Marathi govt jobs   »   Result   »   MPSC Group B Mains Result

MPSC Group B Mains Result 2021-22 Out, Check MPSC Group B STI, ASO and PSI Mains Result 2021-22, MPSC गट ब मुख्य परीक्षा निकाल 2021 जाहीर

Table of Contents

MPSC Group B Mains Result

MPSC Group B Mains Result 2021-22: Maharashtra Public Service Commission (MPSC) has released the MPSC Group B Mains Result 2021-22 on its official website i.e @mpsc.gov.in on 08 December 2022 for the Post of State Tax Inspector (STI).  Check the MPSC Group B STI Mains Result 2021-22 and MPSC Group B Mains Cut Off 2021 in this article.

MPSC has MPSC Group B Mains Result 2021-22 for the post of Assistant Section Officer (ASO) and Police Sub Inspector (PSI) on 06 December 2022 and 21 November 2022 respectively. MPSC Group B Mains Exam 2021-22 for the post of ASO, STI, and PSI was conducted by the Maharashtra Public Service Commission on 09, 17, 24, and 31 July 2022. In this article, we are going to see detailed information about MPSC Group B Mains Result 2021-22

MPSC Group B Mains Result 2021-22: Overview

MPSC Group B Mains Result 2021-22
Category Exam Result
Exam MPSC Group B Mains Exam 2021
Exam Conducted by Maharashtra Public Service Commission (MPSC)
Article Name MPSC Group B Mains Result 2021-22
Result Out for
  • State Tax Inspector (STI)
  • Assistant Section Officer (ASO)
  • Police Sub Inspector (PSI)
MPSC Group B STI Result 2021 Date 08 December 2022
MPSC Group B ASO Result 2021 Date 05 December 2022
MPSC Group B PSI Result 2021 Date 21 November 2022
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

MPSC Group B Mains Result 2021-22 Out

MPSC Group B Mains Result 2022: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2022 मधील राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा निकाल 08 डिसेंबर 2022 जाहीर केला. याआधी दिनांक 06 डिसेंबर 2022 रोजी सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा निकाल जाहीर करण्यात आला होता तसेच दिनांक 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी MPSC गट-ब सेवा (मुख्य) परीक्षा 2021 मधील पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) मुख्य परीक्षेचा निकाल (MPSC Group B Mains Result 2021-22) जाहीर केला होता. MPSC Group B PSI Mains Exam 2021 शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व गुणांची सीमारेषा आयोगाच्या संकेतस्थळावर म्हणजेच https://mpsc.gov.in/ वर जाहीर करण्यात आली आहे. आज या लेखात आपण MPSC Group B Mains Result 2021-22 आणि MPSC Group B Mains Cut Off 2021-22 बद्दल माहिती पाहणार आहे.

MPSC Group B Mains Result 2021-22: State Tax Inspector (STI) | MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2021 निकाल 

MPSC Group B Mains Result 2021:  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 08डिसेंबर 2022 रोजी MPSC गट ब राज्य कर निरीक्षक मुख्य परीक्षा 2021 चा निकाल जाहीर केला. या परीक्षेमध्ये औरंगाबाद जिल्हयातील श्री. पडुळ अक्षय दिवाण, बैठक क्रमांक AU004129 हे राज्यात हे प्रथम आले आहेत. तसेच महिला वर्गवारीतून सांगली जिल्हयातील श्रीमती म्हस्के नम्रता ज्ञानदेव, बैठक क्रमांक PN004428 ह्या राज्यात प्रथम आल्या आहेत. मागासवर्गवारीतून जळगांव जिल्हयातील श्री. अक्षय अनिल परदेशी, बैठक क्रमांक AU001054 हे राज्यात प्रथम आले आहेत. MPSC Group B STI Mains Result 2021 ची नोटीस डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B ASO Mains Result 2021-22 Notice

MPSC Group B Mains Result 2021-22: List of Selected Candidates | उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी

List of Selected Candidates: MPSC Group B Mains Result 2021-22 मधील राज्य कर निरीक्षक (STI) पदाचा निकाल लागला असून सर्व उतीर्ण उमेदवाराची यादी डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC STI List of Qualified Candidates

MPSC Group B STI Mains Exam Cut Off 2021-22 | MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षा 2021 गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B STI Mains Exam Cut Off 2021: MPSC गट ब STI मुख्य परीक्षा 2021 गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B STI Mains Exam Cut Off 2021) खाली दिली आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 278.5
FEMALE 261
SPORTS 218.5
SC
GENERAL 251
FEMALE 237.5
SPORTS 163
ST
GENERAL 231.5
FEMALE 221
SPORTS 137
DT (A)
GENERAL 267.5
FEMALE 246.5
SPORTS 210
NT (B)
GENERAL 260
FEMALE 245.5
SPORTS 211.5
SBC
GENERAL 263.5
FEMALE 247.5
NT (C)
GENERAL 275.5
FEMALE 257
SPORTS 216.5
NT (D)
GENERAL 275
FEMALE 257.5
OBC
GENERAL 269.5
FEMALE 248
SPORTS 199.5
EWS
GENERAL 273.5
FEMALE 256
SPORTS 210
DIVYANG
TYPE – A (Blindness, Low Vision) 239.34
TYPE – B (Deaf, HH) 217.5
TYPE – C (Loco.Dis and others) 236
TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 159.5
ORPHAN 226

