Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023, Last Date to Apply for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023, महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

Table of Contents

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Last Date to Apply for Maharashtra Likayukt Recruitment 2023 is 30 January 2023. Maharashtra Lokayukta Department has released Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 on its official website i.e @lokayukta.maharashtra.gov.in on 10 January 2023. Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 has announced for Clerk Typist Post. Eligible and Interested candidates can send their applications by post along with self-attested educational certificates on or before 30 January 2023. In this article, you will get detailed information about Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 i.e Notification, Important Dates, Educational qualifications, Application Format, and Other Important information.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Overview

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 is announced for Clerk Typist Post. The Last Date to Apply offline for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 is 30 January 2023. Get an Overview of Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 in the table below.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Overview
Category Job Alert
 Article Name Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023
Post Name Clerk Typist
Application Mode Offline
Last Date To Apply 30 January 2023
Official Website of Lokayukta Maharashtra www.lokayukt.maharashtra.gov.in

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 साठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जानेवारी 2023 आहे. लोकायुक्त आणि उप लोकायुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील लिपिक- टंकलेखक (Clerk Typist) संवर्गातील रिक्त पदे, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी अथवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत नियमित उमेदवार प्राप्त होईपर्यंत कंत्राटी स्वरुपात भरण्यासाठी Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 जाहीर करण्यात करण्यात आली होती. या लेखात महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification), Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 च्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा, ऑफलाईन अर्जाचा नमुना याबद्दल माहिती दिली आहे.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023, Apply for Clerk Post_40.1
Marathi Saralsewa Mahapack

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Important Dates | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 Important Dates: महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 (Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023) साठी ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 30 जानेवारी 2023 असून बाकी सर्व तारखा खालील तक्त्यात प्रदान करण्यात आल्या आहेत.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Important Dates
Events Date
Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 Notification (अधिसूचना) 10 January 2023
Starting Date to Apply Offline for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 (ऑफलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु होण्याची तारीख) 10 January 2023
Last Date to Apply Offline for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 (ऑफलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख) 30 January 2023

Maharashtra Lokayukta Recruitment Notification 2023 | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 अधिसूचना

Maharashtra Lokayukta Recruitment Notification 2023: महाराष्ट्र लोकायुक्त विभागात कंत्राटी तत्वावर लिपिक टंकलेखक (Clerk Typist) संवर्गातील रिक्त पदे भरण्यासाठी Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 जाहीर करण्यात आली होती. इच्छुक व पात्र उमेदवारांना पोस्टाने या लेखात दिलेल्या पत्यावर अर्ज 30 जानेवारी 2023 पर्यंत पाठवायचा आहे. Maharashtra Lokayukta Recruitment Notification 2023 डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Maharashtra Lokayukta Recruitment Notification 2023

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023, Apply for Clerk Post_50.1
Adda247 Marathi App

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Vacancy Details | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 रिक्त पदाचा तपशील

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 अंतर्गत Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) पदांची भरती होणार आहे. परंतु Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 च्या अधिसूचनेत रिक्त पदंचा तपशील जाहीर करण्यात आला नाही. महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 मधील रिक्त पदांचा तपशील जाहीर होताच आम्ही या लेखात अपडेट करू.

Maharashtra Lokayukta Bharti 2023: Application Fee | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 साठी लागणारे अर्ज शुल्क

Maharashtra Lokayukta Bharti 2023 Application Fee:महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 अंतर्गत होणाऱ्या Clerk Typist (लिपिक टंकलेखक) पदभरतीसाठी कोणतेही अर्ज शुल्क आकारण्यात आले नाही.

Maharashtra Lokayukta Recruitment Education Qualification | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 साठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता

Maharashtra Lokayukta Recruitment Education Qualification: महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 साठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रता खालीलप्रमाणे आहे.

  • मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी किंवा महाराष्ट्र शासनाने पदवीस समतुल्य म्हणून मान्य केलेली अर्हता.
  • उमेदवारांने महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने वेळोवेळी विहित केलेली संगणक हाताळणीबाबतची प्रमाणपत्र परीक्षा (MS-CIT किंवा तत्सम) उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
  • मराठी टंकलेखनाचा वेग 30 श.प्र.मि. आणि इंग्रजी टंकलेखनाचा वेग किमान 40 श.प्र.मि. या अर्हतेचे शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षा अथवा या उद्देशासाठी शासनाने समकक्ष म्हणून घोषीत केलेली प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. किंवा शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. एसपीई 1012/(108/12)/साशि- 1, दिनांक 31 ऑक्टोवर 2013 अथवा तदनंतर शासनाने वेळोवेळी आदेश काढून विहित केलेली संगणक टंकलेखन अर्हता- बेसिक कोर्स इन कॉम्पुटर टायपिंग मराठी 30 शब्द प्रति मिनिट आणि बेसिक कोर्स इन कॉम्पुटर टायपिंग इंग्रजी 40 शब्द प्रति मिनिट (लागू असेल त्याप्रमाणे) समकक्ष अर्हता म्हणून स्वीकारार्ह आहे.

