Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   MPSC Group B Exam Analysis

MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021, Check PSI, STI and ASO Mains Exam Analysis of Paper 1 and Paper 2

MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021, Check PSI, STI and ASO Mains Exam Analysis of Paper 1 and Paper 2_30.1

MPSC Group B Exam Analysis: MPSC conducted the MPSC group B main exam 2021 in various districts of Maharashtra in the month of July. MPSC Group B Mains Combine Paper 1 was held on 09 July 2022. MPSC Group B PSI Mains Paper 2 was conducted on 17 July 2022. MPSC Group B STI Mains Paper 2 exam was conducted on 24th July 2022 and MPSC Group B ASO Mains Paper 2 exam was successfully conducted on 31st July 2022. In this article, you will get MPSC Group B Main Exam Analysis 2021-22 in detail. Along with this, you will get overall good attempts, expected cut-off, and subject-wise MPSC Group B Main Exam Analysis 2021.

MPSC Group B Main Exam Analysis 2022
Category Exam Analysis
Exam MPSC Group B Main Exam 2022
Paper STI, PSI, and ASO
Exam Date 09,17,24 and 31 July 2022
Mode Offline
Topic Name MPSC Group B Exam Analysis 2022

MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021

MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021: दिनांक 31 जुलै 2022 रोजी MPSC ने सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) मुख्य परीक्षा यशस्वीपणे घेतली. याआधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC गट ब मुख्य परीक्षेतील संयुक्त पेपर 1, 09 जुलै 2022 रोजी, 17 जुलै रोजी पोलीस उपनिरीक्षक आणि 24 जुलै रोजी राज्य कर निरीक्षक पदाची परीक्षा घेण्यात आली होती  MPSC STI Mains Exam ची एकूण काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरूपाची होती. या लेखात Adda247 मराठी आपणासाठी MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021 अंतर्गत झालेल्या दोन्ही पेपरचे विश्लेषण दिले आहे.. ज्यामध्ये overall good attempts आणि तपशीलवार प्रत्येक विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Main Exam Analysis 2022) या लेखात दिले गेले आहे. चला तर मग पाहूयात MPSC Group B Main Exam Analysis 2022

MPSC Group B Main Exam Date and Important Dates | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2021 महत्वाच्या तारखा

MPSC Group B Mains Exam Date and Important Dates: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2021 संबधी सर्व महत्वाच्या तारखा तुम्ही खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MPSC Group B Mains Notification 2021 Important Dates
Events Dates
MPSC Group B Notification 2021-22 (पूर्व परीक्षेची जाहिरात) 28 ऑक्टोबर 2021
Start Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया) 29 ऑक्टोबर 2021
Last Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 19 नोव्हेंबर 2021 30 नोव्हेंबर 2021
MPSC Group B Hall Ticket 2021-22 (पूर्व परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र) 17 फेब्रुवारी 2022
MPSC Group B Combine Prelims Exam Date (गट ब संयुक्त पूर्व परीक्षा तारीख) 26 फेब्रुवारी 2022
MPSC Group B Answer Key 2022 (Combine Prelims) 02 मार्च 2022
MPSC Group B Combine ASO Result 2021 1 जून 2022
MPSC Group B Combine STI Result 2021 2 जून 2022
MPSC Group B Combine PSI Result 2021 2 जून 2022
MPSC Group B Mains Notification 2021 (मुख्य  परीक्षेची जाहिरात) 2 जून 2022
Start Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया) 3 जून 2022
Last Date to Apply Online (ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख) 17 जून 2022
MPSC Group B Mains Exam Date Combine Paper 1 9 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date 2021 (ASO Paper 2) 31 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date 2021 (STI Paper 2) 24 जुलै 2022
MPSC Group B Mains Exam Date 2021 (PSI Paper 2) 17 जुलै 2022

MPSC Group B Exam Analysis 2022 STI Mains Exam Paper 2 Analysis 2021-22 | MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis 2022 STI Mains Exam Paper 2 Analysis 2021-22: 24 जुलै 2022 रोजी MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षा पेपर 2 झाला. राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाच्या मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