MPSC Group B Mains Result 2021-22: Assistant Section Officer (ASO) | MPSC गट ब सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) मुख्य परीक्षा 2021 निकाल 

MPSC Group B Mains Result 2021: सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा MPSC Group B Mains Result 2021 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने 06 डिसेंबर 2022 रोजी जाहीर केला. या परीक्षेमध्ये जळगाव जिल्ह्यातील श्री. विशाल सुनिल चौधरी (बैठक क्रमांक A0001166) हे राज्यात व मागास वर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. तसेच महिला वर्गवारीतून सातारा जिल्ह्यातील श्रीमती शितल प्रभाकर फाळके (बैठक क्रमांक PN002023) राज्यात प्रथम आल्या आहेत. MPSC Group B ASO Mains Result 2021 ची नोटीस डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B ASO Mains Result 2021-22 Notice

MPSC Group B Mains Result 2021-22: List of Selected Candidates | उत्तीर्ण उमेदवारांची यादी

List of Qualified Candidates: MPSC Group B Mains Result 2021-22 मधील सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदाचा निकाल लागला असून सर्व उतीर्ण उमेदवाराची यादी डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC ASO List of Qualified Candidates

MPSC Group B ASO Mains Exam Cut Off 2021-22 | MPSC गट ब ASO मुख्य परीक्षा 2021 गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B ASO Mains Exam Cut Off 2021: MPSC गट ब ASO मुख्य परीक्षा 2021 गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B ASO Mains Exam Cut Off 2021) खाली दिली आहे.

CATEGORY SUB CATEGORY CUTOFF MARKS
OPEN
GENERAL 275.5
FEMALE 254.5
SPORTS 225
SC
GENERAL 238.5
FEMALE 229
SPORTS 182
ST
GENERAL 219
FEMALE 226
DT (A)
GENERAL 268.5
FEMALE 222
NT (B) GENERAL 257.5
NT (C)
GENERAL 269
FEMALE 252.5
OBC
GENERAL 267.5
FEMALE 245
SPORTS 202.5
EWS
GENERAL 275
FEMALE 252
SPORTS 220.5
DIVYANG TYPE – D & E (Int.Dis., Mult.Dis and others) 149
ORPHAN 212.5

MPSC Group B Mains Result 2021-22: Notice Pdf (बाहेर पडण्याच्या विकल्पाची नोटीस)

MPSC Group B Mains Result 2021: MPSC Group B Mains Exam 2021 मधील राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदासाठी भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडण्याचा (Opting Out) विकल्प आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आला. ज्याही उमेदवारांना MPSC Group B 2021 च्या प्रक्रियेतून बाहेर पडायचे आहे त्यांनी 24 नोव्हेंबर 2022 ते 30 नोव्हेंबर 2022 या कालावधीत Opting Out चा पर्याय त्यांनी Account ला Log In करून निवडू शकता. 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर झालेली MPSC Group B Mains Opting Out Notice डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B Mains Opting Out Notice (STI)

MPSC Group B Mains Opting Out Notice (ASO)

MPSC Group B Mains Result 2021-22 Get MPSC Group B PSI Result_30.1
MPSC Mahapack

MPSC Group B Mains Provisional Selection List | राज्य कर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारी पदाची तात्पुरती निवड यादीची PDF

Provisional Selection List of STI and ASO Posts: 23 नोव्हेंबर 2022 रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) राज्य कर निरीक्षक (STI) आणि सहायक कक्ष अधिकारी (ASO) पदांसाठी Provisional Selection List PDF जाहीर केली आहे. त्या उमेदवाराना आता MPSC Group B 2021-22 भरती प्रक्रियेतून बाहेर पडायचे असल्यास त्यांनी 30 नोव्हेंबर 2022 च्या अगोदर Opted Out करायचे आहे. Provisional Selection List of STI and ASO Posts PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Provisional Selection List of STI

Provisional Selection List of ASO

MPSC Group B Mains Result 2021-22: Merit List Pdf | राज्य कर निरीक्षक आणि सहायक कक्ष अधिकारी पदाची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी PDF

General Merit List of STI and ASO Posts: MPSC गट ब मुख्य परीक्षा 2021 मधील STI आणि ASO पदाची मुख्य परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांची एक General Merit List PDF महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने जाहीर केली आहे. General Merit List of STI and ASO Posts PDF डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

