Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   पनवेल महानगरपालिका भरती

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023, 377 रिक्त जागांसाठी मुदतवाढ, लेखात संपूर्ण तपशील

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत विविध पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली. आता अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे. पनवेल महानगरपालिकेने गट अ, गट ब, गट क आणि गट ड संवर्गातील एकूण 377 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 जाहीर केली. लेखात पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 बद्दल संपूर्ण तपशील तपासा. पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया 13 जुलै पासून सुरु झाली असून अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ 31 ऑगस्ट 2023 होती परंतु आता आणखीन मुदत वाढ देण्यात आली आहे. आता अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे. या लेखात आपण पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 बद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे ज्यात अधिसूचना PDF, महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, आणि ओनलाइन अर्ज लिंक याबद्दल माहिती पाहणार आहे.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023: विहंगावलोकन

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत गट अ, गट ब, गट क आणि गट ड संवर्गातील रिक्त पदांची भरती होणार असून पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात दिले आहे.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी सरकारी नोकरी
मनगरपालिकेचे नाव पनवेल महानगरपालिका
भरतीचे नाव पनवेल महानगरपालिका भरती 2023
पदाचे नाव गट अ, गट ब, गट क आणि गट ड संवर्गातील पदे
एकूण रिक्त पदे 377
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन
नोकरीचे ठिकाण पनवेल
निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा
अधिकृत संकेतस्थळ https://www.panvelcorporation.com/

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2023 असून पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 शी संबंधित इतर सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आले आहेत.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 – महत्वाच्या तारखा
पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना 12 जुलै 2023
पनवेल महानगरपालिका भरती 2023  साठी अर्ज सुरु होण्याची तारीख 13 जुलै 2023
पनवेल महानगरपालिका भरती 2023  साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 31 ऑगस्ट 2023 15 सप्टेंबर 2023

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना आणि शुद्धिपत्रक

पनवेल महानगरपालिका पदभरतीची जाहिरात 12 जुलै 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती ज्याची थेट लिंक खाली देण्यात आली आहे. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने शुद्धीपत्रक क्र. 03, 29 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर करण्यात आले होते त्याचीही लिंक खाली प्रदान करण्यात आले आहे.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 शुद्धीपत्रक क्र. 03 (29 ऑगस्ट 2023)

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 शुद्धीपत्रक क्र. 02 (08ऑगस्ट 2023)

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना

चंद्रपूर कोतवाल भरती 2023
Adda247 Marathi Application

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 मधील रिक्त पदांचा तपशील

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत गट ब आणि गट क संवर्गातील एकूण 377 पदांची भरती होणार आहे. पदानुसार रिक्त पदांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे.

पदनाम वेतनश्रेणी
(7 वा वेतन)
पद संख्या
माता व बाल संगोपन अधिकारी, गट – अ एस-20 : 56100-177500 1
क्षयरोग अधिकारी, गट – अ एस-20 : 56100-177500 1
हिवताप अधिकारी, गट – अ एस-20 : 56100-177500 1
वैद्यकीय अधिकारी, गट – अ एस-20 : 56100-177500 4
पशुशल्य चिकित्सक (व्हेटर्नरी ऑफिसर), गट – अ एस-20 : 56100-177500 1
महापालिका उप सचिव, गट – ब एस-15 : 41800-132300 1
महिला व बाल कल्याण अधिकारी, गट – ब एस-15 : 41800-132300 1
माहिती व जनसंपर्क अधिकारी, गट – ब एस-15 : 41800-132300 1
सहा . नगररचनाकार, गट – ब एस-15 : 41800-132300 2
सांख्यिकी अधिकारी, गट – ब एस-15 : 41800-132300 1
उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी गट – ब एस-15 : 41800-132300 1
उप अग्निशमन केंद्र अधिकारी, गट – क एस-13 : 35400-112400 4
प्रमुख अग्निशमन विमोचक, गट – क एस-10 : 29200-92300 8
अग्निशामक, गट – क एस-07 : 21700-69100 72
चालक यंत्र चालक, गट – क एस-10 : 29200 – 92300 31
औषध निर्माता, गट – क एस-14 : 38600-122800 1
सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका ( पी.एच.एन ), गट – क एस-13 : 35400-112400 2
अधि , परिचारिका (जी.एन.एम). गट – क एस-13 : 35400-112400 7
परिचारिका (ए.एन.एम) , गट – क एस-10 : 29200-92300 25
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) , गट – क एस-14 : 38600-122800 7
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) , गट – क एस-14 : 38600-122800 6
कनिष्ठ अभियंता (संगणक) . गट – क एस-14 : 38600-122800 2
कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) , गट – क एस-14 : 38600-122800 16
कनिष्ठ अभियंता (हार्डवेअर नेटवकांग) गट – क एस-14 : 38600-122800 1
सव्हअर / भूमापक, गट – क एस-08 : 25500-81100 4
आरेखक ( ड्राफ्समन / स्थापत्य / तांत्रिक ), गट – क एस-08 : 25500-81100 3
सहायक विधी अधिकारी, गट – क एस-14 : 38600-122800 1
कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारी, गट – क एस-13 : 35400-112400 1
सहायक क्रीडा अधिकारी, गट – क एस-13 : 35400-112400 1
सहायक ग्रंथपाल, गट – क एस-06 : 19900-63200 1
स्वच्छता निरीक्षक, गट – क एस-08 : 25500-81100 8
लघु लिपिक टंकलेखक, गट – क एस-10 : 29200-92300 2
लघु लेखक (निम्नश्रेणी) (इंग्रजी / मराठी) गट – क एस-13 : 35400-112400 3
कनिष्ठ लिपिक (लेखा), गट – क एस-06 : 19900-63200 5
कनिष्ठ लिपिक (लेखा परिक्षण) , गट – क एस-06 : 19900-63200 3
लिपिक टंकलेखक, गट – क एस-06 : 19900-63200 118
वाहनचालक (जड), गट – क एस-07 : 21700-69100 10
वाहनचालक (हलके), गट – क एस-06 : 19900-63200 9
कॉलमन / कि- किपर, गट – क एस-06 : 19900-63200 3
उद्यान पर्यवेक्षक, गट – क एस-14 : 38600-122800 4
माळी गट – ड एस-01 : 15000-47600 8
एकूण 377

