கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_00.1
Tamil govt jobs   »   Daily Quiz   »   Mathematics Quiz for TNPSC

கணித வினா விடை | Mathematics for TNPSC and TNFUSRC [18 October 2021]

MATHEMATICS QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) தினசரி தொகுப்பாக adda247 உங்களுக்கு வழங்குகிறது. TNPSC, SSC, UPSC, BANKING, RAILWAY, TNUSRB, TNFUSRC போன்ற தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்களுக்கு பாடக்குறிப்புக்குள் மற்றும் தரமான தினசரி வினா விடை குறிப்புகளை நாங்கள் ADDA247தமிழில் தருகிறோம். இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். வடிவியல் வினா விடை குறிப்புகளை  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். இதை உங்களுக்கு மேலும் எளிதாக்க, நாங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் தாய் மொழியில்(தமிழில்) தருகிறோம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

DAILY  FREE  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) IN TAMIL , ONLINE TESTS FOR TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, DAILY QUANTITATIVE APTITUDE TESTS FOR IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB, மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகளுக்கான கேள்வி-பதில்கள்.

வாராந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் September 1st Week 2021


Q1. ஒரு எண்ணின் 3/4 என்பது எண்ணின் 1/6 ஐ விட 7 அதிகமாக இருந்தால், எண்ணின் 5/3 ஆகும். அந்த எண் காண்க.

(a) 12

(b)18

(c)15

(d)20

 

Q2. கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_50.1

(a)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_60.1

(b)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_70.1

(c)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_80.1

(d)கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_90.1

 

Q3.  A * b = a + b + a/b என்றால், 12 * 4 இன் மதிப்பு:

(a) 20

(b) 21

(c) 48

(d) 19

 

Q4. 1760 மீட்டர் நீளமுள்ள நேரான சாலையின் இருபுறமும், 20 மீட்டர் இடைவெளியில், அதிகபட்சமாக நடப்படக்கூடிய மரங்களின் எண்ணிக்கையைக் கண்டறியவும்

(a) 180

(b) 178

(c) 174

(d) 176

 

Q5. மோகன் ஒவ்வொரு சரியான கணிதக்கணக்கிற்கு 3 மதிப்பெண்கள் பெறுகிறார் மற்றும் ஒவ்வொரு தவறான கணிதக்கணக்கிற்கு 2 மதிப்பெண்களை இழக்கிறார். அவர் 30 கணிதக்கணக்குகளை முயற்சித்து 40 மதிப்பெண்களைப் பெறுகிறார். சரியாக தீர்க்கப்பட்ட கணிதக்கணக்குகளின் எண்ணிக்கை:

(a) 15

(b) 20

(c) 25

(d) 10

 

Q6. 108 மீ மற்றும் 112 மீ நீளமுள்ள இரண்டு ரயில்கள் ஒருவருக்கொருவர் இணை கோடுகளில் முறையே 45 கிமீ/மணி மற்றும் 54 கிமீ/மணி வேகத்தில் ஓடுகின்றன. அவை சந்தித்த பிறகு ஒன்றையொன்று கடக்க, அது எடுக்கும் நேரம்

(a) 12 நொடி

(b) 9 நொடி

(c) 8 நொடி

(d) 10 நொடி

 

Q7. இரண்டு ரயில்கள் முறையே 150 மீ மற்றும் 120 மீ நீளம் எதிர் திசைகளில் இருந்து 10 வினாடிகளில் கடந்து செல்கின்றன. இரண்டாவது ரயிலின் வேகம் 43.2 கிமீ/மணி என்றால், முதல் ரயிலின் வேகம்

(a) 54 கிமீ/மணி

(b) 50 கிமீ/மணி

(c) 52 கிமீ/மணி

(d) 51 கிமீ/மணி

 

Q8. ஒரு பேருந்து 45 கிமீ/மணி வேகத்தில் நகரும் ஒரு டிரக்கை 150 மீட்டர் முன்னால் 30 வினாடிகளில் அதே திசையில் செல்லும். லாரியின் வேகம்

(a) 27 கிமீ/மணி

(b) 24 கிமீ/மணி

(c) 25 கிமீ/மணி

(d) 28 கிமீ/மணி

 

Q9. 150 மீ நீளமுள்ள ஒரு பயணிகள் ரயில் 36 கிமீ/மணி வேகத்தில் பயணிக்கிறது. ஒரு மனிதன் ரயில் திசையில் 9 கிமீ/மணி வேகத்தில் சைக்கிள் ஓட்டுகிறான் என்றால், அந்த மனிதனை கடந்து செல்ல ரயில் எடுத்த நேரம்

