Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   BMC Bharti 2023

BMC Bharti 2023 Out, Check MCGM Bharti 2023 Notification, Vacancy, Eligibility Criteria, बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 जाहीर

BMC Bharti 2023

BMC Recruitment 2023: Brihanmumbai Municipal Corporation has released BMC Bharti 2023 for Assistant Law Officer and Assistant Law Officer (Class-II) in the Law Department in the Brihanmumbai Municipal Corporation on its official website i.e. @portal.mcgm.gov.in. Interested and Eligible candidates can apply for BMC Recruitment 2023 through online mode on or before 24th August 2023. In this article, you will get detailed information about BMC Bharti 2023 i.e. Notification, Important Dates, Vacancy details, and Other Important information.

BMC Bharti 2023: Overview

BMC Bharti 2023 is announced for 34 Assistant Law Officer and 19 Assistant Law Officer (Class-II) posts. You can see an overview of BMC Bharti 2023 in the table below.

BMC Bharti 2023: Overview
Category Job Alert
Municipal Corporation Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)
 Article Name BMC Bharti 2023
Post Name
 • Assistant Law Officer
 • Assistant Law Officer (Class-II)
Total Vacancy 53
Application Process Online
Selection Process Written Exam
Online Application 25th July 2023 to 24th August 2023
Official Website of MCGM www.portal.mcgm.gov.in

BMC Bharti 2023 | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023

BMC Bharti 2023: बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विधि खात्याच्या आस्थापनेवरील सहायक कायदा अधिकारी व सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) या संवर्गातील एकूण 53 रिक्त पदे भरण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 जाहीर करण्यात आली आहे. BMC भरती 2023 साठी खाली लेखात नमूद केलेल्या अर्हता व अटींची पूर्तता करणाऱ्या इच्छूक उमेदवारांकडून ऑनलाईन (ONLINE) पध्दतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या लेखात आपण बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 (BMC Bharti 2023) ची अधिकृत अधिसूचना (Notification), BMC Bharti 2023 च्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा याबद्दल माहिती पाहणार आहे.

BMC Bharti 2023 Important Dates | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 महत्वाच्या तारखा

BMC Bharti 2023 Important Dates: बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत सहायक कायदा अधिकारी व सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) पदांची भरती होणार असून बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 शी संबंधित महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात तपासा.

BMC Bharti 2023: Important Dates
Events Date
BMC Bharti 2023 Notification (अधिसूचना) 18th July 2023
Start Date to Apply Online for BMC Bharti 2023 (ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया सुरु) 25th July 2023
Last Date to Apply Online for BMC Bharti 2023 (ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख) 24th August 2023
BMC Bharti 2023 Online Exam Date 2023 (परीक्षा तारीख)

BMC Bharti 2023 Notification PDF | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अधिसूचना PDF

BMC Bharti 2023 Notification: बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील विधि खात्यातील सहायक कायदा अधिकारी व सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) पदांची भरती होणार आहे. BMC Bharti 2023 ची अधिकृत अधिसूचना बृहन्मुंबईच्या अधिकृत संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. BMC Bharti 2023 चे Notification डाउनलोड करण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

BMC Bharti 2023 Notification PDF

MMRISMC Recruitment 2022
Adda247 Marathi App

BMC Bharti 2023 Vacancy Details | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 रिक्त पदाचा तपशील

BMC Bharti 2023 Vacancy Details: बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 (BMC Bharti 2023) अंतर्गत रिक्त पदांचा तपशील खालीलप्रमाणे आहे.

BMC Bharti 2023 Vacancy Details
Sr. No Post Vacancy
1 सहायक कायदा अधिकारी 34
2 सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) 19
Total 53

BMC Bharti 2023 Eligibility Criteria | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 पात्रता निकष

BMC Bharti 2023 Eligibility Criteria: BMC Bharti 2023 (बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023) अंतर्गत होणाऱ्या पदांसाठी आवश्यक असणारी शैक्षणिक पात्रता व वयोमर्यादा खालीलप्रमाणे आहे.

