Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam Analysis [Download Now] | Jr. Clerk 24th October 2021 Exam Analysis_00.1
Marathi govt jobs   »   Exam Analysis   »   Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam...

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट क कनिष्ठ लिपिक पेपर विश्लेषण | Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam Analysis [Download Now] | Jr. Clerk 24th October 2021 Exam Analysis

Table of Contents

Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam Analysis [Download Now] | Jr. Clerk 24th October 2021 Exam Analysis: आरोग्य विभाग भरती 2021 गट क (2752 जागा) व गट ड (3466 जागा) ची अधिसूचना 8 ऑगस्ट रोजी आली होती. आरोग्य विभाग भरती परीक्षा 2021 महाराष्ट्रतील विविध जिल्हात गट ‘क’ परीक्षा 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी झाली व गट ‘ड’ परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणार आहे. त्यासाठीचे प्रवेशपत्र दिनांक 16 ऑक्टोबर 2021 ला प्रसिद्ध झाले. 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी दोन सत्रात एकूण 52 संवर्गाचे पेपर घेण्यात आले. आज आपण या लेखात महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट क कनिष्ठ लिपिक पेपर विश्लेषण | Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam Analysis [Download Now] | Jr. Clerk 24th October 2021 Exam Analysis पाहणार आहोत.

आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ साठी अधिसूचना पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam Analysis [Download Now] | Jr. Clerk 24th October 2021 Exam Analysis | महाराष्ट्र आरोग्य विभाग भरती 2021 गट क कनिष्ठ लिपिक पेपर विश्लेषण

Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam Analysis [Download Now] | Jr. Clerk 24th October 2021 Exam Analysis: आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ‘क’ ची परीक्षा  24 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्रतील विविध जिल्हात झाली व गट ‘ड’ परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणार आहे. गट क ची परीक्षा दोन सत्रात झाली. पहिले सत्र सकाळी 10 ते 12 व दुसरे सत्र दुपारी 3 ते 5 या कालावधीत होते. या परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा दोन भागात विभागण्यात आला आहे. एक म्हणजे सर्व पदांसाठी सामाईक परीक्षा आणि दुसरा म्हणजे पदाच्या आवश्यकतेनुसार तांत्रिक अभ्यासक्रम. प्रत्येक पदाकरिता असलेला अभ्यासक्रम पाहण्यासाठी खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा.

आरोग्य विभाग भरती Updated परीक्षा वेळापत्रक व परीक्षेचे स्वरूप पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

आरोग्य भरती गट क परीक्षा विश्लेषणाची आवश्यकता का आहे? परीक्षा विश्लेषणामुळे आपल्याला पेपरची काठीण्य पातळी कळते व त्यात कोणत्या Topic वर किती प्रश्न विचारले होते याचा अंदाज येतो. सोबतच आगामी आरोग्य विभाग गट ड, म्हाडा लिपिक वर्गीय परीक्षा व जिल्हा परिषद मेगा भरती 2021 साठी याचा आपल्याला उपयोग होतो.

आज या लेखात आपण 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या कनिष्ठ लिपिक (Jr. Clerk) पदाच्या पेपरचे विश्लेषण (Arogya Bharati Jr Clerk Exam Analysis) करणार आहोत.

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis – Difficulty Level | आरोग्य भरती 2021 कनिष्ठ लिपिक परीक्षा विश्लेषण – काठीण्य पातळी

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis – Difficulty Level: आरोग्य विभाग भरती 2021 कनिष्ठ लिपिकाचा पेपर 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी दुपारच्या सत्रात झाला होता. या पेपरची एकूणच काठीण्य पातळीचा विचार करता पेपर सोपे ते मध्यम स्वरूपाचा होता. पेपर मध्ये प्रश्न इंग्लिश व मराठी दोन्ही माध्यमात आले होते परंतु पर्याय हे इंग्लिश मध्ये आले होते.

आरोग्य विभाग भरती 2021 कनिष्ठ लिपिकाचा पेपर पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

Subject/विषय Total Questions/एकूण प्रश्न
 
Total Marks/

एकूण गुण

 

Difficulty level/काठीण्यपातळी
मराठी  25 50 सोपे

English

25 50 सोपे-मध्यम

सामान्य ज्ञान

25 50
सोपे-मध्यम
बुद्धिमत्ता चाचणी 25 50 सोपे
एकूण 100 200

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Subject-Wise Analysis | आरोग्य भरती 2021 कनिष्ठ लिपिक परीक्षेचे विषयानुरुप विश्लेषण

