSE: CXEESU: : ERODES : ?

(a) ORESED

(b) OREESD

(c) REOSDE

(d) ERODSE

 

Q8. பின்வரும் வார்த்தைகளில் சேர்க்கப்படும் ஒற்றை எழுத்து ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவற்றின் அர்த்தத்தை முழுவதுமாக மாற்றுகிறது. அந்த எழுத்து என்ன?

INCH, EAR, AIR, ALM

(a) T

(b) R

(c) P

(d) B 

 

Q9.  திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_50.1

(a) 75

(b) 45

(c) 60

(d) 30

 

Q10. மாற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடங்களில் எது கேள்வியில் கூறப்பட்ட உறவை சரியாகக் குறிக்கிறது என்பதைக் கண்டறியவும்.

மலைகள், காடுகள், பூமி

(a) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_60.1

(b) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_70.1

(c) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_80.1

(d) திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_90.1

 

Practice These DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES ( தினசரி ரீசனிங் எபிலிட்டி வினா விடை தமிழில் ) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

DAILY  REASONING ABILITY QUIZZES IN TAMIL SOLUTIONS

S1.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_100.1

 

S2.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_110.1

 

S3.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_120.1

 

S4.Ans. (a)

Sol.   SMS (Short Messaging Service) is sent through a mobile phone, while all others are sent through post office.

 

S5.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_130.1

 

S6.Ans. (c)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_140.1

Obviously, O is the husband of P, hence P is wife of O. Now M is son of P. So M’s parents are P (mother) and O (father). Hence M is O’s son.

 

S7.Ans. (a)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_150.1

 

S8.Ans. (c)

Sol.

If we add P to each of the words another meaningful words can be formed.

PINCH, PEAR, PAIR, PALM

 

S9.Ans. (d)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_160.1

 

S10.Ans. (b)

Sol.

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_170.1

Forests are different from Mountains. But both are found on the Earth

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: NOV75(75% Offer)

திறன் அறிவு வினா விடை | Reasoning quiz For Reasoning Quiz: TNFUSRC & TNUSRB [8 November 2021]_180.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?