अनु.क्र. विषयाचे नाव प्रश्न संख्या गुण काठीण्य पातळी
01 बुध्दिमत्ता चाचणी 15 30 Easy to Medium
02 महाराष्ट्राचा इतिहास 10 20 Easy to Medium
03 महाराष्ट्राचा भूगोल 10 20 Easy to Medium
04 भारतीय राज्यघटना 10 20 Easy to Medium
05 नियोजन 10 20 Easy to Medium
06 शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास 15 30 Easy to Medium
07 आर्थिक सुधारणा व कायदे 10 20 Easy to Medium
08 आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ 10 20 Easy to Medium
09  सार्वजनिक वित्त व्यवस्था 10 20 Easy to Medium
एकूण 100 200 Easy to Medium

MPSC Group B STI Mains Exam Good Attempts | MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

MPSC Group B STI Mains Exam Good Attempt: MPSC Group B STI Main Exam मधील पेपर 2 चे गुड अटेंम्ट (MPSC Group B Main Exam Good Attempts) खालील तक्त्यात दिले आहे. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल.

Sr. No Subject Name No. of Good Attempts (Questions)
01 बुध्दिमत्ता चाचणी 10-12
02 महाराष्ट्राचा इतिहास 7-8
03 महाराष्ट्राचा भूगोल 7-8
04 भारतीय राज्यघटना 6-7
05 नियोजन 6-7
06 शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास 12-13
07 आर्थिक सुधारणा व कायदे 7-8
08 आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ 7-8
09  सार्वजनिक वित्त व्यवस्था 7-8
Total 69-79

Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of STI Main Exam | विषयानुसार MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of STI Main Exam: दिनांक 24 जुलै 2022 च्या MPSC गट ब मुख्य परीक्षा Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of STI Main Exam या लेखात दिले आहे त्यात Group B Main Exam Analysis of STI Paper 2 मध्ये बुध्दिमत्ता चाचणी, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, भारतीय राज्यघटना, नियोजन, शहरी व ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक सुधारणा व कायदे, आंतरराष्ट्रीय व्यापार व आंतरराष्ट्रीय भांडवल चळवळ आणि सार्वजनिक वित्त व्यवस्था या विषयाचा समावेश होतो. विषयानुसार MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 खाली दिले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam History Subject | MPSC STI मुख्य परीक्षा पेपर मधील महाराष्ट्राचा इतिहास विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam History Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील इतिहास विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. इतिहास विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam History Subject) खाली करण्यात आले आहे. इतिहास विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam History Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस 1 Easy to Medium
विविध संघटना 2 Easy to Medium
इतिहासातील दैनिक 1 Easy
कामगार चळवळ 1 Easy to Medium
इतिहासातील उठाव 1 Easy
समाजसुधारक 4 Easy to Medium
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Geography Subject | MPSC STI मुख्य परीक्षा पेपर मधील महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Geography Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील महाराष्ट्राचा भूगोल या विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Geography Subject) खाली करण्यात आले आहे. इतिहास विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Geography Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
खडक 1 Easy to Medium
प्राकृतिक महाराष्ट्र 3 Easy to Medium
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग 1 Easy
खनिज 2 Easy
जागतिक लोकसंख्या दिन 1 Easy
गरम स्वच्छता अभियान 1 Easy to Medium
विविध 1 Easy
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam General Aptitude Subject | MPSC STI मुख्य परीक्षा पेपर मधील सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam General Aptitude Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील सामान्य बुद्धिमता या या  विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam General Aptitude Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर प्रश्न विचारल्या जातात. सामान्य बुद्धिमता विषयातल घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of STI Main Exam खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam General Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Statement and Conclusion 1 Easy to Medium
Coding 2 Easy to Medium
Syllogism 1 Easy
Direction 1 Easy
Puzzle 1 Easy
Average 1 Easy to Medium
Veriable and Equation 1 Easy to Medium
Percentage 1 Easy
Verbal Reasoning 1 Easy
Clock and Calender 2 Easy
Mislenious 3 Easy to Medium
Total 15 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Indian Polity Subject | MPSC STI मुख्य परीक्षा पेपर मधील भारतीय राज्यघटना विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of STI Main Exam Indian Polity Subject: MPSC STI मुख्य परीक्षा मधील भारतीय राज्यघटना या विषयावर 10 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of STI Mains Exam Indian Polity Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख संस्था, कलम, राष्ट्रपती, विधेयक, न्यायपालिका, सरकारी आयोग यासारख्या घटकावर प्रश्न विचारल्या गेले होते. घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of STI Main Exam Indian Polity Subject खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of STI Main Exam Indian Polity Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
घटना समिती 2 Easy to Medium
राज्य विधीमंडळ 1 Easy to Medium
राज्यघटनेतील महत्वपूर्ण तत्थ्य 1 Easy to Medium
भारतीय राज्यघटनेतील कलम आणि अनुच्चेद 3 Easy to Medium
मुलभूत हक्क 1 Easy to Medium
न्यायालय 1 Easy to Medium
विविध 1 Easy to Medium
Total  10 Easy to Medium