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis: Subject-Wise: आरोग्य विभाग भरती गट क चा 24 ऑक्टोबर 2021 रोजी झालेल्या कनिष्ठ लिपिक पेपर मध्ये मराठी विषय, इंग्लिश विषय, सामान्य ज्ञान, बुद्धिमत्ता चाचणी हे विषय होते. प्रत्येक विषयावर 25 प्रश्न विचारण्यात आले. या सर्व विषयाचे घटकाप्रमाणे विश्लेषण दिले खाली दिले आहेत. ज्याचा फायदा तुम्हाला 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणाऱ्या परीक्षेत नक्की होईल

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- Marathi Subject | आरोग्य भरती 2021 कनिष्ठ लिपिक परीक्षा विश्लेषण- मराठी भाषा

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- Marathi Subject: या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळी साधारणतः सोपी होती. एकूण 25 प्रश्न होते त्यातील साधारण 10 प्रश्न शब्दसंपदा वर आधारित होते. तर व्याकरणावर एकूण 13 प्रश्न होते आणि लेखक व त्यांची पुस्तके यावर 2 प्रश्न होते. व्याकरणातील प्रश्न शब्दांच्या जाती, अलंकार, वाक्य प्रकार, विभक्ती, प्रयोग, शुध्द शब्द इत्यादी वर होते. तर शब्दसंपदेवरील प्रश्न समानार्थी, विरुद्धार्थी, वाक्-प्रचार, म्हणी आणि ध्वनीदर्शक शब्द यावर होते.

अ. क्र धड्याचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 वर्ण विचार
2 संधी
3 विकारी शब्द (नाम, सर्वनाम,विशेषण,क्रियापद) 3
4 अविकारी शब्द (क्रियाविशेषण, शब्दयोगी अव्यय, उभायान्व्ययी अव्यय, केवलप्रयोगी अव्यय) 3
5 लिंग / वचन
6 प्रयोग 2
7 समास
8 काळ 1
9 समानार्थी शब्द 3
10 विरुद्धार्थी शब्द 2
11 म्हणी/ वाक्प्रचार 4
12 अलंकार 2
13 ध्वनी, घर, पिल्लुदर्शक शब्द 1
14 शुद्ध शब्द 2
15 पुस्तके व लेखक 2
Total / एकूण 25

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- English Subject | आरोग्य भरती 2021 कनिष्ठ लिपिक परीक्षा विश्लेषण- इंग्लिश भाषा

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- English Subject: या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळी साधारण सोपी-मध्यम होती. एकूण 25 प्रश्न होते त्यातील साधारण 9 प्रश्न शब्दसंपदा (vocabulary) वर आधारित होते. तर व्याकरणावर एकूण 16 प्रश्न होते. व्याकरणातील प्रश्न Part of Speech, Tenses and Types of Tenses,Voice (Active Voice चे Passive Voice), Direct-Indirect Speech, इत्यादी वर प्रश्न विचारण्यात आले होते. तर Vocabulary वर synonym, antonym, idioms, phrases आणि one word substitution इत्यादी वर प्रश्न विचारण्यात आले होते.

अ. क्र धड्याचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 Noun/Pronoun 2
2 Adjective/Verb 2
3 Adverb 1
4 Conjunction 1
5 Preposition 2
6 Tense 1
7 Type of Sentence 3
8 Voice 1
9 Direct-Indirect Speech 3
10 Articles
11 Question Tag
12 Synonyms 3
13 Antonyms 1
14 Idioms/Phrases 2
15 Correct Spelling 3
Total / एकूण 25

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- General Knowledge | आरोग्य भरती 2021 कनिष्ठ लिपिक परीक्षा विश्लेषण- सामान्य ज्ञान

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- General Knowledge: या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळी सोपी ते मध्यम स्वरुपाची होती. चालू घडामोडी, इतिहास, महाराष्ट्राचा भूगोल, राज्यघटना, विज्ञान, Static GK Questions यांवर आधारित प्रश्न होते. चालू घडामोडी मध्ये पुरस्कार, राज्याचे उपक्रम, नियुक्त्या, महत्त्वाचे दिवस या वर भर होता.

अ. क्र विषयाचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 इतिहास 1
2 भूगोल 3
3 राज्यघटना 2
4 पंचायत राज
5 विज्ञान 4
6 चालू घडामोडी 10
7 Static GK Questions 4
8 दिनविशेष 1
Total / एकूण 15

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- General Intelligence | आरोग्य भरती 2021 कनिष्ठ लिपिक परीक्षा विश्लेषण- बुद्धिमत्ता चाचणी

Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis- General Intelligence: या विषयातील प्रश्नांची काठीण्यपातळी सोपी होती. 25 प्रश्नांमध्ये सरळरुप, शेकडेवारी, नफा- तोटा, सूट, सरासरी, विभाज्यतेच्या कसोट्या, गटात न बसणारा घटक, नातेसंबध, संबधित शब्द, विधान-निष्कर्ष, दिशा कोडी, संख्यामाला, अक्षरमाला, या घटकावर आधारित प्रश्न विचारले होते.

