Malyalam govt jobs   »   Malayalam Current Affairs   »   Daily Current Affairs

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021:- LDC, LGS, SECRETARIAT ASSISTANT, KTET, FOREST GUARD, KERALA POLICE, IBPS, SSC, RRB, IBPS RRB, IB ACIO, BIS, 10 -)o തരം , 12-)o തരം , ഡിഗ്രി തലത്തിലുള്ള ഇതര KPSC പരീക്ഷകൾ, മറ്റ് മത്സരപരീക്ഷകൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ദിവസം മുഴുവനും നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകളുടെ പൂർണ്ണ സമാഹാരമാണ് ദൈനംദിന പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ്. അതിനാൽ, കറന്റ് അഫയേഴ്സ് വിഭാഗത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതിന് 2021 ഒക്ടോബർ 11 തീയതിയിലെ പൊതുവിജ്ഞാന അപ്‌ഡേറ്റ് ഇതാ. ഈ ഭാഗം വായിച്ചതിനുശേഷം, നിങ്ങൾക്ക് കറന്റ് അഫയേഴ്സ് ക്വിസ് വിജയകരമായി പരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Fil the Form and Get all The Latest Job Alerts – Click here

സെപ്റ്റംബർ 2021 ആഴ്ചപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ
September 3rd week

×
×

Download your free content now!

Download success!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

National Current Affairs In Malayalam

1. PM Narendra Modi launches Indian Space Association (പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് അസോസിയേഷൻ ആരംഭിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_60.1
PM Narendra Modi launches Indian Space Association – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് അസോസിയേഷൻ (ISpA) പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരംഭിച്ചു. അതിന്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളിൽ ഭാരതി എയർടെൽ, ലാർസൻ ആൻഡ് ടുബ്രോ, നെൽകോ (ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്), വൺ വെബ്, മാപ്മിൻഡിയ, വാൽചന്ദ്നഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസ്, അനന്ത് ടെക്നോളജി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഗോദ്രെജ്, ഹ്യൂസ് ഇന്ത്യ, അസിസ്റ്റ-ബിഎസ്ടി എയ്റോസ്പേസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, ബിഇഎൽ, സെന്റം ഇലക്ട്രോണിക്സ്, മാക്സർ ഇന്ത്യ എന്നിവയാണ് മറ്റ് പ്രധാന അംഗങ്ങൾ.

2. GoI launched ‘My Port App’ for digital monitoring of port operations (പോർട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി GoI ‘മൈ പോർട്ട് ആപ്പ്’ ആരംഭിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_70.1
GoI launched ‘My Port App’ for digital monitoring of port operations – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

തുറമുഖ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ നിരീക്ഷണത്തിനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊൽക്കത്തയിൽ ‘മൈപോർട്ട്ആപ്പ്’ ആരംഭിച്ചു. സുതാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനും ഇത് സമാരംഭിച്ചു. വിവിധ തുറമുഖ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോർട്ട് ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പ് സമാരംഭിച്ചു. പോർട്ടിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വസ്തുതകളും ഡിജിറ്റലായി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Ranks & Reports Current Affairs In Malayalam

3. UNDP Releases 2021 Multidimensional Poverty Index Report (UNDP 2021 മൾട്ടി ഡൈമൻഷണൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_80.1
UNDP Releases 2021 Multidimensional Poverty Index Report – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

2021 മൾട്ടിഡൈമൻഷണൽ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക (MPI) റിപ്പോർട്ട് UNDP യും ഓക്സ്ഫോർഡ് ദാരിദ്ര്യവും മനുഷ്യ വികസന സംരംഭവും (OPHI) സംയുക്തമായി പുറത്തിറക്കി. റിപ്പോർട്ട് 109 വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലുടനീളമുള്ള ബഹുമാന ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ നൽകുന്നു (2009-2019/2020 വരെയുള്ള സർവേകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ); ഇതിൽ 26 താഴ്ന്ന വരുമാന രാജ്യങ്ങളും 80 ഇടത്തരം വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളും 3 ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. സൂചിക ഓരോ വ്യക്തിയുടേയും കുറവുകൾ 10 സൂചകങ്ങളിലായി മൂന്ന് തുല്യ അളവുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

Appointments Current Affairs In Malayalam

4. Eight High Courts to get new Chief Justices (പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ ലഭിക്കാൻ എട്ട് ഹൈക്കോടതികൾ)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_90.1
Eight High Courts to get new Chief Justices – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