सहायक कायदा अधिकारी पात्रता निकष

 • उमेदवार अगोदरच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सेवेत नसल्यास, उमेदवाराचे वय खुल्या प्रवर्गाकरीता 38 वर्षापेक्षा जास्त नसावे व मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत 43 वर्षापेक्षा जास्त नसावे.
 • उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कायद्याची पदवी धारण केलेली असावी.
 • उमेदवार ‘महाराष्ट्र’, ‘महाराष्ट्र व गोवा’ बार कौन्सिलचा सनदधारक असावा व 4 वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीत वकील म्हणून ‘महाराष्ट्र’ किंवा ‘महाराष्ट्र व गोवा’ बार कौन्सिलकडे नोंद झालेली असावी.
 • उमेदवारास दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीचे उत्तम ज्ञान व अनुभव आवश्यक आहे.
 • उमेदवार माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत किंवा तत्सम किंवा उच्चतम परिक्षेत 100 गुणांची प्रश्नपत्रिका असलेला मराठी विषय ( उच्च स्तर किंवा निम्न स्तर) घेऊन उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
 • उमेदवार डी. ओ. ई. ए. सी. सी. सोसायटीचे ‘सी.सी.सी.’ (C.C.C) किंवा ‘ओ’ स्तर किंवा ‘ए’ स्तर किंवा ‘बी’ स्तर किंवा ‘सी’ स्तर स्तरावरील प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्य उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण मंडळाचे ‘एम. एस. सी. आय. टी.’ किंवा ‘जी. ई. सी. टी.’ प्रमाणपत्रधारक असावा किंवा सदर प्रमाणपत्र सादर करण्यास सूट देण्याकरीता उमेदवाराने शासनाने वेळोवेळी संगणक हाताळणी / वापराबाबत मान्यता दिलेला अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला असावा. तथापि, नियुक्तीच्या वेळी उमेदवाराजवळ सदर प्रमाणपत्र नसल्यास त्याने / तिने शासनाने विहित केलेली एम. एस. सी. आय. टी. ही परीक्षा नेमणूकीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांची सेवा समाप्त करण्यात येईल.

सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) पात्रता निकष

 • उमेदवाराने मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची कायद्याची पदवी धारण केलेली असावी.
 • उमेदवाराचे वय खुल्या प्रवर्गासाठी 38 वर्षेपेक्षा जास्त नसावे व मागासवर्गीय उमेदवारांच्या बाबतीत 43 वर्षेपेक्षा जास्त नसावे.
 • उमेदवार ‘महाराष्ट्र’, ‘महाराष्ट्र व गोवा’ बार कौन्सिलचा सनदधारक असावा व 3 वर्षांपेक्षा कमी नसेल इतक्या कालावधीत वकील म्हणून ‘महाराष्ट्र’ किंवा ‘महाराष्ट्र व गोवा’ बार कौन्सिलकडे नोंद झालेली असावी.
 • उमेदवारास दिवाणी व फौजदारी न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीचे उत्तम ज्ञान व अनुभव आवश्यक आहे.
 • उमेदवार माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत किंवा तत्सम किंवा उच्चतम परीक्षेत 100 गुणांची प्रश्नपत्रिका असलेला मराठी विषय (उच्च किंवा निम्न स्तर) घेऊन उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.
 • उमेदवार डी.ओ.ई.ए.सी.सी. सोसायटीचे ‘सी.सी.सी.’ (C.C.C) किंवा ‘ओ’ स्तर किंवा ‘ए’ स्तर किंवा ‘बी’ स्तर किंवा ‘सी’ स्तर स्तरावरील प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्य उच्च आणि तांत्रिक शिक्षण मंडळाचे ‘एम.एस.सी.आय.टी.’ किंवा ‘जी.ई.सी.टी.’ प्रमाणपत्रधारक असावा. तथापि त्याप्रमाणे

BMC Bharti 2023 Application Fees | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अर्ज शुल्क

BMC Bharti 2023 Application Fee: बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 (BMC Bharti 2023) अंतर्गत होणाऱ्या पदभरतीसाठी अर्ज विक्री शुल्क खालीलप्रमाणे आहे.

 • खुल्या प्रवर्गातील उमेदवार: रु. 1000 /- (सर्व करासहित) मागास / इतर मागासप्रवर्गातील उमेदवार: रु. 900 /- (सर्व करासहित)
 • परीक्षा शुल्क इंटरनेट बँकिंग किंवा क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड (RuPay / Vissa / Master Card / Maestro) किंवा IMPS किंवा कॅश कार्डस किंवा Mobile Wallets द्वारे भरता येईल.

BMC Bharti 2023 Apply Link | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अर्ज लिंक

BMC Bharti 2023 Apply Linkसहायक कायदा अधिकारी व सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) या पदांकरीता ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याची सुविधा दि. 25 जुलै 2023 ते दि. 24 ऑगस्ट 2023 पर्यंत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या https://portal.mcgm.gov.in/iri/portal/anonymous/qlrn या संकेतस्थळावर उपलब्ध राहील. सहाय्यक कायदा अधिकारी व सहाय्यक कायदा अधिकारी (श्रेणी-२) या संवर्गासाठी उमेदवारांनी स्वतंत्र अर्ज करणे आवश्यक आहे.