अ. क्र धड्याचे नाव 2021 (Arogya Bharti)
1 सरळरूप 1
2 शेकडेवारी 1
3 नफा व तोटा 1
4 सरासरी 1
5 विभाज्यतेच्या कसोट्या 1
6 विधान-निष्कर्ष 1
7 संबध 4
8 `दिशा 1
9 गटात न बसणारा शब्द 2
10 नातेसंबंध 1
11 कोडी 4
12 संख्यामाला 1
13 अक्षरमाला 5
14 सांकेतिक भाषा 2
Total / एकूण 25

वरील माहिती विद्यार्थ्यांना नक्कीच उपयोगी पडेल अशी आम्हाला आशा आहे. आगामी होणाऱ्या परीक्षेसाठी हा लेख नक्की उपयोगी पडेल आणि परीक्षेबाबत इतर Updates तुम्हाला Adda 247 मराठी च्या संकेतस्थळावर वेळोवेळी उपलब्ध होतील.

Last Minute Revision and Tips for Arogya Bharati Exam 2021| आरोग्य विभाग भरती 2021 परीक्षेच्या उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे

Last Minute Revision and Tips for Arogya Bharati Exam 2021: आरोग्य विभाग भरती परीक्षा 2021 महाराष्ट्रतील विविध जिल्हात गट ‘क’ परीक्षा 24 ऑक्टोबर 2021 झाली व गट ‘ड’ परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी होणार आहे. आरोग्य विभाग भरती 2021 गट क परीक्षेच्या उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे या लेखाचा फायदा गट क पेपर दिलेल्या विद्यार्थाना झाला असावा. परीक्षेच्या काही दिवस अगोदर आपण वाचलेल्या पुस्तकांची किंवा आपल्या नोट्स ची जास्तीत जास्त उजळणी आपल्याला अधिकाधिक गुण देऊ शकते. पण विद्यार्थ्यांसमोर सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो म्हणजे उजळणीसाठी कोणते मुद्दे निवडायचे. ही मनाची दुविधा दूर करण्यासाठी ADDA 247 मराठी ने आरोग्य विभाग भरती 2021 परीक्षेच्या उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे यावर लेख लिहिला आहे.

आरोग्य विभाग भरती 2021 गट ड परीक्षेच्या उजळणीसाठी महत्त्वाचे मुद्दे पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा.

FAQs Arogya Bharati 2021 Jr Clerk Exam Analysis

Q.1 आरोग्य भरती 2021 गट क परीक्षेची काठीण्य पातळी कशी होती?

उत्तर: आरोग्य भरती 2021 गट क परीक्षेची काठीण्य पातळी सोपे-मध्यम होती.

Q.2 आरोग्य भरती 2021 गट क मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या किती आहे?

उत्तर: आरोग्य भरती 2021 गट क मध्ये एकूण प्रश्नांची संख्या 100 आहे.

Q3. आरोग्य भरती 2021 ग्रुप ‘C’ व ग्रुप ‘D’ ची परीक्षा कधी आहे?

Ans. आरोग्य भरती 2021 ग्रुप ‘C’ ची परीक्षा 24 ऑक्टोबर 2021 व ग्रुप ‘D’ ची परीक्षा 31 ऑक्टोबर 2021 रोजी महाराष्ट्रातील विविध जिल्हात आहे.

Q4. आरोग्य विभाग भरती 2021 साठी महत्वपूर्ण लेख मला कुठे वाचायला मिळतील?

Ans. Adda 247 मराठीच्या संकेतस्थळावर तुम्हाला आरोग्य विभाग भरती 2021 साठी महत्वपूर्ण लेख वाचायला मिळतील.

Adda247 मराठी App | Add247Marathi Telegram group

YouTube channel- Adda247 Marathi 

केवळ सरावच परीक्षेत चांगले गुण मिळण्यास मदत करू शकतो

सराव करा

Maharashtra Arogya Bharati Group C Exam Analysis [Download Now] | Jr. Clerk 24th October 2021 Exam Analysis_50.1
जिल्हा परिषद आरोग्य कर्मचारी पदांसाठी टेस्ट सिरीज

Sharing is caring!

ज्ञानकोश मासिक चालू घडामोडी-ऑक्टोबर 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?