MPSC Group B STI Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B STI Mains Exam Paper PDF: 24 जुलै 2022 रोजी MPSC Group B STI Mains Exam महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात झाली. MPSC Group B STI Mains Exam Paper PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B STI Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B Exam Analysis 2022 PSI Mains Exam Paper 2 Analysis 2021-22 | MPSC गट ब पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा पेपर 2 विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis 2022, PSI Mains Exm Paper 2 Analysis 2021-22: 17 जुलै 2022 रोजी MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षा पेपर झाला. पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण या लेखात करण्यात आले आहे.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

अनु.क्र. विषयाचे नाव प्रश्न संख्या गुण काठीण्य पातळी
01 बुध्दिमत्ता चाचणी 15 30 Easy to Medium
02 महाराष्ट्राचा इतिहास 10 20 Easy to Medium
03 महाराष्ट्राचा भूगोल 10 20 Easy to Medium
04 भारतीय राज्यघटना 10 20 Easy to Medium
05 मानवी हक्क व जबाबदान्या 10 20 Easy to Medium
06 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1991 15 30 Easy to Medium
07 भारतीय दंड संहिता, 1860 10 20 Easy to Medium
08 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 10 20 Easy to Medium
09 भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 10 20 Easy to Medium
एकूण 100 200 Easy to Medium

MPSC Group B PSI Mains Exam Good Attempts | MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

MPSC Group B PSI Mains Exam Good Attempts: MPSC Group B PSI Main Exam मधील पेपर 2 चे गुड अटेंम्ट (MPSC Group B Main Exam Good Attempts) खालील तक्त्यात दिले आहे. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल.

Sr. No Subject Name No. of Good Attempts (Questions)
01 बुध्दिमत्ता चाचणी 12
02 महाराष्ट्राचा इतिहास 8
03 महाराष्ट्राचा भूगोल 8
04 भारतीय राज्यघटना 8
05 मानवी हक्क व जबाबदान्या 7
06 महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1991 12
07 भारतीय दंड संहिता, 1860 8
08 फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 7
09 भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 8
Total 88

Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of PSI Main Exam | विषयानुसार MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of PSI Main Exam: दिनांक 17 जुलै 2022 च्या MPSC गट ब मुख्य परीक्षा Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of PSI Main Exam या लेखात दिले आहे त्यात Group B Main Exam Analysis of PSI Paper 2 मध्ये बुध्दिमत्ता चाचणी, महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, भारतीय राज्यघटना, मानवी हक्क व जबाबदाऱ्या, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, 1991, भारतीय दंड संहिता, 1860, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 आणि भारतीय पुरावा अधिनियम 1872 या विषयाचा समावेश होतो. विषयानुसार MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 खाली दिले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam History Subject | MPSC PSI मुख्य परीक्षा पेपर मधील महाराष्ट्राचा इतिहास विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam History Subject: MPSC PSI मुख्य परीक्षा मधील इतिहास विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. इतिहास विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam History Subject) खाली करण्यात आले आहे. इतिहास विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam History Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेस 1 Easy to Medium
विविध संघटना 2 Easy to Medium
इतिहासातील दैनिक 1 Easy
फॅक्टरी कमिशन 1 Easy to Medium
कामगार चळवळ 1 Easy
समाजसुधारक 4 Easy to Medium
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam Geography Subject | MPSC PSI मुख्य परीक्षा पेपर मधील महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam Geography Subject: MPSC PSI मुख्य परीक्षा मधील महाराष्ट्राचा भूगोल या  विषयावर एकूण 10 प्रश्न विचारण्यात आले होते. महाराष्ट्राचा भूगोल विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam Geography Subject) खाली करण्यात आले आहे. इतिहास विषयाचे घटकानुसार विश्लेषण खालील तक्त्यात करण्यात आले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 Geography Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
खडक 1 Easy to Medium
प्राकृतिक महाराष्ट्र 2 Easy to Medium
महाराष्ट्रातील प्रशासकीय विभाग 1 Easy
खनिज 2 Easy
महाराष्ट्रातील विभाग (MHADA) 1 Easy
महाराष्ट्रातील नद्या 1 Easy to Medium
उर्जा 1 Easy to Medium
जनगणना 2011 1 Easy
Total 10 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam General Aptitude Subject | MPSC PSI मुख्य परीक्षा पेपर मधील सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam General Aptitude Subject: MPSC PSI मुख्य परीक्षा मधील सामान्य बुद्धिमता या या  विषयावर एकूण 15 प्रश्न विचारण्यात आले होते. सामान्य बुद्धिमत्ता विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam General Aptitude Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने गणित व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयावर प्रश्न विचारल्या जातात. सामान्य बुद्धिमता विषयातल घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of PSI Main Exam खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 General Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Statement and Conclusion 2 Easy to Medium
Coding 1 Easy to Medium
Syllogism 1 Easy
Blood Relation 1 Easy
Age 1 Easy
Mixture 1 Easy to Medium
LCM & HCM 1 Easy to Medium
Percentage 1 Easy
Graph 1 Easy to Medium
Verbal Reasoning 1 Easy
Direction 1 Easy
Mislenious 3 Easy to Medium
Total 15 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam Indian Polity Subject | MPSC PSI मुख्य परीक्षा पेपर मधील भारतीय राज्यघटना विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of PSI Main Exam Indian Polity Subject: MPSC PSI मुख्य परीक्षा मधील भारतीय राज्यघटना या विषयावर 10 प्रश्न आले होते. या विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of PSI Mains Exam Indian Polity Subject) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने भारतीय राज्यघटनेतील प्रमुख संस्था, कलम, राष्ट्रपती, विधेयक, न्यायपालिका, सरकारी आयोग यासारख्या घटकावर प्रश्न विचारल्या गेले होते. घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of PSI Main Exam Indian Polity Subject खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 General Aptitude Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
घटना समिती 3 Easy to Medium
राज्य विधीमंडळ 1 Easy to Medium
भारतीय राज्यघटनेतील ऍक्ट 1 Easy to Medium
भारतीय राज्यघटनेतील कलम आणि अनुच्चेद 2 Easy to Medium
राष्ट्रपती 1 Easy to Medium
राज्यपाल 1 Easy to Medium
न्यायालय 1 Easy to Medium
Total  10 Easy to Medium

MPSC Group B PSI Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B PSI Mains Exam Paper PDF: 17 जुलै 2022 रोजी MPSC Group B PSI Mains Exam महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात झाली. MPSC Group B PSI Mains Exam Paper PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B PSI Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B ASO Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B ASO Mains Exam Paper PDF: 31 जुलै 2022 रोजी MPSC Group B ASP Mains Exam महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात झाली. MPSC Group B ASO Mains Exam Paper PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B ASO Mains Exam Paper PDF

MPSC Group B Exam Analysis 2022, Mains Combine Paper 1 Analysis 2021-22 | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा संयुक्त पेपर 1 विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis 2022, Mains Combine Paper 1 Analysis 2021-22: या लेखात आपण MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2022 संयुक्त पेपर 1 मध्ये विचारण्यात आलेले प्रश्नपत्रिकेचे विश्लेषण (MPSC Group B Main Exam Analysis 2022) पाहणार आहोत.