എട്ട് പേരുടെ നിയമനങ്ങളും അഞ്ച് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ മാറ്റുന്നതും സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം ചെയ്തു. എട്ട് ഹൈക്കോടതികൾക്ക് പുതിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ ലഭിക്കും, അഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരെ സ്ഥലം മാറ്റി. 13 ഹൈക്കോടതികളിലെ ക്ലിയറൻസ് നിർണായകമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു, കാരണം അവയിൽ ചിലത് ആക്ടിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

5. K V Subramanian resigned as Chief Economic Adviser (കെവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് സ്ഥാനം രാജിവച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_100.1
K V Subramanian resigned as Chief Economic Adviser – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് (CEA) കെവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ ഇന്ത്യൻ ധനമന്ത്രാലയത്തിലെ മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അക്കാദമിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. 2018 ഡിസംബർ 7 ന് കെവി സുബ്രഹ്മണ്യൻ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻഗാമിയായ അരവിന്ദ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ രാജിവെച്ച് അഞ്ച് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് നിയമനം നടത്തിയത്.

Bussines Current Affairs In Malayalam

6. Adani Group takes over management of Jaipur International Airport (ജയ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഏറ്റെടുത്തു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_110.1
Adani Group takes over management of Jaipur International Airport – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഗൗതം അദാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അദാനി ഗ്രൂപ്പ് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ (AAI) ജയ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്തു. എയർപോർട്ട് 50 വർഷത്തേക്ക് ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഗ്രൂപ്പിന് പാട്ടത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസമായി അദാനി ഗ്രൂപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിമാനത്താവളത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. എയർപോർട്ട് ഡയറക്ടർ ജെ എസ് ബൽഹാര വിമാനത്താവളത്തിന്റെ പ്രതീകാത്മക താക്കോൽ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചീഫ് എയർപോർട്ട് ഓഫീസർ അദാനി ജയ്പൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ലിമിറ്റഡ് വിഷ്ണു ജാ യ്ക്ക് കൈമാറി.

Schemes Current Affairs In Malayalam

7. Arvind Kejriwal launches ‘Desh Ke Mentor’ Programme (അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ‘ദേശ് കെ മെന്റർ’ പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_120.1
Arvind Kejriwal launches ‘Desh Ke Mentor’ Programme – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ഡൽഹി സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അതത് മേഖലകളിൽ വിജയികളായ പൗരന്മാർക്ക് തൊഴിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ഒരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. ‘ദേശ് കെ മെന്റർ’ പരിപാടിയിൽ ഒന്നു മുതൽ 10 വരെ സർക്കാർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ ‘ദത്തെടുക്കൽ’ ഉൾപ്പെടുന്നു, അവർക്ക് അതത് മേഖലകളിൽ വിജയിച്ച പൗരന്മാർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകാൻ കഴിയും.ബോളിവുഡ് നടൻ സോനു സൂദ് ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ പരിപാടിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായിരിക്കുമെന്ന് ഡൽഹി സർക്കാർ ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ :

  • ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി: അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ; ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ: അനിൽ ബൈജാൽ.

Sports Current Affairs In Malayalam

8. FIFA unveils “Ibha” mascot of India’s 2022 U-17 Women’s World Cup (ഇന്ത്യയുടെ 2022 U-17 വനിതാ ലോകകപ്പിന്റെ “ഇഭ” ചിഹ്നം ഫിഫ അനാവരണം ചെയ്തു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_130.1
FIFA unveils “Ibha” mascot of India’s 2022 U-17 Women’s World Cup – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ലോക ഫുട്ബോൾ സംഘടനയായ ഫിഫ അണ്ടർ 17 വനിതാ ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യ 2022 Iദ്യോഗിക ചിഹ്നം അനാവരണം ചെയ്തു. അടുത്ത വർഷം ഒക്ടോബർ 11-30 വരെ ഇന്ത്യയിൽ ടൂർണമെന്റ് നടക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര പെൺകുട്ടികളുടെ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് പ്രഖ്യാപനം.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ :

  • ഫിഫയുടെ പ്രസിഡന്റ്: ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ; സ്ഥാപിച്ചത്: 21 മേയ് 1904.
  • ആസ്ഥാനം: സൂറിച്ച്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്.

