MahaTransco Recruitment 2021 | महाट्रान्सको भरती 2021_00.1
Marathi govt jobs   »   Job Notification   »   MahaTransco Recruitment

महाट्रान्सको भरती 2021 | 117 पदांसाठी अर्ज करा | MahaTransco Recruitment 2021 | Apply for 117 Posts

महाट्रान्सको भरती 2021 | MahaTransco Recruitment 2021: महाट्रान्सको (Maharashtra State Electricity Transmission Company-महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी) ने अपरेंटिस – इलेक्ट्रिशियन या पदांसाठी रिक्त जागा भरण्यासाठी नवीन भरती जाहीर केली आहे. पात्र उमेदवारांना www.mahatransco.in या वेबसाइटद्वारे किंवा या लेखात दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून ऑनलाईन अर्ज सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या लेखात महाट्रान्सको भरती 2021 | MahaTransco Recruitment 2021 ची अधिकृत अधिसूचना (Notification) PDF, MahaTransco Recruitment 2021 च्या महत्वाच्या तारखा, रिक्त जागा, शैक्षणिक पात्रता, वयोमर्यादा इ गोष्टी पाहुयात.

MahaTransco Recruitment 2021 Notification | महाट्रान्सको भरती 2021 अधिसूचना

MahaTransco Recruitment 2021 Notification | महाट्रान्सको भरती 2021 अधिसूचना: MahaTransco (महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी) ने  दिनांक 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी सांगली येथील, 27 ऑक्टोबर 2021 रोजी रत्नांगिरी व कराड (सातारा) आणि 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी कोल्हापूर जिल्हातील वीजतंत्री (Electrician) या पदासाठी अधिसूचना जाहीर करण्यात आली. सांगली, रत्नांगिरी व कराड या ठिकाणी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 11 नोव्हेंबर 2021 आहे व कोल्हापूर येथे अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 नोव्हेंबर 2021 आहे याआधी MahaTransco पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे या दोन ठिकाण्यासाठी वीजतंत्री (Electrician) या पदासाठी अधिसूचना जाहीर दिनांक 31 ऑगस्ट 2021 रोजी जाहीर केली होती ज्याची शेवटची तारीख 1 सप्टेंबर 2021 होती. खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून MahaTransco Recruitment 2021 Notification, Download करू शकता. 

MahaTransco Recruitment 2021 | महाट्रान्सको भरती 2021_50.1
MahaTransco Recruitment 2021 Notification

महाट्रान्सको भरती 2021- सांगली Notification पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाट्रान्सको भरती 2021- कराड Notification पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाट्रान्सको भरती 2021- रत्नांगिरी Notification पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

महाट्रान्सको भरती 2021- कोल्हापूर Notification पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

MahaTransco Recruitment 2021 Important Dates | महाट्रान्सको भरती 2021 महत्वाच्या तारखा

MahaTransco Recruitment 2021 Important Dates: महाट्रान्सको भरती 2021 वीजतंत्री (Electrician) सांगली, कराड व रत्नांगिरी मधील रिक्त पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 11 नोव्हेंबर 2021 आहे आणि कोल्हापूर मधील रिक्त पदांसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 नोव्हेंबर 2021आहे. बाकी सर्व महत्वाच्या तारखा खालील तक्त्यात पाहू शकता.

MahaTransco Recruitment 2021: Important Dates
Events Date
MahaTransco Recruitment 2021 सांगली Notification (जाहिरात) 26 ऑक्टोबर 2021
MahaTransco Recruitment 2021 कराड Notification (जाहिरात) 27 ऑक्टोबर 2021
MahaTransco Recruitment 2021 रत्नागिरी Notification (जाहिरात) 27 ऑक्टोबर 2021
MahaTransco Recruitment 2021 कोल्हापूर Notification (जाहिरात) 29 ऑक्टोबर 2021
सांगली ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 26 ऑक्टोबर 2021
कराड व रत्नागिरी ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration) 27 ऑक्टोबर 2021
कोल्हापूर ऑनलाइन नोंदणी सुरू प्रक्रिया तारीख (Start Date of Online Registration)  29 ऑक्टोबर 2021
सांगली, कराड व रत्नांगिरी ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 11 नोव्हेंबर 2021
कोल्हापूर ऑनलाइन नोंदणीची शेवटची तारीख (End Date of Online Registration) 21 नोव्हेंबर 2021

MahaTransco Recruitment 2021 Vacancy Details | महाट्रान्सको भरती 2021 रिक्त पदाचा तपशील

MahaTransco Recruitment 2021 Vacancy Details: महाट्रान्सको (महाराष्ट्र राज्य विद्युत प्रसारण कंपनी) ने सांगली, कराड, रत्नांगिरी व कोल्हापूर या ठिकाणी वीजतंत्री (Electrician) या पदासाठी अधिसूचना जाहीर केले असून एकूण रिक्त जागा 117 आहेत. रिक्त जागांचा तपशील खालील तक्त्यात दिला आहे.