एकूण प्रश्नसंख्या = 100

अनु.क्र. विषयाचे नाव प्रश्न संख्या गुण काठीण्य पातळी
01 मराठी 50 100 मध्यम
02 इंग्लिश 30 60 मध्यम
03 सामान्य ज्ञान 20 40 मध्यम
एकूण  100  200 मध्यम
MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021, Check PSI, STI and ASO Mains Exam Analysis of Paper 1 and Paper 2_40.1
Adda247 Marathi App

MPSC Group B Main Exam Good Attempts | MPSC गट ब मुख्य परीक्षेसाठी गुड अटेंम्ट

MPSC Group B Main Exam Good Attempts: MPSC Group B Main Exam मधील पेपर 1 चे गुड अटेंम्ट (MPSC Group B Main Exam Good Attempts) खालील तक्त्यात दिले आहे. Good Attempts म्हणजे परीक्षेत तुम्ही केलेल्या 100% Acuraccy नी सोडवलेल्या प्रश्नांची सुरक्षित संख्या आहे ज्यामुळे तुम्हाला कट ऑफ Clear होईल.

Sr. No Subject Name No. of Good Attempts (Questions)
01 मराठी 40-42
02 इंग्लिश 24-26
03 सामान्य ज्ञान 16-18
एकूण  70-76

Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of Main Exam Combine Paper 1 | विषयानुसार MPSC गट ब मुख्य परीक्षेचे विश्लेषण

Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis 2022 of Main Exam Combine Paper 1: दिनांक 09 जुलै 2022 च्या MPSC गट ब मुख्य परीक्षा Subject Wise MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 या लेखात दिले आहे त्यात Group B Main Exam Analysis of Paper 1 मध्ये मराठी व इंग्लिश या दोन विषयाचा समावेश होतो. विषयानुसार MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 खाली दिले आहे.

MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 Marathi Subject | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा पेपर 1 मधील मराठी विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 Marathi Subject: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा पेपर 1 मधील मराठी विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1) खाली करण्यात आले आहे. त्यात प्रामुख्याने मराठी व्याकरण, शब्दसंपदा, उतारा या घटकावर प्रश्न विचारण्यात आले होते. घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 Marathi Subject खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B Main Exam Analysis of Marathi Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
स्वर-व्यंजन 1 Easy
शब्दांच्या जाती 15 Easy to Medium
विभक्ती 2 Easy
संधी 3 Easy to Medium
प्रयोग 1 Easy
वाक्यरचना 2 Easy to Medium
वाक्याचे प्रकार 5 Easy to Medium
शब्द सिद्धी 4 Easy to Medium
विरामचिन्हे 2 Easy
समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द 3 Easy
म्हणी व वाक्प्रचार 4 Easy
काळ 1 Easy to Medium
शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द 1 Easy
शुद्ध-अशुद्ध शब्द 1 Easy
उतारा (तंत्रज्ञान) 5 Easy to Medium
Total 50 Easy to Medium