Maharashtra Lokayukta Recruitment Age Limit | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 वयोमर्यादा

Maharashtra Lokayukta Recruitment Age Limit: महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 साठी उमेदवाराचे वय कमीतकमी 18 वर्षे आणि जास्तीत जास्त 38 वर्षे असावे.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Application Format | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 अर्जाचा नमुना

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 Application Format: महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 (Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 साठी) साठी उमेदवारास विहित नमुन्यात पोस्टाने 30 जानेवारी 2023 पर्यंत पोस्टाने अर्ज व प्रमाणपत्रांच्या संक्षांकित प्रती पाठवायच्या आहेत. महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 साठी आवश्यक अर्जाचा नमुना डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 Application Format

Application Address: मा. प्रबंधक. लोक आयुक्त आणि उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, नवीन प्रशासन भवन, 1 ला मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालया समोर, मुंबई- 400032

Maharashtra Lokayukta Bharti 2023: Selection Process | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 निवड प्रक्रिया

Selection Process: महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 साठी उमेदवाराच्या शैक्षणिक पात्रतेच्या आधारावर एक निवड यादी प्रसिद्ध केल्या जाणार आहे.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023: Salary | महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 अंतर्गत मिळणारे वेतन

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 Salary: महाराष्ट्र लोकायुक्त भरती 2023 अंतर्गत होणाऱ्या लिपिक टंकलेखक पदास एकत्रित 30,000 रुपये मानधन मिळणार आहे.

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023, Apply for Clerk Post_60.1
Adda247 Marathi Telegram

 

Latest Job Alerts
MAHA MARKFED Recruitment 2023 IB Security Assistant Maharashtra Notification 2023
ECHS Pune Recruitment 2023 NCCS Pune Recruitment 2023
IBM Nagpur Recruitment 2023 भारतीय तटरक्षक दल भरती 2023
Savitribai Phule Pune University Recruitment 2023 राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड भरती 2023
MPSC Non Gazetted Services Apply Online 2023 Ordnance Factory Bhusawal Recruitment 2023
Maharashtra Government Jobs 2023, List Of Upcoming Opportunities केंद्रीय राखीव पोलीस दल भरती 2023
ECHS Kolhapur Recruitment 2023 DRDO Apprentice Recruitment 2023
IIT Bombay Recruitment 2023 Deogiri Nagari Sahakari Bank Aurangabad Bharti 2023
CB Nagpur Recruitment 2023 Arogya Vibhag Bharti 2023
AFMC Recruitment 2023 WCL Recruitment 2023
SSC MTS अधिसूचना 2023 LIC ADO भरती 2023
MPSC General Instructions Sindhudurg DCC Bank Recruitment 2023
एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी भरती 2023 IUCAA Recruitment 2023
Mazagon Dock Recruitment 2023 ECHS Nagpur Recruitment 2023
DRDO VRDE Recruitment 2023 MAHAGENCO Recruitment 2023
LIC AAO अधिसूचना 2023 BMC Bharti 2023
Maharashtra Nagar Parishad Vacancy 2023 Maharashtra Post Office Recruitment 2023
Maharashtra Saral Seva Bharti Update 2023 NCS Recruitment 2023
Nagar Palika Recruitment Time Table 2023 Yantra India Limited Recruitment 2023
TIFR Mumbai Recruitment 2023 Western Railway Recruitment 2023
Maharashtra Post Office Recruitment 2023 NIT Nagpur Recruitment 2023
Pune Mahangarpalika Bharti 2023 RPF भरती 2023
ZP Recruitment 2023 MNLU Nagpur Recruitment 2023
राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ भरती 2023 NTRO Recruitment 2023
Maharashtra Gramsevak Bharti 2023 NDA Recruitment 2023
Maharashtra PWD Recruitment 2023 Mahangarpalika Bharti 2023
Nashik Mahanagarpalika Bharti 2023 Supply Inspector Recruitment 2023

 

Latest Maharashtra Govt. Jobs Majhi Naukri 2023
Home Page Adda 247 Marathi
Current Affairs in Marathi Chalu Ghadamodi

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023, Apply for Clerk Post_70.1
MPSC Exam Prime Test Pack for Maharashtra exams

Sharing is caring!

FAQs

When has Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 notification announced?

Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 notification has announced on 10 January 2023

What is the Last Date to Apply for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023?

The Last Date to Apply for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 is 30 January 2023

Where can I see educational qualifications for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023?

You can see detailed educational qualifications for Maharashtra Lokayukta Recruitment 2023 in this article.