अ. क्र जिल्हा  एकूण रिक्त जागा
1 सांगली 37
2 कराड (सातारा) 6
3 रत्नांगिरी 40
4 कोल्हापूर 34

NHM धुळे पदभरती 2021

MahaTransco Recruitment 2021 Application Fee | महाट्रान्सको भरती 2021 अर्ज शुल्क

MahaTransco Recruitment 2021 Application Fee: महाट्रान्सको भरती अंतर्गत अपरेंटिस – इलेक्ट्रिशियन या पदांसाठी ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी कोणतेही अर्ज शुल्क नाही आहे.

MahaTransco Recruitment 2021 Eligibility Criteria | महाट्रान्सको भरती 2021 पात्रता निकष

MahaTransco Recruitment 2021 Eligibility Criteria: अपरेंटिस – इलेक्ट्रिशियन भरतीसाठी पात्र उमदेवारांकडून ऑनलाईन अर्ज विहित नमुन्यात सादर करण्यासाठीचे पात्रता निकष व इतर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे.

Required Educational Qualification | आवश्यक शैक्षणिक अर्हता

 • शैक्षणिक अर्हता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परीक्षा किंवा तत्सम परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे व राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (NCTVT) नवी दिल्ली मान्यताप्राप्त औद्योगिक शिक्षण संस्थेतून वीजतंत्री या व्यवसाय परीक्षेत उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे.

NPCIL 2021 अधिसूचना

Age Limit | वयोमर्यादा

 • वयोमर्यादा 18 ते 30 वय वर्षे ( मागासवर्गीयांसाठी 05 वर्ष शिथिलक्षम)

MahaTransco Recruitment 2021 Apply Online Link | महाट्रान्सको भरती 2021 ऑनलाईन अर्ज Link

MahaTransco Recruitment 2021 Apply Online Link:महाट्रान्सको भरती 2021 साठी ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी थेट लिंक खाली दिलेली आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून Online अर्ज करु शकतात.

MahaTransco Recruitment 2021 ऑनलाईन अर्ज लिंक- येथे क्लिक करा

MahaTransco Recruitment 2021 Application Process | महाट्रान्सको भरती 2021 अर्ज प्रक्रिया

MahaTransco Recruitment 2021 Application Process: महाट्रान्सको भरती 2021 ऑनलाईन अर्ज करताना खाली गोष्टी भराव्यात.

 1. ऑनलाईन अर्ज सादर करताना एस. एस. सी. उत्तीर्ण गुणपत्रिका व आयटीआय उत्तीर्ण गुणपत्रिका यामध्ये नमूद केलेले नाव व आधारकार्डवर नमूद केलेल्या नावाशी सुसंगत आहे किंवा कसे याची पडताळणी करुनच माहिती भरावी.

 2. एस. एस. सी. गुणपत्र / प्रमाणपत्र व आयटीआय उत्तीर्ण गुणपत्र / प्रमाणपत्र (चार ही सेमिस्टरची) साक्षांकित प्रत ऑनलाईन अर्जामध्ये अपलोड करणे आवश्यक आहे.
 3. शिकाऊ उमेदवाराची सही, पालकाची सही, प्रवर्ग, जन्मतारीख, एस.एस.सी.मार्क, आयटीआय मार्क, ही माहिती अचूक भरण्यात यावी. सदर माहिती उपलब्ध न झाल्यास उमेदवाराचा शिकाऊ उमेदवारी भरती प्रक्रियेसाठी विचार केला जाणार नाही.
 4. शिकाऊ उमेदवारी भरती प्रक्रिये दरम्यान उमेदवाराने राजकीय किंवा इतर अधिका-यांकडून दबाव आणल्यास संबंधित उमेदवारी रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.
 5. शिकाऊ उमेदवाराने ऑनलाईन (Online) अर्ज करताना संपूर्ण माहिती भरलेली असणे आवश्यक आहे तसेच पोर्टलवर फोटो, मुळ प्रमाणपत्राची सुस्पष्ट स्कॅन करून योग्य रितीने ऑनलाईन (Online अर्ज सादर करावा. फोटो अथवा मुळ प्रमाणपत्र सुस्पष्ट नसेल तर अशा अर्जाचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

FAQs: MahaTransco Recruitment 2021

Q1. MahaTransco Recruitment 2021 कधी जाहीर होईल?

उत्तर MahaTransco Recruitment 2021 26,27 व 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी जाहीर झाली.

Q2. MahaTransco Recruitment 2021 साठी ऑनलाइन नोंदणी कधी सुरू होईल?

उत्तर MahaTransco Recruitment 2021 साठी ऑनलाइन नोंदणी 26,27 व 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी सुरू झाली.

Q3. MahaTransco Recruitment 2021 भरतीसाठी वयोमर्यादा किती आहे?

उत्तर MahaTransco Recruitment 2021 भरतीसाठी वयोमर्यादा 18 ते 30 वय वर्षे आहे.

Q4. MahaTransco Recruitment 2021 रिक्त पदांची संख्या किती आहे?

उत्तर MahaTransco Recruitment 2021 रिक्त पदांची संख्या 117 आहे.

YouTube channel- Adda247 Marathi

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

MahaTransco Recruitment 2021 | महाट्रान्सको भरती 2021_60.1
MAHARASHTRA MAHAPACK (Validity 12 Months)

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-नोव्हेंबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?