கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz for TNPSC

கணித வினா விடை | Mathematics for TNPSC and TNFUSRC [21 October 2021]

MATHEMATICS QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 1st Week 2021

 

Q1.  விலை ரூ .8 கொண்ட  10 கிலோ கோதுமையுடன் , ரூ .10 கொண்ட  15 கிலோ கோதுமை கலக்கப்படுகிறது. முழு கலவையின் சராசரி விலை என்ன?

(a) கிலோ ரூ. 9.5

(b) கிலோ ரூ. 9.2

(c) கிலோ ரூ. 7.5

(d) கிலோ ரூ. 8.5

 

Q2.  40 லிட்டர் பால் மற்றும் தண்ணீரின் கலவையில் 10% நீர் உள்ளது, மீண்டும் தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டும்,  புதிய கலவையில் நீர் உள்ளடக்கம் 20% ஆக இருக்கும். எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் சேர்க்கப்படும் என்று கண்டுபிடிக்கவும்?

(a) 6 லிட்டர்

(b) 6.5 லிட்டர்

(c) 5.5 லிட்டர்

(d) 5 லிட்டர்

 

Q3.  3 லிட்டர் சர்க்கரை கரைசலில் 60% சர்க்கரை உள்ளது. இந்த கரைசலில் ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் சேர்க்கப்படுகிறது. புதிய கரைசலில் சர்க்கரையின் சதவீதம்:

(a) 30

(b) 45

(c) 50

(d) 60

 

Q4.  எந்த விகிதத்தில் ஒரு மளிகைக் கடை வியாபாரி டீயை கிலோ ரூ .60 க்கு கலக்க வேண்டும், மற்றும் கிலோ ரூ .65,  அதனால் கலவையை கிலோ ரூ .68.20 க்கு விற்பதன் மூலம், அவர் 10%பெறலாம்.

(a) 3 : 2

(b) 3 : 4

(c) 3 : 5

(d) 4 : 5

 

Q5. ஒரு பீப்பாயில் 3: 1 என்ற விகிதத்தில் ஒயின் மற்றும் நீரின் கலவை உள்ளது. பீப்பாயில் விளைந்த கலவையில் ஒயின் மற்றும் நீரின் விகிதம் 1: 1 ஆக இருக்க, கலவையின் எவ்வளவு பின்னத்தை நீக்கி, நீரால் மாற்ற வேண்டும்?

(a)  1/4

(b)  1/3

(c)  2/3

(d) 1

 

Q6. ஒரு தேர்வில் 12500 மாணவர்கள் தோல்வியுற்றனர்.  50% சிறுவர்கள் மற்றும் 70% பெண்கள் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றனர். தகுதி பெற்ற மாணவர்களின் மொத்த சதவீதம் 60%என்றால், எத்தனை பெண்கள் தேர்வில் தோல்வியுற்றனர்?

(a) 6500

(b) 6200

(c) 5500

(d) 6250

 

Q7. ஒரு கொள்கலனில் 81 லிட்டர் தூய பால் உள்ளது. பாலில் மூன்றில் ஒரு பங்கு கொள்கலனில் தண்ணீரால் மாற்றப்படுகிறது. மீண்டும் மூன்றில் ஒரு பங்கு கலவை எடுக்கப்பட்டு சம அளவு தண்ணீர் சேர்க்கப்படுகிறது. புதிய கலவையில் பால் மற்றும் தண்ணீரின் விகிதம் என்ன?

(a) 1 : 2

(b) 1 : 1

(c) 2 : 1

(d) 4 : 5

 

Q8. 80 லிட்டர் பால் மற்றும் நீரின் கலவையில் பாலின் அளவு விகிதம் 7: 3 ஆகும். இந்த விகிதத்தை 2: 1 ஆக்க, எத்தனை லிட்டர் தண்ணீர் சேர்க்க வேண்டும்?

(a) 5

(b) 6

(c) 8

(d) 4

 

Q9. A மற்றும் B பாத்திரத்தில்  முறையே 4: 5 மற்றும் 5: 1 என்ற விகிதத்தில் பால் மற்றும் நீரின் கலவையைக் கொண்டுள்ளன. எந்த விகிதத்தில் கலவையின் அளவு A மற்றும் B இலிருந்து பாலில் இருந்து தண்ணீரில் 5: 4 என்ற விகிதத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டும்?

(a) 2 : 5

(b) 4 : 3

(c) 5 : 2

(d) 2 : 3

 

Q10. ஒரு கலவையில் உள்ள பால் மற்றும் தண்ணீர் விகிதம் 7: 5. இதில் 15 லிட்டர் தண்ணீர் சேர்க்கப்படும் போது. புதிய கலவையில் பால் மற்றும் நீரின் விகிதம் 7: 8. ஆகிறது புதிய கலவையில் உள்ள நீரின் மொத்த அளவு

(a) 35 லிட்டர்

(b) 40 லிட்டர்

(c) 60 லிட்டர்

(d) 96 லிட்டர்

 

Practice These DAILY  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

MATHEMATICS  QUIZ  SOLUTIONS

S1. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_50.1

 

S2. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_60.1

 

S3. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_70.1

 

S4. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_80.1

 

S5. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_90.1

Let x quantity of Mixture is taken ratio of Wine & Water in the mixture taken out → 3 : 1

Wine in x quantity taken out

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_100.1

 

S6. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_110.1

 

S7. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_120.1

 

S8. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_130.1

 

S9. Ans.(c)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_140.1

 

S10. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_150.1

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: UTSAV(75% Offer)

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_160.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் அக்டோபர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?