(a) 10 நொடி

(b) 15 நொடி

(c) 18 நொடி

(d) 20 நொடி

 

Q10. இரண்டு ரயில்களின் வேகம் விகிதம் 6: 7. இரண்டாவது ரயில் 364 கிமீ ஓடினால் 4 மணிநேரம் ஆகும், பின்னர் முதல் ரயிலின் வேகம்

(a) 60 கிமீ/மணி

(b) 72 கிமீ/மணி

(c) 78 கிமீ/மணி

(d) 84 கிமீ/மணி

 

 

Practice These DAILY  MATHEMATICS  QUIZZES (கணித திறன் வினா விடை) and Increase Your Success Rate In The Exams Like TNPSC Group 1, TNPSC Group 2/2A, TNPSC Group 4, TNUSRB, TNFUSRC, IBPS, SSC, IBPS RRB, SBI, RRB மற்றும் பிற போட்டித் தேர்வுகள்.

 

MATHEMATICS  QUIZ  SOLUTIONS

S1. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_100.1

 

S2. Ans.(c)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_110.1

 

S3. Ans.(d)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_120.1

 

S4. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_130.1

 

S5. Ans.(b)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_140.1

 

S6. Ans.(c)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_150.1

 

S7. Ans.(a)

Sol.கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_160.1

 

S8. Ans.(a)

Sol. Let the speed of truck is = x km/hr

Their relative speed in same direction

= (45 – x) km/h (Here (45 – x) has been written because bus crosses the truck which is running 150 metres ahead from it. i.e. Truck speed will be lower than that of bus)

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_170.1

 

S9. Ans.(d)

Sol.

Their relative speed in same direction = 36 – 9 = 27 km/h

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_180.1

 

S10. Ans.(c)

Sol.

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_190.1

⇒ Second train covers 364 kms in 4 hours then its speed

= 364/4= 91 km/hr

⇒ In the question it is given that speed of the second train = 7 Ratio

but actual speed = 91 km/hr

i.e. 7 ratio→ 91

⇒ 1 ratio → 13 km.

Therefore,

Speed of the first train is

⇒ 6R ⇒ 6 × 13 = 78 km/hr

 

இது உங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தும், தரமான வினாக்கள் உங்களுக்கு நிஜ தேர்வில் கை கொடுக்கும். பொருளாதாரம் பற்றி  தெரிந்து கொண்டு உங்களை நீங்களே மெருகேற்றலாம். தொடர் பயிற்சியே வெற்றிக்கான திறவுகோல்.

 

To Attempt the Quiz on APP with Timings & All India Rank,

Download the app now, Click here

 

Adda247 பயன்பாட்டில் இந்த வினாடி வினாவை முயற்சிக்க இங்கே கிளிக் செய்து அகில இந்திய தரவரிசையைப் பெறுங்கள்

 

*****************************************************

Use Coupon code: UTSAV(75% Offer)

கணித வினா விடை | MATHEMATICS QUIZ_200.1
VETRI MATHS BATCH LIVE CLASSES IN TAMIL

*இப்போது உங்கள் வீட்டில் தமிழில் நேரடி வகுப்புகள் கிடைக்கின்றன*

Check Live Classes in Tamil

*பயிற்சி மட்டுமே தேர்வுர உங்களுக்கு உதவ முடியும் | Adda247 தமிழ் மூலம் உங்கள் பயிற்சியை இப்போது தொடங்கவும்*

Practice Now

Adda247App |  Adda247 Tamil Youtube

Adda247 Tamil telegram group –Tnpsc sure shot selection group

வெற்றி மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகள் PDF தமிழில் நவம்பர் 2021

×

Download success!

Thanks for downloading the guide. For similar guides, free study material, quizzes, videos and job alerts you can download the Adda247 app from play store.

Thank You, Your details have been submitted we will get back to you.

Was this page helpful?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Login

OR

Forgot Password?

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Sign Up

OR
Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Forgot Password

Enter the email address associated with your account, and we'll email you an OTP to verify it's you.


Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to
/6


Did not recive OTP?

Resend in 60s

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Change PasswordJoin India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Almost there

Please enter your phone no. to proceed
+91

Join India's largest learning destination

What You Will get ?

 • Job Alerts
 • Daily Quizzes
 • Subject-Wise Quizzes
 • Current Affairs
 • Previous year question papers
 • Doubt Solving session

Enter OTP

Please enter the OTP sent to Edit Number


Did not recive OTP?

Resend 60

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?

By skipping this step you will not recieve any free content avalaible on adda247, also you will miss onto notification and job alerts

Are you sure you want to skip this step?