MPSC Group B Question Paper Analysis of Main Exam (Paper 1) English Subject | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा पेपर 1 मधील इंग्लिश विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Question Paper Analysis of Main Exam (Paper 1) English Subject: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा पेपर 1 मधील इंग्लिश विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Question Paper Analysis of Main Exam) खाली करण्यात आले आहे. ज्यात प्रामुख्याने English Grammar, Vocabulary आणि Passage याचा समावेश होता. घटकानुसार MPSC Group B Question Paper Analysis of Main Exam (Paper 1) English Subject खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B Main Exam Analysis of English Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
Part of Speech 5 Easy
Structure of Sentence 3 Easy to Medium
Types of Sentence 3 Easy to Medium
Idiom and Phrases 5 Easy to Medium
Direct Indirect Speech 1 Easy to Medium
Clause 2 Easy to Medium
Punction Marks 1 Easy
Homophones 1 Easy
Synonyms and Antonyms 3 Easy to Medium
Passage on Alexander Fleming 5 Easy to Medium
Spelling Mistake 1 Easy
Total 30 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 General Knowledge | MPSC गट ब मुख्य परीक्षा पेपर 1 मधील सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण

MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 General Knowledge: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा पेपर 1 मधील सामान्य ज्ञान विषयाचे विश्लेषण (MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1) खाली करण्यात आले आहे. सामान्य ज्ञान या विषयात चालू घडामोडी (Current Affairs), माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005) व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 आणि संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (ICT) या विषयाचा समावेश होतो. घटकानुसार MPSC Group B Exam Analysis of Main Exam Paper 1 General Knowledge खालील तक्त्यात दिले आहे.

MPSC Group B Main Exam Analysis of Marathi Subject
Topics No. of Questions Difficulty Level
चालू घडामोडी (Current Affairs) 10 Easy to Medium
माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005) व महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 5 Easy to Medium
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान (ICT) 5 Easy to Medium
Total 20 Easy to Medium

MPSC Group B Exam Combine Paper 1 PDF

MPSC Group B Exam Combine Paper 1 PDF: 09 जुलै 2022 रोजी MPSC Group B Exam Combine Paper 1 PDF महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यात पार पडला. MPSC Group B Exam Combine Paper 1 PDF स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Click here to Download MPSC Group B Exam Combine Paper 1 PDF

MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021, Check PSI, STI and ASO Mains Exam Analysis of Paper 1 and Paper 2_50.1
Adda247 Marathi Telegram

Also Check,

FAQs: MPSC Group B Exam Analysis 2022

Q1. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा STI पेपर 2 साठी एकूण good attempts काय आहेत?

Ans. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा STI पेपर 2 साठी एकूण good attempts 69-79 आहेत.

Q2. MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षा पेपर 2 ची परीक्षा कधी झाली?

Ans. MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षा पेपर 2 ची परीक्षा, 24 जुलै 2022 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q3. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2022 STI पेपर 2 ची एकूण काठीण्य पातळी काय होती?

Ans. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2022 STI पेपर 2 ची एकूण काठीण्य सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती

Q4. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2022 STI पेपर 2 चे विश्लेषण मी कुठे पाहू शकतो?

Ans. MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2022 STI पेपर 2 चे विश्लेषण आपण Adda247 मराठीच्या App आणि Webside वर पाहू शकता.

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official website of MPSC www.mpsc.gov.in

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MPSC Group B Exam Analysis of Mains Exam 2021, Check PSI, STI and ASO Mains Exam Analysis of Paper 1 and Paper 2_60.1
MPSC Combine Group B Prelims 2022 Online Test Series

FAQs

What is the total good attempts for MPSC Group B Main Examination Combine Paper 1?

The total good attempts for MPSC Group B Main Examination Combine Paper 1 are 70-76.

When was the examination of MPSC Group B Main Examination 2022 Combine Paper 1 held?

MPSC Group B Main Examination 2022 Combine Paper 1 Examination was held on 09 July 2022 in various districts of Maharashtra.

What was the total difficulty level of MPSC Group B Main Exam 2022 Combine Paper 1?

The overall difficulty of MPSC Group B Main Examination 2022 Combine Paper 1 was easy to moderate

Where can I view the analysis of MPSC Group B Main Exam 2022 Combine Paper 1?

You can see the analysis of MPSC Group B Main Exam 2022 Combine Paper 1 on Adda247 Marathi App and Website.