General Merit List of STI Post PDF

General Merit List of ASO Post PDF

MPSC Group B Mains Result 2021-22 Out Notice Pdf  | MPSC गट ब पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) मुख्य परीक्षा 2021-22 निकाल जाहीर

MPSC Group B Mains Result 2022: पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाचा MPSC Group B Mains Result 2021-22 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) 21 नोव्हेंबर 2022 रोजी जाहीर केला. MPSC Group B Mains 2021 परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पद्धतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे, सर्व पात्र उमेदवारांची पात्रता तसण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, मुख्य परीक्षेच्या निकालाआधारे शारीरिक चाचणीसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे. या लेखात आपण MPSC Group B PSI Mains Result 2021-22 बद्दल माहिती पाहणार आहे. MPSC Group B Mains Result 2021-22 ची नोटीस पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B Mains Result 2021 Notice (21 November 2022)

MPSC Group B PSI Mains Result 2021: Physical Test and Interview | शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीसाठी निवडलेल्या उमेदवारांची यादी

List of candidates Shortlisted for Physical Exam and Interview: MPSC Group B Mains Result 2021 अंतर्गत पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) पदाची मुख्य परीक्षा झाल्यावर सर्व उमेदवारास शारीरिक चाचणी आणि मुलाखतीसाठी बोलवण्यात येणार आहे. MPSC Group B PSI Mains Exam 2021-22 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या सर्व उमेदवारांची यादी डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

MPSC Group B PSI Mains Result 2021-22

MPSC Group B Mains Result 2021-22 Get MPSC Group B PSI Result_40.1
Adda247 Marathi Application

MPSC Group B PSI Mains Exam Cut Off 2021-22 | MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षा 2021-22 गुणांची सीमारेषा

MPSC Group B PSI Mains Exam Cut Off 2022: MPSC गट ब PSI मुख्य परीक्षा 2021-22 गुणांची सीमारेषा (MPSC Group B PSI Mains Exam Cut Off 2021-22) खाली दिली आहे.

Category Sub Category Cut Off Marks
OPEN
GENERAL 273.5
FEMALE 229.5
SPORTS 216
SC
GENERAL 201.5
FEMALE 167.5
SPORTS 110
ST
GENERAL 179.5
FEMALE 144
SPORTS 87.5
DT (A)
GENERAL 247
FEMALE 184
SPORTS 144.5
NT (B)
GENERAL 234.5
FEMALE 201.5
SBC
GENERAL 216
FEMALE 153.5
SPORTS 130.5
NT (C)
GENERAL 243
FEMALE 189
SPORTS 158
NT (D)
GENERAL 248
FEMALE 186
SPORTS 151
OBC
GENERAL 249.5
FEMALE 196.5
SPORTS 159
EWS
GENERAL 263.5
FEMALE 213.5
SPORTS 191
ORPHAN 178.5

MPSC Group B Mains Result: FAQs

Q1. When has MPSC declared MPSC Group B Mains Result 2021 of STI Post?

Ans. MPSC has declared MPSC Group C Mains Result 2021of STI Post on 08 December 2022

Q2. When has MPSC declared the MPSC Group B Mains Result 2021 of ASO Post?

Ans. MPSC has declared MPSC Group C Mains Result 2021-22 of ASO Post on 06 December 2022

Q3. When was MPSC declared MPSC Group C Mains Result 2021 of PSI Post?

Ans. MPSC has declared MPSC Group C Mains Result 2021 of PSI Post on 21 November 2022

Q3. Where Can I Check MPSC Group B Mains Result 2021-22?

Ans. You can check MPSC Group B Mains Result 2021-22 in this article.

Read more about MPSC Group B Exam:

MPSC Group B Vacancy 2022 Increased 
MPSC Group B Combine Exam Analysis 2022 MPSC Answer Key 2022
Exam Pattern of MPSC Group B MPSC Group B Syllabus
MPSC Group B Book List (ASO) MPSC Group B Book List (STI)
MPSC Group B Book List (PSI) MPSC Group B Previous Question Papers with Answer Key PDFs
MPSC Group B Exam Cut Off

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2022
Home Page Adda 247 Marathi
Daily Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi
Official Website of MPSC www.mpsc.gov.in

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

MPSC Group B Mains Result 2021-22 Get MPSC Group B PSI Result_50.1
MAHARASHTRA MAHA PACK (Validity 12 + 12 Months)

Sharing is caring!

FAQs

When was MPSC Group B Mains Result 2021 declared?

MPSC Group B Mains Result 2021 was declared on 21 November 2022.

For Which Post MPSC Group Group B Mains Result 2021-22 declared?

MPSC Group B Mains Result 2021-22 declared for the post of PSI.

Where Can I Check MPSC Group B Mains Result 2021-22?

You can check MPSC Group B Mains Result 2021-22 in this article.