Books and Authors Current Affairs In Malayalam

9. Former SBI Chief Rajnish Kumar launches memoir ‘The Custodian of Trust’ (മുൻ SBI മേധാവി രജനീഷ് കുമാർ ‘ദി കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ്’ എന്ന ഓർമ്മക്കുറിപ്പ് പുറത്തിറക്കി)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_140.1
Former SBI Chief Rajnish Kumar launches memoir ‘The Custodian of Trust’ – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (SBI) മുൻ ചെയർമാൻ രജനിഷ് കുമാർ ‘ദി കസ്റ്റോഡിയൻ ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് – എ ബാങ്കറുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പ്’ എന്ന പേരിൽ തന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. പെൻഗ്വിൻ റാൻഡം ഹൗസ് ഇന്ത്യയാണ് പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക സംവിധാനം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ഒരു അപൂർവ ഉൾക്കാഴ്ച അത് നൽകി. 1980 -ൽ എസ്ബിഐയിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസറായും 2017 -ൽ ചെയർമാൻ പദവിയിലേക്കും വളർന്ന പഴയ മീററ്റിലെ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ നിന്ന് കുമാറിന്റെ യാത്ര കസ്റ്റഡി ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

Obituaries Current Affairs In Malayalam

10. National Award-winning actor Nedumudi Venu passes away (ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ നടൻ നെടുമുടി വേണു അന്തരിച്ചു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_150.1
National Award-winning actor Nedumudi Venu passes away – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ നടൻ നെടുമുടി വേണു അന്തരിച്ചു. മൂന്ന് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളും ആറ് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡുകളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനത്തിന് അദ്ദേഹം നേടി. കാവാലം നാരായണപ്പണിക്കരുടെ നാടകങ്ങളിലൂടെയാണ് നെടുമുടി വേണു നാടക കലാകാരനായി ഔദ്യോഗിക ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. 1978 ൽ ജി അരവിന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത തമ്പുവിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം സിനിമയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചത്. മലയാളം, തമിഴ് സിനിമകളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ വേണു 500 ൽ അധികം സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു.

 

Important Days Current Affairs In Malayalam

11. World Arthritis Day: 12 October (ലോക ആർത്രൈറ്റിസ് ദിനം: 12 ഒക്ടോബർ)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_160.1
World Arthritis Day 12 October – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് സന്ധികളിൽ വേദനയും കാഠിന്യവും ഉണ്ടാക്കുന്ന കോശജ്വലന അവസ്ഥയായ ആർത്രൈറ്റിസിനെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ 12 ന് ലോക ആർത്രൈറ്റിസ് ദിനം ആചരിക്കുന്നു. ആർത്രൈറ്റിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ആർത്രൈറ്റിസിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നയരൂപീകരണക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി 1996 ൽ ആർത്രൈറ്റിസ് ആൻഡ് റുമാറ്റിസം ഇന്റർനാഷണൽ (ARI) ആണ് ഈ ദിനം ആരംഭിച്ചത്. 2021 ലെ ലോക ആർത്രൈറ്റിസ് ദിന തീം, കാലതാമസം വരുത്തരുത്, ഇന്ന് ബന്ധിപ്പിക്കുക: ടൈം 2 വർക്ക് ..

 

Miscellaneous Current Affairs In Malayalam

12. Tamil Nadu’s ‘Kanniyakumari Clove’ gets GI Tag (തമിഴ്നാട്ടിലെ ‘കന്നിയകുമാരി ഗ്രാമ്പൂ’ ജിഐ ടാഗ് നേടുന്നു)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_170.1
Tamil Nadu’s ‘Kanniyakumari Clove’ gets GI Tag- Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

തമിഴ്നാട്ടിലെ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിലെ കുന്നുകളിൽ വളരുന്ന തനത് ഗ്രാമ്പൂ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനത്തിന് ‘കന്യാകുമാരി ഗ്രാമ്പു’ എന്ന ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സൂചന (ജിഐ) ലഭിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ, ഗ്രാമ്പൂകളുടെ മൊത്തം ഉത്പാദനം 1,100 മെട്രിക് ടൺ ആണ്, ഇതിൽ 1,000 മെട്രിക് ടൺ എല്ലാ വർഷവും തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ കന്യാകുമാരി ജില്ലയിൽ മാത്രം 750 മെട്രിക് ടൺ ഗ്രാമ്പൂ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ:

  • തമിഴ്നാട് തലസ്ഥാനം: ചെന്നൈ;
  • തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി: എംകെ സ്റ്റാലിൻ;
  • തമിഴ്നാട് ഗവർണർ: ആർ.എൻ.രവി;
  • തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാന നൃത്തം: ഭരതനാട്യം.

