Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 जाहीर, अर्ज करण्यासाठी शेवटचा दिवस

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत विविध पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी आज शेवटचा दिवस आहे  छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील आरोग्य, लेखा, लेखा परीक्षण, उद्यान, अभियांत्रिकी, तांत्रिक व अग्निशमन सेवेतील सरळसेवेची गट- क मधील रिक्त असणारी एकूण 114 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 जाहीर केली. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया 23 ऑगस्ट 2023 पासून सुरु झाली असून अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर 2023 आहे. या लेखात आपण  छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 बद्दल सविस्तर माहिती दिली आहे ज्यात अधिसूचना PDF, महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, आणि ओनलाइन अर्ज लिंक याबद्दल माहिती पाहणार आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023: विहंगावलोकन

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत विविध गट क संवर्गातील रिक्त पदांची भरती होणार असून छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 चे विहंगावलोकन खालील तक्त्यात दिले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023: विहंगावलोकन
श्रेणी सरकारी नोकरी
मनगरपालिकेचे नाव छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका
भरतीचे नाव छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023
पदांचे नाव विविध गट क संवर्गातील पदे
एकूण रिक्त पदे 114
अर्ज करण्याची पद्धत ऑनलाईन
नोकरीचे ठिकाण छत्रपती संभाजीनगर
निवड प्रक्रिया लेखी परीक्षा
अधिकृत संकेतस्थळ http://www.chhsambhajinagarmc.org/

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर 2023 असून छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 शी संबंधित इतर सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात देण्यात आले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 – महत्वाच्या तारखा
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना 23 ऑगस्ट 2023
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी अर्ज सुरु होण्याची तारीख 23 ऑगस्ट 2023
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर 2023
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 प्रवेशपत्र परीक्षेच्या 07 दिवस आधी
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 परीक्षेची तारीख

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना PDF

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका पदभरतीची जाहिरात 23 ऑगस्ट 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अधिसूचनेत रिक्त जागा, पात्रता निकष, महत्वाच्या तारखा इत्यादी बद्दल सविस्तर तपशील दिला आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 PDF download करू शकतात.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना

चंद्रपूर कोतवाल भरती 2023
Adda247 Marathi Application

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 मधील रिक्त पदांचा तपशील

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत गट क संवर्गातील एकूण 114 पदांची भरती होणार आहे. पदानुसार रिक्त पदांचा तपशील खाली देण्यात आला आहे.

अ.क्र. पदनाम पद संख्या
1 कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य, गट – क 26
2 कनिष्ठ अभियंता मेकॅनिकल, गट – क 7
3 कनिष्ठ अभियंता विद्युत, गट – क 10
4 लेखा परीक्षक, गट – क 1
5 लेखापाल, गट – क 2
6 विद्युत पर्यवेक्षक, गट – क 3
7 स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, गट – क 13
8 स्वच्छता निरीक्षक, गट – क 7
9 पशुधन पर्यवेक्षक, गट – क 2
10 प्रमुख अग्निशमक, गट – क 9
11 उद्यान सहाय्यक, गट – क 2
12 कनिष्ठ लेखा परीक्षक, गट – क 2
13 अग्निशामक, गट – क 20
14 लेखा लिपिक, गट – क 10
एकूण 114

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक पात्रता निकष

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा खालील पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक पात्रता निकष (पृष्ठ क्रमांक 8)

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी आवश्यक अर्ज शुल्क

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी प्रवर्गानुसार लागणारे अर्ज शुल्क खालीलप्रमाणे आहे.

