Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021 | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड पेपर विश्लेषण_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam...

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड पेपर विश्लेषण | Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021

Table of Contents

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021: आरोग्य विभाग भरती 2021 गट क (2752 जागा) व गट ड (3466 जागा) ची अधिसूचना 8 ऑगस्ट रोजी आली होती. आरोग्य विभाग भरती परीक्षा 2021 महाराष्ट्रतील विविध जिल्हात गट ‘क’ ची परीक्षा 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी दोन सत्रात (सकाळी 10 ते 12 व दुपारी 3 ते 5) झाली होती व गट ‘ड’ ची परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी झाली. त्यासाठीचे प्रवेशपत्र दिनांक 25 ऑक्टोबर 2021 ला प्रसिद्ध झाले होते. 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या गट च्या पेपरचे विश्लेषण (Analysis) याआधी Adda247 मराठी ने केले आहे. आज या लेखात आपण 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड पेपर विश्लेषण (Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis) पाहणार आहोत.

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021 | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड पेपर विश्लेषण

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021: आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ‘ड’ परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात दुपारी 2 ते 4 या कालावधीत झाली.  या परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा दोन भागात विभागण्यात आला आहे. एक म्हणजे सर्व पदांसाठी सामाईक परीक्षा आणि दुसरा म्हणजे अकुशल कारागीर (परिवहन व एचइएमआर) या पदांसाठी तांत्रिक अभ्यासक्रम. प्रत्येक पदाकरिता असलेला अभ्यासक्रम पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

आरोग्य विभाग भरती Updated परीक्षा वेळापत्रक व परीक्षेचे स्वरूप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आरोग्य भरती गट ड परीक्षा विश्लेषणाची आवश्यकता का आहे? परीक्षा विश्लेषणामुळे आपल्याला पेपरची काठीण्य पातळी कळते व त्यात कोणत्या Topic वर किती प्रश्न विचारले होते याचा अंदाज येतो. सोबतच आगामी म्हाडा लिपिक वर्गीय परीक्षा व जिल्हा परिषद मेगा भरती 2021 साठी याचा आपल्याला उपयोग होवू शकतो.

या लेखात आपण महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड पेपर विश्लेषण, पेपर PDF, महत्वाच्या तारखा, अंदाजे कट ऑफ, काठीण्य पातळी आणि पेपरचे विषयानुरुप विश्लेषण पाहणार आहोत.

Aarogya Vibhag Bharti 2021 Important Dates | आरोग्य विभाग भरती 2021 महत्वाच्या तारखा 

Aarogya Vibhag Bharti 2021 Important Dates: आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ‘क’ व ‘ड’ परीक्षेच्या महत्वाच्या तारखा खालील प्रमाणे आहे.

Aarogya Vibhag Bharti 2021: Important Dates

Events

Date

आरोग्य विभाग जाहिरात तारीख (Notification Date)

 06 ऑगस्ट 2021

आरोग्य विभाग ग्रुप C प्रवेशपत्र डाऊनलोड सुरु होण्याची तारीख (Start Date of Download admit card for group ‘C’)

16 ऑक्टोबर 2021

आरोग्य विभाग ग्रुप D प्रवेशपत्र डाऊनलोड सुरु होण्याची तारीख (Start Date of Download admit card for group ‘D’)

25 ऑक्टोबर 2021

आरोग्य विभाग ग्रुप C परीक्षेची तारीख (Exam date for Arogya Bharati Group C)

24 ऑक्टोबर 2021

आरोग्य विभाग ग्रुप D परीक्षेची तारीख (Exam date for Arogya Bharati Group D)

31 ऑक्टोबर 2021

गट क परीक्षेची उत्तरतालिका (Group C Answerkey)

29 ऑक्टोबर 2021

 गट D परीक्षेची उत्तरतालिका (Group D Answerkey)

लवकरच जाहीर करण्यात येईल

आरोग्य विभाग भरती 2021 परीक्षेचा निकाल (Result of Arogya Bharati 2021)

लवकरच जाहीर करण्यात येईल

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021- Difficulty Level | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड पेपर विश्लेषण- काठीण्य पातळी

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021- Difficulty Level: आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड चा पेपर  31 ऑक्टोबर 2021 रोजी दुपारी 2 ते 4 या कालावधीत घेण्यात आला. पेपरची एकूणच काठीण्य पातळीचा विचार करता पेपर सोपे ते मध्यम स्वरूपाचा होता. पेपर मराठी माध्यमात होता.

आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड चा पेपर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Subject/विषय Total Questions/एकूण प्रश्न
 
Total Marks/

एकूण गुण

 

Difficulty level/काठीण्यपातळी
मराठी  25 50 सोपे

English

25 50 सोपे-मध्यम

सामान्य ज्ञान

25 50
सोपे-मध्यम
बुद्धिमत्ता चाचणी 25 50 सोपे-मध्यम
एकूण 100 200

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam- Approx CutOff | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती गट ड परीक्षा- अंदाजे कट ऑफ

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam- Approx CutOff: 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेली आरोग्य विभाग भरती गट ड परीक्षेचे कट ऑफ प्रत्येक जिल्हात वेगवेगळे लागणार आहे. साधारणतः अंदाजे  कट ऑफ खाली देण्यात आला आहे.

Catagory CutOff
General 180+
EWS 176+
OBC 176+
SC 170+
ST 160+
VJ/NT 170+

 

Maharashtra Arogya Bharati Group D Subject-Wise Exam Analysis 2021 | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड परीक्षेचे विषयानुरुप विश्लेषण

Maharashtra Arogya Bharati Group D Subject-Wise Exam Analysis 2021: आरोग्य विभाग भरती गट ड चा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या पेपर मध्ये मराठी विषय, इंग्लिश विषय, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता चाचणी हे विषय होते. मराठी व बुद्धिमत्ता चाचणी या विषयात प्रत्येकी 25 प्रश्न, इंग्लिश मध्ये 05 प्रश्न व सामान्य ज्ञान मध्ये 45 प्रश्न विचारण्यात आले.  या सर्व विषयाचे घटकाप्रमाणे विश्लेषण दिले खाली दिले आहेत.

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट क कनिष्ठ लिपिक पेपर विश्लेषण पाहण्यसाठी येथे क्लिक करा

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis – Marathi Subject | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती गट ड परीक्षा विश्लेषण- विषय मराठी 

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis – Marathi Subject: या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळी साधारणतः सोपी होती. एकूण 25 प्रश्न होते त्यातील साधारण 10 प्रश्न शब्दसंपदा वर आधारित होते. तर व्याकरणावर एकूण 14 प्रश्न होते आणि लेखक व त्यांची पुस्तके यावर 1 प्रश्न होता. व्याकरणातील प्रश्न शब्दांच्या जाती, अलंकार, वाक्य प्रकार, विभक्ती, प्रयोग, शुध्द शब्द इत्यादी वर होते. तर शब्दसंपदेवरील प्रश्न समानार्थी, विरुद्धार्थी, वाक्-प्रचार, म्हणी आणि ध्वनीदर्शक शब्द यावर होते.

अ. क्र धड्याचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 वर्ण विचार 1
2 संधी 2
3 विकारी शब्द (नाम, सर्वनाम,विशेषण,क्रियापद) 4
4 अविकारी शब्द (क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभायान्व्ययी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय) 4
5 लिंग / वचन 2
6 प्रयोग
7 समास
8 काळ 1
9 समानार्थी शब्द 2
10 विरुद्धार्थी शब्द 1
11 म्हणी/ वाक्प्रचार 4
12 ध्वनी, घर, पिल्लुदर्शक शब्द 2
13 शुद्ध शब्द 1
14 पुस्तक व लेखक 1
15 अलंकार
Total / एकूण 25

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis- English Subject | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती गट ड परीक्षा विश्लेषण- इंग्लिश भाषा