13.Railways launch two long haul freight trains ‘Trishul’, ‘Garuda’ (റെയിൽവേ രണ്ട് ദീർഘദൂര ചരക്ക് ട്രെയിനുകൾ ‘ത്രിശൂൽ’, ‘ഗരുഡ’ തുടങ്ങി)

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_180.1
Railways launch two long haul freight trains ‘Trishul’, ‘Garuda’ – Daily Current Affairs In Malayalam For Kerala PSC and Other Competitive Exams

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ രണ്ട് ദീർഘദൂര ചരക്ക് ട്രെയിനുകൾ “ത്രിശൂൽ”, “ഗരുഡ” എന്നിവ ആരംഭിച്ചു – ഇത് ചരക്ക് ട്രെയിനുകളുടെ സാധാരണ ഘടനയേക്കാൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ നീളമുള്ളതാണ്. ഈ ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾ നിർണായക വിഭാഗങ്ങളിലെ ശേഷി പരിമിതികളുടെ പ്രശ്നത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ പരിഹാരം നൽകുന്നു. ഈ ട്രെയിനുകൾ ചരക്ക് ട്രെയിനുകളുടെ സാധാരണ ഘടനയേക്കാൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ദൈർഘ്യമേറിയതാണ്, നിർണായക വിഭാഗങ്ങളിലെ ശേഷി പരിമിതികളുടെ പ്രശ്നത്തിന് വളരെ ഫലപ്രദമായ പരിഹാരം നൽകുന്നു.

എല്ലാ മത്സരപരീക്ഷകൾക്കുമുള്ള പ്രധാന വസ്തുതകൾ :

  • കേന്ദ്ര റെയിൽവേ മന്ത്രി: അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്.

ജൂലൈ 2021 മാസപ്പതിപ്പ് | ജയം ആനുകാലികം പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും PDF മലയാളത്തിൽ

×
×

Download your free content now!

Download success!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_50.1

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.


ഇതര പരീക്ഷകളിലെ വാർത്തകൾ, തന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ADDA247 മലയാളം  പ്രോസസ്സർ ഡൺലോഡു ചെയ്യുക

Download the app now, Click here

ഇത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സമയമാണ്. പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്വയം തയ്യാറാകാനുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്. നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പം  പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാകുക. മികച്ച കോഴ്സുകൾ, മികച്ച ഹെഡ് ട്രെയിനർമാർ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഗുണനിലവാരമുള്ള ക്വിസ് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. ഈ അത്ഭുതകരമായ സമയം പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോഴ്സിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക. Mock Tests, Test series , E-Books , Daily Current Affairs, Weekly Current Affairs, Monthly Current Affairs എന്നിവയുടെ സൗജന്യ PDF കൾ അങ്ങനെ നിരവധി പഠന സാമഗ്രികൾ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും (English & Malayalam) ADDA 247 നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു. സൗജന്യവും, പണമടച്ചുള്ളതുമായ ക്ലാസുകൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാഭകരമായ രീതിയിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

*വരാനിരിക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ വിജയിക്കാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുക*

Use Coupen Code:- KPSC (എക്കാലത്തെയും വിലക്കുറവ്)

മലയാളത്തിലെ  തത്സമയ ക്ലാസുകൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ലഭ്യമാണ്

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_210.1
LDC Mains Express Batch

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ മാത്രമേ പരിശീലനത്തിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കൂ | അഡാ 247-ൽ  മലയാളത്തിൽ പരിശീലനം ആരംഭിക്കുക

Adda247App|

Adda247KeralaPSCyoutube|

Telegram Name:- KPSC Sure Shot Selection

KPSC Exam Online Test Series, Kerala Police and Other State Government Exams

Sharing is caring!

Download your free content now!

Congratulations!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_50.1

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Download your free content now!

We have already received your details!

ദൈനംദിന സമകാലികം (Daily Current Affairs) 2021| 12 October 2021_240.1

Please click download to receive Adda247's premium content on your email ID

Incorrect details? Fill the form again here

മാർച്ച് 2022 മാസപ്പതിപ്പ് | സമകാലിക വിവരങ്ങൾ PDF March 2022

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.