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक पात्रता निकष

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा खालील पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक पात्रता निकष

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक अर्ज शुल्क

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी प्रवर्गानुसार लागणारे अर्ज शुल्क खालीलप्रमाणे आहे.

गट सर्वसाधारण प्रवर्ग मागास प्रवर्ग
गट अ व गट ब रु. 1000 रु. 900
गट क रु. 800 रु. 700
गट ड रु. 600 रु. 500

 

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी इच्छुक व पात्र उमेदवार दिनांक 15 सप्टेंबर 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात. पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक 13 जुलै 2023 रोजी सक्रीय करण्यात आली आहे. उमदेवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून थेट अर्ज करू शकतात.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक (सक्रिय)

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023  निवड प्रक्रिया

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षेच्या आधारावर केल्या जाणार आहे. पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 मधील निवड प्रक्रियेचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहे.

  • लेखी परीक्षा
  • प्रमाणपत्र पडताळणी
  • वैद्यकीय चाचणी
CICR नागपूर भरती 2023
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

नवीनतम नोकरीच्या सूचना
तंत्रशिक्षण संचालनालय भरती 2023
MES भरती 2023 JK बँक भरती 2023
CWC भरती 2023 अधिसूचना NCS भरती 2023
MSRLM भरती 2023 महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ भरती 2023
AAI भरती 2023 MRVC भरती 2023
UIIC भरती 2023 DBATU भरती 2023
SSC JHT 2023 अधिसूचना  SSC स्टेनोग्राफर अधिसूचना 2023
पोस्ट ऑफिस भरती 2023 छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023
MECL भरती 2023 महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक रत्नागिरी भरती 2023
TMC ठाणे भरती 2023 IBPS AFO भरती 2023
महाराष्ट्र पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग भरती 2023 MGNREGA भरती 2023
MUCBF दि जालना पिपल्स को-ऑप. बँक भरती 2023 MDL भरती 2023
NHM जालना भरती 2023 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ भरती 2023
MIDC भरती 2023 बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023
DTP महाराष्ट्र भरती 2023 कृषी सेवक भरती 2023
कोल इंडिया भरती 2023 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भरती 2023
नैनिताल बँक भरती 2023 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ भरती 2023
पोस्ट ऑफिस भरती 2023 BPCL मुंबई भरती 2023
वन वैभव शिक्षण मंडळ गडचिरोली भरती 2023
SSC स्टेनोग्राफर अधिसूचना 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

Sharing is caring!

FAQs

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 कधी जाहीर झाली?

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 दिनांक 12 जुलै 2023 रोजी जाहीर झाली.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत कोणत्या पदांची भरती होणार आहे.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत गट अ, गट ब, गट क आणि गट ड संवर्गातील पदांची भरती होणार आहे.

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी अर्ज करायची शेवटची तारीख काय आहे?

पनवेल महानगरपालिका भरती 2023 साठी अर्ज करायची शेवटची तारीख 15 सप्टेंबर 2023 आहे.