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis-English Subject : या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळी साधारण सोपी-मध्यम होती. एकूण 05 प्रश्न होते त्यातील साधारण 01 प्रश्न शब्दसंपदा (vocabulary) वर आधारित होता. तर व्याकरणावर एकूण 04 प्रश्न होते. व्याकरणातील प्रश्न Part of Speech, Tenses and Types of Tenses,Voice (Active Voice चे Passive Voice), Direct-Indirect Speech, इत्यादी वर प्रश्न विचारण्यात आले होते. तर Vocabulary वर synonym वर प्रश्न विचारण्यात आले होता.

अ. क्र धड्याचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 Noun/Pronoun
2 Adjective/Verb 1
3 Adverb
4 Conjunction
5 Preposition 1
6 Tense 1
7 Type of Sentence
8 Voice
9 Direct-Indirect Speech
10 Articles
11 Correct Spelling
12 Synonyms 1
13 Antonyms  
14 Question Tag
15 Idioms/Phrases
Total / एकूण 05

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis- General Knowledge | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती गट ड परीक्षा विश्लेषण- सामान्य ज्ञान

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis- General Knowledge: या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. चालू घडामोडी, इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, राज्यघटना, विज्ञान, Static GK Questions यांवर आधारित प्रश्न होते. चालू घडामोडी मध्ये पुरस्कार, राज्याचे उपक्रम, नियुक्त्या, महत्त्वाचे दिवस या वर भर होता.

अ. क्र विषयाचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 राज्यघटना 5
2 भूगोल 7
3 `इतिहास 3
4 पंचायत राज 1
5 विज्ञान 2
6 चालू घडामोडी 13
7 Static GK Questions 12
8 दिनविशेष 2
Total / एकूण 45

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis- General Intelligence | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती गट ड परीक्षा विश्लेषण- बुद्धिमत्ता चाचणी

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis- General Intelligence: या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळीसोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. 25 प्रश्नांमध्ये सरळरुप, शेकडेवारी, नफा- तोटा, सूट, सरासरी, विभाज्यतेच्या कसोट्या, गटात न बसणारा घटक, नातेसंबध, संबधित शब्द, विधान-निष्कर्ष, दिशा कोडी, संख्यामाला, अक्षरमाला, या घटकावर आधारित प्रश्न विचारले होते.

अ. क्र धड्याचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 सरळरूप 1
2 शेकडेवारी 2
3 नफा व तोटा 2
4 वय 2
5 विभाज्यतेच्या कसोट्या
6 विधान-निष्कर्ष
7 संबध 2
8 `दिशा 1
9 गटात न बसणारा शब्द 3
10 नातेसंबंध 1
11 कोडी 5
12 संख्यामाला 2
13 `घड्याळ 1
14 सांकेतिक भाषा 3
Total / एकूण 25

FAQs Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis

Q.1 आरोग्य भरती 2021 गट ड परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

उत्तर: आरोग्य भरती 2021 गट क परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपे-मध्यम होती.

Q.2 आरोग्य भरती 2021 गट ड मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या किती आहे?

उत्तर: आरोग्य भरती 2021 गट क मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या 100 आहे.

Q3. आरोग्य भरती 2021 ग्रुप ‘D’ ची परीक्षा कधी झाली?

Ans. आरोग्य भरती 2021 ग्रुप ‘D’ ची परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात झाली.

Q4. महाराष्ट्रातील विविध स्पर्धा परीक्षेच्या दुर्ष्टीने महत्वपूर्ण लेख मला कुठे वाचायला मिळतील?

Ans. Adda 247 मराठीच्या संकेतस्थळावर तुम्हाला महाराष्ट्रातील विविध स्पर्धा परीक्षेच्या दुर्ष्टीने महत्वपूर्ण लेख वाचायला मिळतील

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Maharashtra Arogya Bharati Group D Exam Analysis 2021 | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड पेपर विश्लेषण_50.1
जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी पदांसाठी टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?