1. अमागास प्रवर्गाच्या उमेदवारासाठी रु.1000/-
2. मागास प्रवर्ग, अनाथ, दिव्यांग उमेदवारांसाठी रु.900/-
3. फक्त ऑनलाईन पद्धतीनेच शुल्क अदा करण्यात यावे.
4. माजी सैनिक /दिव्यांग माजी सैनिक यांचेसाठी परीक्षा शुल्क माफ राहील.
5. परीक्षा शुल्क भरल्याबाबतची ऑनलाईन चलनाची प्रत ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जाच्या प्रतीसोबत व कागदपत्रे तपासणीचे वेळी सादर करणे आवश्यक आहे.
6. उमदेवारास प्रसिद्ध केलेल्या जाहिरातीमधील एकापेक्षा अधिक पदाकरीता अर्ज करावयाचे असल्यास अशा प्रत्येक पदासाठी स्वतंत्र अर्ज सादर करून त्यासाठी स्वतंत्र परीक्षा शुल्क भरणे बंधनकारक राहील.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी इच्छुक व पात्र उमेदवार दिनांक 12 सप्टेंबर 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करू शकतात. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक 23 ऑगस्ट 2023 रोजी सक्रीय करण्यात आली आहे. उमदेवार खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करून थेट अर्ज करू शकतात.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाईन अर्ज लिंक

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023  निवड प्रक्रिया

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत उमेदवारांची निवड लेखी परीक्षेच्या आधारावर केल्या जाणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 मधील निवड प्रक्रियेचे टप्पे खालीलप्रमाणे आहेत.

  • लेखी परीक्षा
  • मुलाखत
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम
अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

नवीनतम नोकरीच्या सूचना
NSIC AM भरती 2023 MPSC विभागीय PSI अधिसूचना 2023
CG एपेक्स बँक भरती 2023 HPCL भरती 2023
PGCIL भरती 2023 RBI सहाय्यक अधिसूचना 2023
SBI PO अधिसूचना 2023 MPSC महाराष्ट्र अभियांत्रिकी शिक्षक सेवा भरती 2023
MGNREGA कोल्हापूर भरती 2023 ONGC अप्रेंटीस भरती 2023
BPCL मुंबई भरती 2023 MPSC दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ परीक्षा 2023
नाबार्ड ग्रेड A अधिसूचना 2023 AICTS पुणे भरती 2023
तंत्रशिक्षण संचालनालय भरती 2023 SBI अप्रेंटिस भरती 2023
MES भरती 2023 JK बँक भरती 2023
CWC भरती 2023 अधिसूचना NCS भरती 2023
MSRLM भरती 2023 महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळ भरती 2023
AAI भरती 2023 MRVC भरती 2023
UIIC भरती 2023 DBATU भरती 2023
SSC JHT 2023 अधिसूचना  SSC स्टेनोग्राफर अधिसूचना 2023
पोस्ट ऑफिस भरती 2023 छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023
MECL भरती 2023 महाराष्ट्र पॉलिटेक्निक रत्नागिरी भरती 2023
TMC ठाणे भरती 2023 IBPS AFO भरती 2023
महाराष्ट्र पर्यटन आणि सांस्कृतिक विभाग भरती 2023 MGNREGA भरती 2023
MUCBF दि जालना पिपल्स को-ऑप. बँक भरती 2023 MDL भरती 2023
NHM जालना भरती 2023 महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ भरती 2023
MIDC भरती 2023 बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023
DTP महाराष्ट्र भरती 2023 कृषी सेवक भरती 2023
कोल इंडिया भरती 2023 हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भरती 2023
नैनिताल बँक भरती 2023 महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ भरती 2023
पोस्ट ऑफिस भरती 2023 BPCL मुंबई भरती 2023
वन वैभव शिक्षण मंडळ गडचिरोली भरती 2023
SSC स्टेनोग्राफर अधिसूचना 2023

 

ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्राचा महापॅक
महाराष्ट्राचा महापॅक

Sharing is caring!

FAQs

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना जाहीर झाली का?

होय, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना 23 ऑगस्ट 2023 रोजी जाहीर झाली आहे.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 मध्ये किती जागा रिक्त आहेत?

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 मध्ये 114 जागा रिक्त आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख कोणती आहे?

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका भरती 2023 साठी ऑनलाइन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 12 सप्टेंबर 2023 आहे.