BMC Bharti 2023 Apply Online Link

BMC Bharti 2023: Salary | बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत मिळणारे वेतन

BMC Bharti 2023: बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरती 2023 अंतर्गत भरण्यात येणाऱ्या पदांसाठी असणारे वेतनश्रेणी खाली नमूद केले आहे.

 • सहायक कायदा अधिकारी- (M26 : 47600-151100) अधिक नेहमीचे भत्ते
 • सहायक कायदा अधिकारी (श्रेणी-2) – (M 22 : 38600-122800) अधिक नेहमीचे भत्ते
MMRISMC Recruitment 2022
Adda247 Marathi Telegram

महाराष्ट्रातील सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी ऑनलाईन क्लास, व्हिडिओ कोर्स, टेस्ट सिरीज, पुस्तके आणि इतर अभ्यास साहित्य खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून मिळावा.

महाराष्ट्र अभ्यास साहित्य

नवीनतम नोकरीच्या सूचना
पेंच व्याघ्र प्रकल्प भरती 2023
लातूर कोतवाल भरती 2023 NIACL AO अधिसूचना 2023
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग भरती 2023
वैद्यकीय शिक्षण विभाग भरती 2023
सोलापूर कोतवाल भरती 2023 IBPS क्लर्क ऑनलाईन अर्ज 2023 (मुदतवाढ)
जळगाव पोलीस पाटील भरती 2023 EMRS TGT शिक्षक भरती 2023
MES भरती 2023 महाराष्ट्र इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी औरंगाबाद भरती 2023
ITBP भरती 2023 शासकीय तंत्रनिकेतन आर्वी भरती 2023
DES भरती ऑनलाईन अर्ज लिंक 2023 आर्मी पब्लिक स्कूल पुणे भरती 2023
MGIRI वर्धा भरती 2023 केंद्रीय विद्यालय धुळे भरती 2023
GMC संभाजी नगर भरती 2023 केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी वरणगाव भरती 2023
BPCL मुंबई भरती 2023
प्रसार भारती भरती 2023
WRD Recruitment 2023 ग्रामीण पाणीपुरवठा विभाग भरती 2023
Maharashtra Nagar Palika Bharti 2023 पनवेल महानगरपालिका भरती 2023
रयत शिक्षण संस्था भरती 2023 आर्मी पब्लिक स्कूल अहमदनगर भरती 2023
केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी भंडारा भरती 2023 NCI नागपूर भरती 2023
अंगणवाडी मदतनीस भरती 2023 NCCS Pune Recruitment 2023
MUCBF भरती 2023 NHM नागपूर भरती 2023
KVS पुणे भरती 2023 सहकार आयुक्तालय भरती 2023
वर्धा पोलीस पाटील भरती 2023 माझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड भरती 2023
नांदणी सहकारी बँक भरती 2023 CICR नागपूर भरती 2023
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प भरती 2023 मुंबई उपनगर कोतवाल भरती 2023
HBCSE भरती 2023 महापारेषण नाशिक भरती 2023
PGCIL भरती 2023 IBPS क्लार्क 2023
SSC MTS अधिसूचना 2023 IIT बॉम्बे भरती 2023
वन विभाग भरती 2023 केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद भरती 2023
EMRS भरती 2023 BEL पुणे भरती 2023
भारतीय नौदल अग्निवीर भरती 2023 महापारेषण भरती 2023
महानगरपालिका भरती 2023 ग्रामसेवक भरती 2023
ताज्या महाराष्ट्र सरकारी नोकरीबद्दल माहितीसाठी माझी नोकरी 2023
होम पेज अड्डा 247 मराठी
मराठीत चालू घडामोडी चालु घडामोडी

अड्डा 247 मराठीचे युट्युब चॅनल

अड्डा 247 मराठी अँप | अड्डा 247 मराठी टेलिग्राम ग्रुप

महाराष्ट्र टेस्ट मेट
महाराष्ट्र टेस्ट मेट

Sharing is caring!

FAQs

When has BMC Bharti 2023 announced?

BMC Bharti 2023 has announced on 18th July 2023.

How many Vacancies are released under BMC Bharti 2023?

Total 53 Vacancies are released under BMC Bharti 2023.

What is the Last Date to Apply Online for BMC Bharti 2023?

The Last Date to Apply Online for BMC Bharti 2023 is 24th August 2023.

Where can I see educational qualifications for BMC Bharti 2023?

You can see the educational qualifications for BMC Bharti 2023 in this article.